Najgłębszym powołaniem człowieka jest miłość – Papież Franciszek

Kim dla ciebie jest Jezus? – to pytanie z Ewangelii św. Marka (8, 27-35) było dziś w centrum rozważania, które Papież wygłosił przed modlitwą „Anioł Pański”.   Franciszek podkreślił, że Jezus nie godzi się na proste, przewidywalne odpowiedzi, nawet takie, które odwoływałyby się do postaci z Pisma św., gdyż wiara, która sprowadza się do formułek […]

Wezwanie Papieża Franciszka do modlitwy i pokuty za grzechy ludzi Kościoła

List Papieża Franciszka do Ludu Bożego   „Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki” (1 Kor 12, 26). Te słowa św. Pawła rozbrzmiewają mocno w moim sercu, gdy po raz kolejny stwierdzam cierpienie wielu nieletnich z powodu wykorzystywania seksualnego, władzy i sumienia popełnianych przez znaczną liczbę księży i osób konsekrowanych. Przestępstwo to wywołuje głębokie […]

Ewangelizator nie jest wszechmogącym menedżerem – Papież Franciszek

Na Anioł Pański Franciszek rozważał dziś ewangeliczne rozesłanie uczniów. Przypominał, że w centrum misji musi być osoba Jezusa. Do ewangelicznego stylu misyjnego należy też ubóstwo środków i zgoda na odrzucenie.   Żaden chrześcijanin nie głosi Ewangelii we własnym imieniu, lecz jako posłany przez Kościół, który został do tego upoważniony przez samego Chrystusa – mówił Papież […]

Wielu ochrzczonych żyje tak, jakby Chrystus nie istniał – Papież Franciszek

  Wielu ochrzczonych żyje tak, jakby Chrystus nie istniał. Powtarzają gesty i znaki wiary, ale one nie odpowiadają rzeczywistemu przylgnięciu do Jezusa i Ewangelii. Papież Franciszek mówił o tym na Anioł Pański. Jako przykład zaskakującego działania Boga w naszym życiu ukazał Matkę Teresę z Kalkuty, której „małość”, jak podkreślił, zrewolucjonizowała Kościół. Ojciec Święty komentował dzisiejszą […]

Módlmy się razem za kapłanów – Franciszek

Papież Franciszek zachęca do modlitwy za – księży, którzy w trudzie i samotności wypełniają swą posługę duszpasterską, aby doświadczyli wsparcia i pocieszenia z przyjaźni z Panem i z braćmi. Ojciec Święty prosi o to w intencji modlitewnej na lipiec, która, jak zwykle, przedstawiona jest w postaci krótkiego filmu.   „Zmęczenie kapłanów? Wiecie ile razy o […]

Ewangelizator to nie biznesmen – Papież Franciszek

Na trzy wymiary ewangelizacji: głoszenie, służbę i bezinteresowność zwrócił uwagę Papież w czasie Mszy, którą odprawił w kaplicy Domu św. Marty.   Franciszek przypomniał, że głównym bohaterem głoszenia jest Duch Święty, który nie wyraża się jedynie w kazaniach, czy niektórych ideach, ale zdolny jest do zmiany serc. „Widzieliśmy plany duszpasterskie bardzo dobrze przygotowane, perfekcyjne – […]

Wytyczne pastoralne do adhortacji AMORIS LAETITIA – Konferencja Episkopatu Polski

Wstęp Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie. Odkrywamy w niej inspirującą aktualizację „Ewangelii rodziny” […]

Przesłanie Kongregacji ds. Duchowieństwa na Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów 2018

  Drodzy Kapłani, Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów, obchodzony w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, stwarza nam okazję, by zatrzymać się w obecności Pana, ażeby odnowić pamięć o naszym spotkaniu z Nim i tym samym ożywić naszą misję w służbie ludowi Bożemu. Nie należy zapominać, że fascynacja powołania, które nas pociągnęło, entuzjazm z jakim postanowiliśmy […]

Nie zwijajmy żagli przed wiatrem Ducha – Papież Franciszek

Duch Święty przemienia serca i wydarzenia, prowadzi nas do Boga, jak i uzdalnia do pomocy naszym braciom – to myśl przewodnia homilii, jaką wczoraj Franciszek wygłosił w Bazylice Watykańskiej na Mszy Zesłania Ducha Świętego. Papież zwrócił w niej uwagę na przykład apostołów, którzy z przestraszonych, zaszytych za zamkniętymi drzwiami, przemienieni przez Ducha Świętego, stają się odważni […]

Kochaj, paś owce i przygotuj się na krzyż – Papież Franciszek

„Kochaj, paś owce i przygotuj się na krzyż”, ale przede wszystkim nie ulegaj pokusie „wkładania nosa nie w swoje sprawy” – to myśl przewodnia homilii wygłoszonej dziś przez Papieża w kaplicy Domu św. Marty.   Franciszek nawiązał w niej do Ewangelii św. Jana (21, 15-19), gdzie Jezus nad jeziorem Genezaret prowadzi z Piotrem ostatni dialog, […]