Medytacje-Front

Słowo to jest w sercu twoim – nowa publikacja ks. dr. Romana Stafina

Zbliża się szybkimi krokami nowy rok liturgiczny. Liturgia kończącego się roku przedstawia opisy Starego i Nowego Testamentu opisujące to, co ma wydarzyć się w Czasach Ostatecznych. Jednak jako chrześcijanie ufający Trójjedynemu Bogu nie mamy w naszych sercach lęku lecz tylko nadzieję na triumf Bożej sprawiedliwości.

Aby ta nadzieja oparta była na mocnych fundamentach wiary powinniśmy do tych dni być zawsze przygotowanymi. To przygotowanie w pierwszym rzędzie dotyczy nas kapłanów, którzy nie tylko mają za zadanie dbać o swoją świętość, ale także prowadzić do świętości naszych wiernych. Tym bardziej jestem wdzięczny księdzu dr. Romanowi Stafinowi za owoc Jego dróg poszukiwania Boga przez pochylenie się nad medytacją Słowa Bożego, które daje nam do rozważania kościół w rozpoczynającym się od I Niedzieli Adwentu roku liturgicznym „B” niedzielnych czytań. Nauczając, pierwszymi odbiorcami nauczania powinniśmy uczynić siebie. Tym cenniejsza jest wydana przez Biblos książka ks. Stafina, która pomoże nam w wędrówce wiary w nowym okresie naszego życia. Zachęcam wszystkich kapłanów do sięgnięcia po tę lekturę pisaną nie tylko intelektem, ale też i sercem autora znanego z krótkich niedzielnych rozważań umieszczanych na naszej stronie poświęconej formacji.

Ks. mgr lic. Grzegorz Ociepka – Wikariusz Biskupi do spraw formacji stałej duchowieństwa diecezji tarnowskiej.

***

Z ogromną radością informujemy, że nakładem Fundacji “Auxilium” został również opublikowany cykl Adoracji – Medytacji na poszczególne niedziele i święta w roku liturgicznym A, B i C, autorstwa ks. dr. Romana Stafina. Wszystkie publikacje ks. dr. Stafina są dostępne w Wydawnictwie Biblos. Można je również nabyć poprzez złożenie zamówienia na adres e-mail: formacja[małpka]auxilium.edu.pl

 

 

Udostępnij

Comments are closed.