Zarządzenie odnośnie do kapłańskich czwartków (Currenda 4/2009)

Diecezja tarnowska w ciągu swej historii wytworzyła swoisty styl świętości kapłańskiej, który kapłani powinni z pietyzmem zachowywać i rozwijać:

1. Wyrazem troski o pogłębianie życia duchowego kapłanów diecezji tarnowskiej są m.in. comiesięczne dekanalne dni skupienia. Za ich organizację odpowiedzialny jest ksiądz dziekan wraz z dekanalnym ojcem duchownym.

2. Program dekanalnego dnia skupienia powinien uwzględniać modlitwę brewiarzową, konferencję ascetyczną, adorację Najświętszego Sakramentu, możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

3. Aby bardziej podkreślić i unaocznić potrzebę wspólnotowej więzi modlitewnej duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego, polecam, aby dekanalne dni skupienia dla kapłanów odbywały się w każdy drugi czwartek miesiąca. Niech to będą nasze diecezjalne „CZWARTKI KAPŁAŃSKIE”, nawiązujące do dnia ustanowienia Najświętszej Eucharystii i Kapłaństwa.

4. Więź duchowa ze współbraćmi powinna sięgać poza doczesność. Jej przejawem jest pamięć o zmarłych kapłanach. Pamięć ta wyraża się w udziale w pogrzebie zmarłego współbrata, w ofiarowaniu Mszy św. za każdego zmarłego kapłana zgodnie z ponad stuletnią tradycją diecezji, w trosce o groby kapłanów oraz w modlitwach i mszach św. za nich (por. IV SDT statut 415 § 1).

5. Podczas dekanalnych dni skupienia można koncelebrować Mszę św. za zmarłego kapłana, z możliwością binacji (por. IV SDT statut 415 § 2).

6. Zachęcam także do praktykowania comiesięcznego, indywidualnego skupienia, połączonego z modlitwą o śmierć szczęśliwą (por. IV SDT statut 389 § 3).

Wszystkim prezbiterom gorliwie uczestniczącym w dekanalnych dniach skupienia z serca błogosławię

Tarnów, 24 listopada 2009 r.; L.dz.: OG-10/44/09

† Wiktor Skworc
Biskup Tarnowski