Biskup to ten, który czuwa, aby bronić owczarnię przed wilkami – Papież Franciszek

Bliskość, zaangażowanie w życie swojej owczarni, ochrona, aby bronić przed wilkami – to zdaniem Ojca Świętego zadania biskupów, odpowiedzialnych za strzeżenie i umacnianie w wierze. Franciszek przypomniał o tym podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.   W swojej homilii papież nawiązał do pierwszego czytania dzisiejszej liturgii (Dz 15,22-31), prezentującego dekret tzw. „Soboru Jerozolimskiego”. Czytamy […]

Dobry Pasterz uzdrawia – Papież Franciszek

Niedzielne rozważanie z okazji południowej modlitwy Regina Coeli, Franciszek poświęcił uzdrawiającej relacji między Zmartwychwstałym Panem i wiernymi. Jest to relacja Dobrego Pasterza i owiec. Opiera się na wzajemnym, głębokim poznaniu.   W Jezusie Chrystusie każdy z nas może zostać uzdrowiony z duchowych schorzeń jeśli tylko zgodzi się z ufnością powierzyć własne życie w ręce Zmartwychwstałego […]

Jeśli Kościół oddali się od Chrystusa, to ludzie oddalą się od Kościoła – kard. Angelo Bagnasco

Na połączonym posiedzeniu biskupów Europy i Azji kard. Bagnasco mówił o postawie chrześcijan wobec triumfu sekularyzmu. Kościołowi nie wolno oddalić się od Chrystusa i zaprzestać głoszenia Ewangelii. Ona jest jedynym ratunkiem dla wykorzenionego i zagubionego człowieka.   Jeśli Kościół oddali się od Chrystusa, to ludzie oddalą się od Kościoła. Tylko poprzez głoszenie Chrystusa możemy pomóc […]

III Pielgrzymka Kapłanów Diecezji Tarnowskiej

24 maja (czwartek) odbędzie się III pielgrzymka kapłanów naszej diecezji, tym razem do Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Będzie to czas wspólnej modlitwy, pokuty i refleksji nad naszym powołaniem kapłańskim. To również czas modlitwy w intencji rozpoczynającego się V Synodu naszej diecezji oraz przeproszenia Boga za nasze grzechy kapłańskie i grzechy naszych diecezjan. Niech nie zabraknie nikogo […]

W konfesjonale bez zbędnych pytań – Papież Franciszek

Franciszek spotkał się z uczestnikami światowego spotkania misjonarzy miłosierdzia. Mówił o potrzebie dostrzeżenia spotkania, jakie dokonuje się między Bogiem i grzesznikiem, zanim przyjdzie do spowiedzi. Przestrzegł przez zadawaniem zbędnych pytań.   Musimy przyznać, że miłosierdzie Boże nie zna granic i dzięki waszej posłudze staliście się konkretnym znakiem tego, że Kościół nie może, nie powinien i […]

Powołanie to nie efekt kampanii reklamowej – Papież Franciszek

W wideoprzesłaniu skierowanym do uczestników Tygodnia Instytutów Życia Konsekrowanego, jaki odbywa się w Hiszpanii, a którego tematem jest młodzież i powołania do pójścia za Panem, Franciszek przestrzega, aby nie lamentować nad brakiem powołań i nie wsłuchiwać się w ten ton, opłakując minioną chwałę. Pan bowiem wzywa, aby patrzeć wprzód i zobaczyć, co można zrobić.   […]

Kim jestem dla ciebie? – ks. Tomasz Rąpała

Kapłańska Droga Krzyżowa Panie! Mam 14 lat kapłaństwa… Jestem człowiekiem szczęśliwym. Dlaczego? Bo kiedy zobaczyłem Ciebie i usłyszałem pośród wielu radości i prób, cierpienia i pytań – wiedziałem, że Jesteś. I wiem nadal. Kiedy wybrałem drogę kapłańską, odczuwałem pokój i radość. I tak jest nadal. Choć wielokrotnie ten pokój był mącony, a radość przykrywana płachtą […]

Homilia bpa Andrzeja Jeża w czasie Mszy Krzyżma Świętego

Tarnów – Katedra, 29 marca 2018 r. Czyt.: Iz 61,1-3a.6a.8b-9; Ps 89; Ap 1,4b.5-8; Łk 4,16-21   Czcigodny Księże Arcybiskupie Henryku, Księża Biskupi! Drodzy Bracia Prezbiterzy wszelkich urzędów i godności! Czcigodni Bracia przeżywający złoty i srebrny jubileusz kapłaństwa! Drodzy Diakoni i Alumni tarnowskiego Seminarium Duchownego! W najważniejszych wydarzeniach w życiu Kościoła przyzywamy Ducha Świętego: „Veni […]

Siedem darów z Wieczernika – list biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2018 r.

O darach Eucharystii, kapłaństwa służebnego, pokoju i odpuszczenia grzechów, Maryi i Apostołów oraz darze Pięćdziesiątnicy piszą w swoim liście skierowanym do kapłanów na Wielki Czwartek biskupi.   Drodzy Bracia Kapłani! Najbliższy czas w polskim Kościele będziemy przeżywać w blasku tajemnicy Ducha Świętego. Dwuletni program duszpasterski kieruje nas wezwaniem „Duch, który umacnia miłość” i ma nas […]

Chrześcijańska czystość – o. Raniero Cantalamessa

Żyjemy w społeczeństwie, które w swoich zachowaniach powróciło do totalnego pogaństwa i do całkowitej seksualnej idolatrii – powiedział kaznodzieja Domu Papieskiego w ostatniej w tym roku wielkopostnej egzorcie wygłoszonej dla Papieża i pracowników Kurii Rzymskiej. Poświęcił ją tematowi chrześcijańskiej czystości.   Zdaniem o. Raniero Cantalamessy słowa św. Pawła z Listu do Rzymian o nadużyciach seksualnych […]