Czas próby. XXIX Niedziela Zwykła

XXIX Niedziela Zwykła – AMt 22, 15-21 Zderzając się z nową falą pandemicznych zasad,łatwo zgodzić się z tezą, że znowu nadszedł czas próby. Tym bardziej trudny to czas,że co do sposobu interpretowania tego,co tak naprawdę dzieje się wokół nas,panuje zasadniczo chaos i częste popadanie w skrajności:od całkowitego lekceważenia do przesadnej paniki… Jezus przeszedł czas próby […]

Kapłańskie szaty weselne. XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła – A Uczta weselna, gody Baranka (por. Ap 19, 7; 21, 9n) to Eucharystia. W Najświętszej Ofierze Oblubieniec – Jezus Chrystus – łączy się ze swoją Oblubienicą – Kościołem. Czym dla kapłana jest szata weselna, która jest konieczna, aby wejść na tę ucztę? Ponieważ Liturgia dzieje się na dwóch płaszczyznach – niewidzialnej […]

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej – 7 października 2020 r.

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy […]

Pielęgnować winnicę. XXVII Niedziela Zwykła

XXVII Niedziela Zwykła – AMt 21, 33-43 To ja, kapłan, jestem winnicą: umieszczoną – używając tutaj języka Izajasza  – na „żyznym pagórku” Bożej miłości, „okopaną” Jego opatrznością, oczyszczoną Jego miłosierdziem z „kamieni” grzechu, pokrytą „szlachetną winoroślą” Jego łaski, mającą wydawać „winogrona” dobrego życia; no to dlaczego pojawiają się „cierpkie jagody”? (por. Iz 5,2). Czy ja […]

Liczy się efekt końcowy. XXVI Niedziela Zwykła

XXVI Niedziela Zwykła – A Kiedy swoją myślą czasami wracamy do pierwszych dni, tygodni i lat naszego kapłaństwa, to zapewne uświadamiamy sobie, jak wiele wtedy było w nas pierwotnej gorliwości, jak wiele zachwytu nad darem kapłaństwa, które otrzymaliśmy od Jezusa, jak wiele mieliśmy wspaniałych planów i wzniosłych ideałów, które przepełniały nasze myśli i serca. Nasze […]

Dobry Pracodawca. XXV Niedziela Zwykła

XXV Niedziela Zwykła – AMt 20, 1-16a Dobrze jest pracować w Winnicy,której Gospodarzjest wierny zawartej umowie,jest dobry,jest Przyjacielem… Dobrze jest pracowaćdla Dobrego Pracodawcy Jeśli jednak będę miał chore oczy,skoncentrowane na samym sobie,nie zauważę wcale Jego dobroci,lecz będę widział tylko ciężar pracy,celebrując niedogodnościi frustrując się pozorną niesprawiedliwością… Spraw, Panie,mój Dobry Pracodawco,bym pośród nawału różnych zajęć i […]

Jednostronny przepływ przebaczenia. XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła – AMt 18, 21-35 „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie?”. Jako szafarze Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania możemy zbytnio przyzwyczaić się do tego jednostronnego przepływu przebaczenia. „Panie, ile razy mam przebaczyć”. Nie wystarczy tylko przebaczać. Niejednokrotnie ważniejsza od przebaczenia jest prośba o wybaczenie. Zapominając o niej […]

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Nie bój się wziąć do siebie Maryi…(Mt 1, 20) Na końcu rodowodu Jezusa Chrystusa, tuż przed Nim samym, pojawia się Ona. Pierwsza spośród ludzi, która w stu procentach wypełniła wolę Boga. Wszyscy inni, nawet ci bardziej zacni i szlachetni w swoich czasach, a tym bardziej owi mniej zacni i szlachetni, […]

Upomnienie braterskie. XXIII Niedziela Zwykła

XXIII Niedziela Zwykła – AMt 18, 15-20 Tekst Ewangelii o upomnieniu braterskim należy rozważać w powiązaniu z tekstem poprzedzającym o pasterzu poszukującym zagubionej owcy (ww. 12-14) – znamienne są tutaj słowa Jezusa: „Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginęło jedno z tych małych” – i także z perykopą następującą […]

Powrócić do pierwotnej Miłości. XXII Niedziela Zwykła

XXII Niedziela zwykła  – A Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść… (Jr 20, 7a)Miłość Boga jest zawsze pierwsza. Istniejemy tylko dlatego, że nas umiłował, i dlatego, że nas pierwszy umiłował, pojawiliśmy się na świecie. Skoro pozwoliłem się Mu uwieść, to tylko dlatego, że tę podstawową prawdę nie tylko odkryłem przed laty, ale musiałem […]