Święty Jan Paweł II wciąż czuwa nad Kościołem – Papież Franciszek

„Niech św. Jan Paweł II nie przestaje czuwać nad Kościołem w Krakowie, który tak bardzo miłował! Niech z nieba towarzyszy waszemu pielgrzymowaniu. Także i ja, wraz z wami, powierzam się Jego wstawiennictwu” – mówił Franciszek do pielgrzymów z archidiecezji krakowskiej, których przyjął na audiencji z okazji zbliżającej się 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na […]

Kroczcie drogą do świętości – Papież Franciszek

O wezwaniu do kroczenia drogą do świętości w służbie bliźniemu przypomniał Papież kapłanom z diecezji Créteil położonej w północnej części Francji, których przyjął na audiencji.   Franciszek wskazał na trudny czas, który przeżywa obecnie Kościół, miotany przeciwnymi i mocnymi wiatrami z powodu, przede wszystkim, wielkich win niektórych ze swoich członków. „Dlatego bardzo ważne jest, aby […]

Bycie katechetą jest powołaniem, a nie zawodem – Papież Franciszek

Papież skierował specjalne przesłanie do uczestników międzynarodowego kongresu katechetów, który zorganizowała w Rzymie Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.   Franciszek wyjaśnia, co to znaczy być katechetą. To nie zawód, ale powołanie. Nie pracuje się jako katecheta, ale nim się jest, ponieważ angażuje to całe życie. Katecheta prowadzi na spotkanie z Jezusem poprzez słowa, konkretne […]

Kapłan bez modlitwy daleko nie zajdzie – Papież Franciszek

Franiszek, w mijającym tygodniu, przyjął na audiencji w Watykanie kapłanów z archidiecezji Walencji. W słowach pozdrowienia nawiązał do jubileuszu jednego ze świętych tego miasta: Wincentego Ferrery, który niestrudzenie pracował na rzecz jedności wspólnoty eklezjalnej.   Swoim życiem – zauważył Papież – daje on trzy podstawowe wskazania, pozwalające zachować przyjaźń i jedność z Jezusem Chrystusem. Są […]

Najgłębszym powołaniem człowieka jest miłość – Papież Franciszek

Kim dla ciebie jest Jezus? – to pytanie z Ewangelii św. Marka (8, 27-35) było dziś w centrum rozważania, które Papież wygłosił przed modlitwą „Anioł Pański”.   Franciszek podkreślił, że Jezus nie godzi się na proste, przewidywalne odpowiedzi, nawet takie, które odwoływałyby się do postaci z Pisma św., gdyż wiara, która sprowadza się do formułek […]

Wezwanie Papieża Franciszka do modlitwy i pokuty za grzechy ludzi Kościoła

List Papieża Franciszka do Ludu Bożego   „Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki” (1 Kor 12, 26). Te słowa św. Pawła rozbrzmiewają mocno w moim sercu, gdy po raz kolejny stwierdzam cierpienie wielu nieletnich z powodu wykorzystywania seksualnego, władzy i sumienia popełnianych przez znaczną liczbę księży i osób konsekrowanych. Przestępstwo to wywołuje głębokie […]

Ewangelizator nie jest wszechmogącym menedżerem – Papież Franciszek

Na Anioł Pański Franciszek rozważał dziś ewangeliczne rozesłanie uczniów. Przypominał, że w centrum misji musi być osoba Jezusa. Do ewangelicznego stylu misyjnego należy też ubóstwo środków i zgoda na odrzucenie.   Żaden chrześcijanin nie głosi Ewangelii we własnym imieniu, lecz jako posłany przez Kościół, który został do tego upoważniony przez samego Chrystusa – mówił Papież […]

Wielu ochrzczonych żyje tak, jakby Chrystus nie istniał – Papież Franciszek

  Wielu ochrzczonych żyje tak, jakby Chrystus nie istniał. Powtarzają gesty i znaki wiary, ale one nie odpowiadają rzeczywistemu przylgnięciu do Jezusa i Ewangelii. Papież Franciszek mówił o tym na Anioł Pański. Jako przykład zaskakującego działania Boga w naszym życiu ukazał Matkę Teresę z Kalkuty, której „małość”, jak podkreślił, zrewolucjonizowała Kościół. Ojciec Święty komentował dzisiejszą […]

Módlmy się razem za kapłanów – Franciszek

Papież Franciszek zachęca do modlitwy za – księży, którzy w trudzie i samotności wypełniają swą posługę duszpasterską, aby doświadczyli wsparcia i pocieszenia z przyjaźni z Panem i z braćmi. Ojciec Święty prosi o to w intencji modlitewnej na lipiec, która, jak zwykle, przedstawiona jest w postaci krótkiego filmu.   „Zmęczenie kapłanów? Wiecie ile razy o […]

Ewangelizator to nie biznesmen – Papież Franciszek

Na trzy wymiary ewangelizacji: głoszenie, służbę i bezinteresowność zwrócił uwagę Papież w czasie Mszy, którą odprawił w kaplicy Domu św. Marty.   Franciszek przypomniał, że głównym bohaterem głoszenia jest Duch Święty, który nie wyraża się jedynie w kazaniach, czy niektórych ideach, ale zdolny jest do zmiany serc. „Widzieliśmy plany duszpasterskie bardzo dobrze przygotowane, perfekcyjne – […]