Kim jestem dla ciebie? – ks. Tomasz Rąpała

Kapłańska Droga Krzyżowa Panie! Mam 14 lat kapłaństwa… Jestem człowiekiem szczęśliwym. Dlaczego? Bo kiedy zobaczyłem Ciebie i usłyszałem pośród wielu radości i prób, cierpienia i pytań – wiedziałem, że Jesteś. I wiem nadal. Kiedy wybrałem drogę kapłańską, odczuwałem pokój i radość. I tak jest nadal. Choć wielokrotnie ten pokój był mącony, a radość przykrywana płachtą […]

Homilia bpa Andrzeja Jeża w czasie Mszy Krzyżma Świętego

Tarnów – Katedra, 29 marca 2018 r. Czyt.: Iz 61,1-3a.6a.8b-9; Ps 89; Ap 1,4b.5-8; Łk 4,16-21   Czcigodny Księże Arcybiskupie Henryku, Księża Biskupi! Drodzy Bracia Prezbiterzy wszelkich urzędów i godności! Czcigodni Bracia przeżywający złoty i srebrny jubileusz kapłaństwa! Drodzy Diakoni i Alumni tarnowskiego Seminarium Duchownego! W najważniejszych wydarzeniach w życiu Kościoła przyzywamy Ducha Świętego: „Veni […]

Siedem darów z Wieczernika – list biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2018 r.

O darach Eucharystii, kapłaństwa służebnego, pokoju i odpuszczenia grzechów, Maryi i Apostołów oraz darze Pięćdziesiątnicy piszą w swoim liście skierowanym do kapłanów na Wielki Czwartek biskupi.   Drodzy Bracia Kapłani! Najbliższy czas w polskim Kościele będziemy przeżywać w blasku tajemnicy Ducha Świętego. Dwuletni program duszpasterski kieruje nas wezwaniem „Duch, który umacnia miłość” i ma nas […]

Chrześcijańska czystość – o. Raniero Cantalamessa

Żyjemy w społeczeństwie, które w swoich zachowaniach powróciło do totalnego pogaństwa i do całkowitej seksualnej idolatrii – powiedział kaznodzieja Domu Papieskiego w ostatniej w tym roku wielkopostnej egzorcie wygłoszonej dla Papieża i pracowników Kurii Rzymskiej. Poświęcił ją tematowi chrześcijańskiej czystości.   Zdaniem o. Raniero Cantalamessy słowa św. Pawła z Listu do Rzymian o nadużyciach seksualnych […]

Kto chce poznać Jezusa musi zajrzeć do wnętrza krzyża – Papież Franciszek

„Kto chce poznać Jezusa musi zajrzeć do wnętrza krzyża, gdzie objawia się Jego chwała”– powiedział Papież w niedzielnym przemówieniu na Anioł Pański. Podkreślił, że krzyż nie jest przedmiotem ozdobnym ani nadużywanym dodatkiem do ubrań, ale znakiem religijnym, który należy kontemplować i rozumieć. Mówiąc o owocności życia chrześcijańskiego Franciszek apelował, byśmy nauczyli się tracić swe życie, […]

Posłuszeństwo człowiekowi staje się kryterium oceny prawdziwości posłuszeństwa Bogu – o. Raniero Cantalamessa

Posłuszeństwo Bogu w życiu chrześcijanina – to temat wielkopostnej egzorty wygłoszonej w ubiegłym tygodniu do Papieża i pracowników Kurii Rzymskiej przez kaznodzieję Domu Papieskiego.   Odnosząc się do napomnienia św. Pawła, abyśmy byli  posłuszni Ewangelii (por. Rz 10,16) o. Raniero Cantalamessa podkreślił, że to oznacza także, iż płacenie podatków i wypełnianie obowiązków względem społeczeństwa nie […]

Relacja między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi – list Kongregacji Nauki Wiary

O relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła traktuje list Kongregacji Nauki Wiary do biskupów Kościoła katolickiego. Dokument zatytułowany „Iuvenescit Ecclesia” został opublikowany w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 15 maja 2016 r. Przedstawia on m.in. kryteria rozeznawania darów charyzmatycznych w Kościele i „form prawnych uznawania nowych form eklezjalnych” z nimi związanych. Poniżej przypominamy jego pełny tekst.   *** List […]

Jesteśmy narzędziami, a nie panami sumień – Papież Franciszek

„Spowiednik nie jest źródłem Miłosierdzia. Jest jedynie koniecznym narzędziem do Jego otrzymania. Musimy pamiętać, że jesteśmy jedynie narzędziami, a nie panami sumień. Gdy stajemy się panami przeszkadzamy Bogu działać” – Papież Franciszek mówił o tym podczas audiencji dla uczestników watykańskiego kursu dla spowiedników z całego świata. Jest on tradycyjnie organizowany przez Penitencjarię Apostolską w czasie […]

Rozmowa o pentekostalizmie i pentekostalizacji – bp Andrzej Czaja

Bardzo proszę, by mieć oczy szeroko otwarte, serce wrażliwe, ale nie podejrzliwe. (…) Przed nami trudne zadanie wypracowania jasnych kryteriów weryfikacji chrześcijańskiej tożsamości w różnych środowiskach i wspólnotach Kościoła w Polsce. (…) Nie przedkładajmy też własnych działań i pomysłów duszpasterskich ponad to, co jest nam wprost dane z niebios. Mam na myśli sakramenty święte – […]

Maryja Matką Kościoła – dekret Kongregacji Kultu Bożego

Decyzją Ojca Świętego w całym Kościele obrządku łacińskiego będzie odtąd obchodzone wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Ogłoszony dziś dekret Kongregacji Kultu Bożego ustala, że będzie ono przypadać na pierwszy poniedziałek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Jak przypomina w komentarzu do dekretu prefekt Kongregacji kard. Robert Sarah, Maryja Matka Kościoła była już dotąd wspominana […]