Od kwarantanny do mentalności kształtowanej kwarantanną – o. Roman Łaba OSSPE

Ciągłe powtarzanie jakiejś czynności, zwłaszcza pod wpływem zewnętrznego czynnika (na przykład tresury) wytwarza zbiór nawyków. A ponieważ czyn człowieka uwewnętrznia się, stając się częścią jego charakteru, kształtuje on tym samym określony sposób myślenia, czyli mentalność. Przywołajmy jeden z takich przykładów – mentalność antykoncepcyjną. Przed rokiem 1968, czyli przed początkiem tak zwanej rewolucji seksualnej, na rynki […]

Przywrócenie Eucharystii nie może się odbywać kosztem profanacji – kard. Robert Sarah

Nikt nie może powstrzymać kapłana od słuchania spowiedzi czy udzielania Komunii. A zatem nawet jeśli wierni nie mogą uczestniczyć we Mszy św., mogą prosić o spowiedź i Komunię – powiedział prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Kard. Robert Sarah odniósł do sytuacji we Włoszech, gdzie od niemal dwóch miesięcy wierni nie mogą […]

Zdradzony i opuszczony Jezus bierze na Siebie nasze zło – Papież Franciszek

„To nie człowiek służy Bogu, ale Bóg człowiekowi i służy nam bezinteresownie, bo pierwszy nas umiłował” – powiedział Papież w homilii wygłoszonej na Mszy w Niedzielę Palmową. Liturgię sprawował w pustej bazylice św. Piotra w obecności kilku ceremoniarzy i liturgicznej służby ołtarza.   Franciszek podkreślił, że  Jezus służy człowiekowi oddając za niego swe życie. Bierze […]

To nie czas sądu Bożego, ale czas wyboru – Papież Franciszek

Wczoraj wieczorem w strugach deszczu Papież modlił się przy pustym placu św. Piotra o ustanie epidemii koronawirusa i błogosławieństwo dla wszystkich ludzi. Franciszek zawierzył świat Bogu mówiąc: „Z tej kolumnady, która obejmuje Rzym i świat, niech zstąpi na was, jak pocieszający uścisk, błogosławieństwo Boże. Panie, pobłogosław świat, daj zdrowie ciałom i pocieszenie sercom”. Ojciec Święty zaznaczył, […]

Kapłanie – odkryj na nowo swoją tożsamość

Drodzy Bracia Kapłani. Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego.  I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek […]

Przesłanie na temat walki z koronawirusem COVID-19 – kard. Raymond Leo Burke

Drodzy Przyjaciele!   Od pewnego czasu walczymy z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, COVID-19. Z tego, co możemy powiedzieć – a jedną z trudności jest fakt, że tak wiele aspektów tej plagi pozostaje niejasnych – walka ta potrwa jeszcze przez pewien czas. Wirus ten jest szczególnie podstępny, ponieważ ma stosunkowo długi okres wylęgania; niektórzy twierdzą, że 14 […]

Nigdy nie wchodźmy w dialog z diabłem – Papież Franciszek

Także dzisiaj szatan wdziera się w życie ludzi, kusząc ich swoimi nęcącymi propozycjami i starając się omamić sumienie. Jednak im bardziej oddalamy się od Boga, tym bardziej czujemy się bezbronni i bezsilni wobec wielkich problemów życiowych. Wyraźnie przeziębiony Franciszek mówił o tym w rozważaniu na „Anioł Pański”. Nawiązując do Ewangelii I Niedzieli Wielkiego Postu zachęcił, […]

Jest ból, który może nas zaprowadzić do Boga – Papież Franciszek

„Kapłani nie mają być wszechmocni. Są ludźmi grzesznymi, którym przebaczono i jako tacy zostali posłani. Pozwólmy, aby także «rozczarowania» wskazały nam drogę do większego uwielbienia Ojca i pomogły w nowym doświadczeniu siły miłosiernego namaszczenia”. To słowa Papieża, które w jego imieniu na spotkaniu z duchowieństwem diecezji rzymskiej przeczytał kard. Angelo De Donatis, wikariusz Wiecznego Miasta. […]

Zło można pokonać jedynie dobrem – Papież Franciszek

W homilii, podczas Mszy odprawionej na zakończenie spotkania w Bari, Papież Franciszek mówił o miłości nieprzyjaciół. Zauważył, że nie jest to utopijny ideał, czy metafora, ale zadanie, które stawia Jezus przed każdym chrześcijaninem. „Ekstremizm miłości to jedyny ekstremizm chrześcijański” – powiedział Ojciec Święty. Zaznaczył, że realizację przykazania miłości najlepiej rozpocząć od przezwyciężenia nawyku narzekania.   […]

Kara kanoniczna nie jest jedynie środkiem przymusu, ale ma charakter uzdrawiający – Papież Franciszek

Również kościelne prawo karne jest środkiem duszpasterskim. Kiedy bowiem inne środki nie przynoszą rezultatów, dla naprawienia skandalu i przywrócenia sprawiedliwości, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich kar. Przypomniał o tym Franciszek podczas audiencji dla uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych. Zajmuje się ona aktualnie rewizją VI księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego, o sankcjach w Kościele.   […]