Bez Jezusa kapłan jest najbiedniejszym z ludzi – Papież Franciszek

Problemowi tożsamości kapłańskiej poświęcił Papież przemówienie, jakie wygłosił do biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic oraz katechetów. Oparł je na opisanej przez św. Łukasza historii dotyczącej św. Jana Chrzciciela i Jezusa. Spotkanie to odbyło się z katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w stolicy Mozambiku – Maputo.   Franciszek zaznaczył, że swą tożsamość kapłani powinni odnajdywać […]

Trzy nauki płynące z Wniebowzięcia. Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Uroczystość Wniebowzięcia NMP Czego uczy nas uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny? Po pierwsze – Maryja ukazuje nam prawdziwego człowieka i jego przeznaczenie: niebo. Pius XII ogłaszając dogmat w 1950 r. podkreślił prymat jednostki w czasach, w których szerzyły się zbrodnicze ideologie upatrujące zbawienia w masie – wyzwolonej od walki klas, czy też czystej rasowo. Po […]

Penitencjaria Apostolska przypomina o tajemnicy spowiedzi

Penitencjaria Apostolska wydała notę na temat ważności forum wewnętrznego oraz nienaruszalności tajemnicy spowiedzi. Podkreśla ona, że kapłan spowiednik, działający „in persona Christi” dowiaduje się o grzechach penitenta „nie jako człowiek, ale w imieniu samego Boga”. To dlatego Chrystus pozwala mu na użycie swojego „ja”, tzn. że spowiednik mówi w imieniu „ja” Chrystusa.   Dokument zwraca […]

Biada tym, którzy myślą, że idą za Jezusem, aby się wybić, zrobić karierę… – Papież Franciszek

W głoszeniu Ewangelii nie ma miejsca na zwłokę czy wymówki. Przykładem powinien być dla nas Jezus, który przed swą śmiercią zdecydowanie zmierza do Jerozolimy, by wypełnić swą mesjańską misję. Mówił o tym Papież w krótkim ze względu na wielkie upały rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański.   Franciszek skupił się na dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus […]

Nawrócenie to wyjście z logiki „każdy dla siebie” – Papież Franciszek

Tematowi Eucharystii poświęcił Papież rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”. We Włoszech bowiem, jak i wielu innych krajach świata, dziś obchodzona jest uroczystość Bożego Ciała.   Franciszek odniósł się do Ewangelii opisującej cudowne rozmnożenie chleba (por. Łk 9, 11-17). Apostołowie chcieli odesłać tłumy ludzi, którzy szli za Jezusem po trudzie całego dnia, aby ci znaleźli sobie […]

Praca powołaniowa to nie łapanka nowych członków do naszego klubu – Papież Franciszek

Wymazywanie ze słownika wiary słowa „powołanie” oznacza okaleczanie leksykonu, co prędzej czy później sprawi, że nie będziemy się rozumieć. Papież przypomniał o tym uczestnikom Europejskiego Kongresu Powołaniowego. Franciszek zauważył, że choć sam zna niektóre wspólnoty kościelne, które wyeliminowały ten termin ze swego słownictwa, bojąc się, że odstraszą nim młodych, to „powołanie” jednak nie jest słowem […]

Zaproszenie na IV Pielgrzymkę Kapłanów Diecezji Tarnowskiej

  Czcigodni Kapłani! W czwartek 13 czerwca br., w święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, odbędzie się IV Pielgrzymka Kapłanów Diecezji Tarnowskiej do Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. W imieniu Biskupa Tarnowskiego, który będzie przewodniczył naszemu spotkaniu, pragnę serdecznie zaprosić na tę pielgrzymkę wszystkich kapłanów pracujących w naszej diecezji, zarówno diecezjalnych jak i zakonnych. Jej główną intencją będzie […]

Homilia bp. Andrzeja Jeża w czasie Mszy Krzyżma Świętego. Tarnów – Katedra, 18 kwietnia 2019 r.

Czyt.: Iz 61,1-3a.6a.8b-9; Ps 89; Ap 1,4b.5-8; Łk 4,16-21           Czcigodny Księże Arcybiskupie Henryku, Księża Biskupi! Drodzy Bracia Prezbiterzy wszelkich urzędów i godności! Czcigodni Bracia przeżywający złoty i srebrny jubileusz kapłaństwa! Drodzy Diakoni i Alumni tarnowskiego Seminarium Duchownego! Wielki Czwartek w bardzo szczególnym sensie jest „naszym dniem”. Dziś wszyscy wracamy do Wieczernika, by oczyma duszy […]

Z krzyżem nie można negocjować – Papież Franciszek

Nauka wypływająca z męki Jezusa jest wzorem życia i zwycięstwa nad złym duchem. Jezus uczy, że z krzyżem nie można negocjować, albo się go przyjmuje, albo się go odrzuca – mówił Papież Franciszek w czasie liturgii Niedzieli Palmowej sprawowanej na placu św. Piotra. Rozpoczęła ją uroczysta procesja z palmami, w której uczestniczyła także młodzież. W […]

Moc zła rodzi się z odrzucenia Bożej miłości – Benedykt XVI

Papież Senior zabrał głos w sprawie skandalu nadużyć w Kościele. Jak zauważa, doszło do niego na skutek stopniowego zaniku wiary w Boga.   Moc zła rodzi się z odrzucenia Bożej miłości. Aby wejść na drogę odkupienia, trzeba na nowo nauczyć się kochać Boga – pisze Benedykt XVI w obszernym tekście, opublikowanym w niemieckim czasopiśmie Klerusblatt. […]