Bramy piekielne go nie przemogą. XXI Niedziela Zwykła

XXI Niedziela Zwykła – A Ty jesteś Piotr czyli Opoka i na tej Opoce zbuduje mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Te słowa Jezusa – wypowiedziane tam, pod Cezareą Filipową – również i dzisiaj nie straciły nic ze swojej aktualności. Wybrzmiewają one tak samo mocno i zdecydowanie, jak wtedy, kiedy wypowiadał je Jezus, […]

Kananejska szkoła modlitwy. XX Niedziela Zwykła

XX Niedziela Zwykła – AMt 15, 21-28 Intrygująca rozmowa Jezusa z poganką – kobietą kananejską –staje się dziś dla mnie lekcjąw szkole modlitwy,modlitwy – czyli mojej rozmowy z Jezusem. By pogłębić mą modlitwę muszę zgodzić się z tym,że Jezus czasem MILCZY,innym razem POZORNIE mnie IGNORUJE,a jeszcze kiedy indziej ODPOWIADA GORZKIM SŁOWEM… Gdy jednak z WIELKĄ […]

Burza serca. XIX Niedziela Zwykła

XIX Niedziela Zwykła – AMt 14, 22-33 Wydarzenia zapisane w Ewangelii nie są jedynie opowiadaniem. Zostały spisane po to, by były przez nas przeżywane na nowo. Za każdym razem jesteśmy zaproszeni do tego, by z widza stać się uczestnikiem wydarzenia. Opis burzy na jeziorze dobrze oddaje rzeczywistość Kościoła w czasach po wniebowstąpieniu naszego Pana. Przecież […]

Wy dajcie im jeść. XVIII Niedziela Zwykła

XVIII Niedziela Zwykła – AMt 14, 13-21 Uczniowie mówią Jezusowi o trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się ludzie, których On nauczał i uzdrawiał – byli głodni. Jednocześnie podsuwają Jezusowi rozwiązanie tego problemu i zarazem uwolnienie się od niego; ludzie powinni odejść i zakupić sobie żywności. Jezus natomiast poleca im ten problem rozwiązać: „Nie potrzebują odchodzić; […]

Życie tymczasowe i życie wieczne. XVII Niedziela Zwykła

XVII Niedziela Zwykła – A Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii opowiada nam przypowieść o skarbie i perle: „Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył go ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy […]

Chwasty. XVI Niedziela Zwykła

XVI Niedziela Zwykła – AMt 13, 24-43 Gospodarz z Jezusowej przypowieściznał się na rolnictwie lepiej od swoich sług:oni wiedzieli, że chwasty z zasady należy z pola usunąć;On wiedział, że istnieją jednak takie chwasty,których usunięcie mogłoby spowodowaćuszkodzenie wzrastającego zboża. Mądrością rolnika jest rozpoznanie,z jakim rodzajem chwastu ma do czynieniai odpowiednia reakcja. Jezusowa nauka mobilizuje mniedo modlitwy […]

„Nieroztropny” siewca. XV Niedziela Zwykła

XV Niedziela Zwykła – A Rozważając przypowieść o siewcy nasza uwaga przeważnie koncentruje się na glebie. Stawiamy sobie i innym pytanie o to, jakim terenem jesteśmy. Jednak gubimy przez to główne przesłanie tej przypowieści, które najpierw koncentruje się na postaci siewcy. „Siewca jest jedyny w swoim rodzaju, bo rozsiał ziarno w sposób równy, bez względu na […]

Wszystko. XIV Niedziela Zwykła

14. Niedziela zwykła – AMt 11, 25-30 Tekst tej Ewangelii dzieli się na trzy części. W pierwszej Jezus wypowiada hymn pochwalny o swoim Ojcu, następnie mówi o sobie samym, o swojej relacji do Ojca i do ludzi, a na końcu zaprasza do siebie ludzi udręczonych. Św. Jan relację Ojciec-Syn wyraża w dwóch określeniach: Ojciec „przekazał” […]

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje. XIII Niedziela Zwykła

XIII Niedziela Zwykła – A Przyzwyczailiśmy się chyba trochę do tego, że od dawna ludzie traktowali nas z wielkim szacunkiem i wyrozumiałością. W naszej szerokości geograficznej i w naszej Ojczyźnie kapłani przez wiele lat byli otaczani nadzwyczajna estymą. A skutek tego jest również i taki, że w życiu niektórych z nas biorą niekiedy górę rozmaite […]

Bój się! XII Niedziela Zwykła

XII Niedziela Zwykła – AJr 20, 10-13; Ps 69; Mt 10, 26-33 Pan, który zna moje wnętrze, moje serce i moje doświadczenia,wypowiada wobec mnie słowo pociechy:Nie bój się! Nie bój się ludzi oszczerczych, którzy są tobie przeciwni,jak przeciwni byli Jeremiaszowiz powodu jego wierności Bożemu słowu…Nie bój się ich, bo jestem przy tobie jako potężny mocarz! […]