Kontakt

Wikariusz Biskupi do spraw formacji stałej duchowieństwa
Ks. mgr lic. Grzegorz Ociepka
tel. 14 631 73 34
e-mail: wik_form@diecezja.tarnow.pl

Redakcja strony
Ks. dr Józef Partyka
tel. 14 692 00 91
e-mail: formacja@1815.pl