Kochaj, paś owce i przygotuj się na krzyż – Papież Franciszek

„Kochaj, paś owce i przygotuj się na krzyż”, ale przede wszystkim nie ulegaj pokusie „wkładania nosa nie w swoje sprawy” – to myśl przewodnia homilii wygłoszonej dziś przez Papieża w kaplicy Domu św. Marty.   Franciszek nawiązał w niej do Ewangelii św. Jana (21, 15-19), gdzie Jezus nad jeziorem Genezaret prowadzi z Piotrem ostatni dialog, […]

Biskupami jesteśmy dla owczarni, nie dla kariery – Papież Franciszek

Na porannej Eucharystii Franciszek rozważał pożegnanie św. Pawła ze wspólnotą w Efezie. Modlił się o łaskę dobrego pożegnania z owczarnią dla siebie i wszystkich biskupów.   Biskupem się jest dla owczarni, a nie po to by robić karierę – mówił Papież na porannej Eucharystii w swej watykańskiej rezydencji. Do refleksji nad zadaniami biskupa skłoniło go […]

Szatan jest ojcem kłamstwa – Papież Franciszek

W homilii wygłoszonej w Domu św. Marty Papież skupił się na działaniu szatana, który zwodzi i oszukuje. Choć został pokonany, wciąż jest niebezpieczny. Zwrócił także uwagę na to, jak walczyć i wygrywać z pokusami.   Z szatanem nie wolno wchodzić w dialog ani nawet zbliżać się do niego – to wezwanie, które Franciszek skierował do […]

Biskup to ten, który czuwa, aby bronić owczarnię przed wilkami – Papież Franciszek

Bliskość, zaangażowanie w życie swojej owczarni, ochrona, aby bronić przed wilkami – to zdaniem Ojca Świętego zadania biskupów, odpowiedzialnych za strzeżenie i umacnianie w wierze. Franciszek przypomniał o tym podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.   W swojej homilii papież nawiązał do pierwszego czytania dzisiejszej liturgii (Dz 15,22-31), prezentującego dekret tzw. „Soboru Jerozolimskiego”. Czytamy […]

Dobry Pasterz uzdrawia – Papież Franciszek

Niedzielne rozważanie z okazji południowej modlitwy Regina Coeli, Franciszek poświęcił uzdrawiającej relacji między Zmartwychwstałym Panem i wiernymi. Jest to relacja Dobrego Pasterza i owiec. Opiera się na wzajemnym, głębokim poznaniu.   W Jezusie Chrystusie każdy z nas może zostać uzdrowiony z duchowych schorzeń jeśli tylko zgodzi się z ufnością powierzyć własne życie w ręce Zmartwychwstałego […]

Jeśli Kościół oddali się od Chrystusa, to ludzie oddalą się od Kościoła – kard. Angelo Bagnasco

Na połączonym posiedzeniu biskupów Europy i Azji kard. Bagnasco mówił o postawie chrześcijan wobec triumfu sekularyzmu. Kościołowi nie wolno oddalić się od Chrystusa i zaprzestać głoszenia Ewangelii. Ona jest jedynym ratunkiem dla wykorzenionego i zagubionego człowieka.   Jeśli Kościół oddali się od Chrystusa, to ludzie oddalą się od Kościoła. Tylko poprzez głoszenie Chrystusa możemy pomóc […]

III Pielgrzymka Kapłanów Diecezji Tarnowskiej

24 maja (czwartek) odbędzie się III pielgrzymka kapłanów naszej diecezji, tym razem do Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Będzie to czas wspólnej modlitwy, pokuty i refleksji nad naszym powołaniem kapłańskim. To również czas modlitwy w intencji rozpoczynającego się V Synodu naszej diecezji oraz przeproszenia Boga za nasze grzechy kapłańskie i grzechy naszych diecezjan. Niech nie zabraknie nikogo […]

W konfesjonale bez zbędnych pytań – Papież Franciszek

Franciszek spotkał się z uczestnikami światowego spotkania misjonarzy miłosierdzia. Mówił o potrzebie dostrzeżenia spotkania, jakie dokonuje się między Bogiem i grzesznikiem, zanim przyjdzie do spowiedzi. Przestrzegł przez zadawaniem zbędnych pytań.   Musimy przyznać, że miłosierdzie Boże nie zna granic i dzięki waszej posłudze staliście się konkretnym znakiem tego, że Kościół nie może, nie powinien i […]

Powołanie to nie efekt kampanii reklamowej – Papież Franciszek

W wideoprzesłaniu skierowanym do uczestników Tygodnia Instytutów Życia Konsekrowanego, jaki odbywa się w Hiszpanii, a którego tematem jest młodzież i powołania do pójścia za Panem, Franciszek przestrzega, aby nie lamentować nad brakiem powołań i nie wsłuchiwać się w ten ton, opłakując minioną chwałę. Pan bowiem wzywa, aby patrzeć wprzód i zobaczyć, co można zrobić.   […]

Kim jestem dla ciebie? – ks. Tomasz Rąpała

Kapłańska Droga Krzyżowa Panie! Mam 14 lat kapłaństwa… Jestem człowiekiem szczęśliwym. Dlaczego? Bo kiedy zobaczyłem Ciebie i usłyszałem pośród wielu radości i prób, cierpienia i pytań – wiedziałem, że Jesteś. I wiem nadal. Kiedy wybrałem drogę kapłańską, odczuwałem pokój i radość. I tak jest nadal. Choć wielokrotnie ten pokój był mącony, a radość przykrywana płachtą […]