Nie piszmy życiorysu Jana Pawła II palcem Belzebuba – ks. Arkadiusz Nocoń

Diabeł najbardziej boi się świętości, bo wie, że święty pociąga nowych świętych. Dlatego chce zakwestionować świętość, bo wie, że jak ze zdumienia nad świętością rodzi się wiara, tak z wątpliwości rodzi się zwątpienie – mówił podczas porannej Mszy przy grobie św. Jana Pawła II ks. Arkadiusz Nocoń z Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. […]

Strach przed ciszą – o. Raniero Cantalamessa OFMCap

Życiu wewnętrznemu poświęcił kaznodzieja Domu Papieskiego drugą konferencję wielkopostną wygłoszoną w kaplicy Redemptoris Mater w Watykanie w obecności Papieża i pracowników Kurii Rzymskiej.   Raniero Cantalamessa wskazał, że życie wewnętrzne przeżywa dziś kryzys i patrzy się na nie z pewną podejrzliwością. Przyczyn takiego stanu rzeczy można szukać także w samej naturze człowieka, który nastawiony jest […]

Nie powołujmy się na nieskończone miłosierdzie Boga, aby robić, co nam się podoba – Papież Franciszek

Nie powołujmy się na nieskończone miłosierdzie Boga, aby robić, co nam się podoba. Nikt nie może być pewny, jak i kiedy zakończy się jego życie – mówił Franciszek na porannej Eucharystii w swej watykańskiej rezydencji. Papież nawoływał dziś do panowania nad swymi namiętnościami i zachęcał do codziennego rachunku sumienia, aby dzień za dniem wyrywać chwast […]

W liturgii nie ma miejsca na „zrób to sam” – Papież Franciszek

Życie chrześcijańskie rozwija się i wzrasta przede wszystkim dzięki liturgii. Trzeba zatem zabiegać, aby Lud Boży na nowo odkrył piękno spotkania z Panem w sprawowaniu Jego tajemnic – mówił Papież do uczestników sesji plenarnej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.   Franciszek przypomniał, że w tym roku przypada 50. rocznica promulgowania posoborowego Mszału i […]

Radość znakiem dobrego życia – Papież Franciszek

Oby kapłani nie byli tylko urzędnikami, ale pasterzami pełnymi radości – modlił się dziś Papież podczas Mszy w Domu św. Marty. Homilię poświęcił patronowi dnia, św. Janowi Bosko, który był mistrzem radości.   Franciszek przypomniał dzień swoich święceń kapłańskich, w którym jego mama powiedziała mu, że od dziś zaczyna cierpieć. Tłumaczył, że na pewno chodziło […]

Nie my jesteśmy słońcem ludzkości – Papież Franciszek

W homilii podczas Mszy w uroczystość Objawienia Pańskiego Papież Franciszek podkreślił, że ukazuje ona Boga, który przyszedł do wszystkich: każdy naród, język i lud jest przez Niego przyjęty i miłowany. Zadziwiający jest również sposób w jaki ukazuje się człowiekowi. Nie staje w świetle reflektorów, ale przychodzi w skromnej grocie oraz w towarzystwie prostych ludzi.   […]

Pan pociesza poprzez czułość, tak jak mamy, które tulą swe dzieci, kiedy te płaczą – Papież Franciszek

Pan pociesza poprzez czułość, tak jak mamy, które tulą swe dzieci, kiedy te płaczą. Pocieszenie winno więc stanowić codzienne życie chrześcijanina, nawet, jeżeli świat nie chce być pocieszany – mówił Papież podczas wczorajszej Mszy w Domu św. Marty. Franciszek odwołał się do fragmentu z Księgi proroka Izajasza, gdzie czytamy, że Bóg nawołuje, aby pocieszyć lud, […]

Głoszenie Chrystusa to nie reklama, ale świadectwo – Papież Franciszek

Głoszenie prawdy o Chrystusie to nie kwestia marketingu, ale spójności pomiędzy tym, co mówimy, a tym, jak żyjemy – podkreślił Papież podczas Mszy odwołując się do postaci patrona dnia dzisiejszego św. Andrzeja Apostoła. Zachęcił do modlitwy w intencji Kościoła prawosławnego w Konstantynopolu, którego św. Andrzej jest patronem oraz o jedność pomiędzy Kościołami.   Franciszek przypomniał […]

Potrzebujemy pojednania i nawrócenia – kard. Gerhard Müller

„Wszyscy powinniśmy podjąć współpracę, aby przezwyciężyć kryzys, który narusza wiarygodność Kościoła. (…) Mam nadzieję, że Papież będzie mógł wystąpić z inicjatywą pojednania” – powiedział kard. Gerhard Müller w wywiadzie dla portalu Vatican Insider. Odniósł się on do wewnątrzkościelnych napięć między stronnictwami postępowców i konserwatystów, które przybrały na sile po ujawnieniu skandali nadużyć seksualnych, a zwłaszcza […]

Bez dobrych biskupów nie da się zrobić porządku w Kościele – Papież Franciszek

Biskupi mają być łagodni i pokorni, mają być sługami, a nie książętami – powiedział wczoraj Papież Franciszek podczas porannej Eucharystii. Za wstawiennictwem św. Jozafata Kuncewicza Franciszek modlił się za następców apostołów, aby odpowiadali ideałowi, który nakreślił św. Paweł. Nie da się zrobić porządku w Kościele, jeśli biskupi nie będą się wyróżniać taka postawą – dodał […]