Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. III Niedziela Zwykła

III Niedziela Zwykła – B Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! To wezwanie – które dziś tak mocno wybrzmiewa z ust Jezusa – jest jednym z tych wezwań, które często i chętnie kierujemy w stronę naszych wiernych. Już niedługo wybrzmi ono po raz kolejny w naszych kościołach, kiedy w środę popielcową będziemy posypywać popiołem ich […]

Powołanie po słuchaniu. II Niedziela Zwykła

II Niedziela Zwykła – B1 Sm 3, 3b-10.19; J 1, 35-42 Historie powołań Samuela i pierwszych uczniów Jezusawyraźnie pokazują,że powołanie dokonuje się w klimacie słuchania. Samuel nie rozpoznawał głosu Pana, bo Go nie znał,lecz gdy z pomocą Helego w końcu Go rozpoznał,„nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię”.Jak sługa wiernie SŁUCHAŁ, co Pan mówił. […]

Liturgia czasem rozdartego nieba. Niedziela Chrztu Pańskiego

Niedziela Chrztu Pańskiego – BMk 1, 7-11 Intrygujący jest stosunek liturgii do czasu. Zaledwie kilka dni temu skupialiśmy naszą uwagę na trzech królach oddających pokłon Dzieciątku, a już dzisiaj Kościół stawia nam przed oczami chrzest naszego Pana. W zaledwie kilka dni „przeskoczyliśmy” trzydzieści lat z życia Jezusa. Jest to jednak tylko pobieżne spojrzenie. Wiemy przecież, że […]

Słowo Boga. II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

II Niedziela po Narodzeniu PańskimJ 1, 1-18 Na początku było Słowo,a Słowo było u Bogai Bogiem było Słowo „Na początku” – tak zaczyna się opis stworzenia świata (Rdz 1 1-5). Zaczęło się też od słowa, bo „Bóg rzekł: ‘Niech się stanie…’. Tutaj św. Jan nazywa Boga Słowem. Słowo jest tożsamością Boga. Słowo nie jest Jego […]

Bezpieczni od wszelkiego zamętu. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – B Dziesiątki, setki, tysiące razy wypowiadaliśmy te słowa po modlitwie „Ojcze nasz..” w każdej Mszy świętej. Chyba jednak od dawna nie były one tak wymowne, jak w minionym, 2020 roku. Ograniczeni w bezpośrednich kontaktach, chwilami naprawdę odcięci od innych, których zatrzymały zamknięte granice, odwołane loty, pociągi, autobusy, bez możliwości […]

Znak, któremu sprzeciwiać się będą. Niedziela Świętej Rodziny

Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa – B Doczekaliśmy się niestety takich czasów, że kiedy jest mowa o rodzinie – oczywiście we właściwym znaczeniu tego słowa, bo dla wielu współczesnych ludzi semantyka nie jest mocną stroną i zapominają o tym, że najważniejsze to odpowiednie dać rzeczy słowo – wówczas bardzo często pojawia się głośny […]

Zwiastun Bożej bliskości. IV Niedziela Adwentu

IV Niedziela Adwentu – B2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Łk 1, 26-38 Zapewnienie o bliskiej obecności Panałączy historie Dawida i Maryi:Natan mówił do Dawida:„Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż PAN JEST Z TOBĄ”;podobnie Archanioł Gabriel pozdrawiał Maryję:„Bądź pozdrowiona, łaski pełna, PAN Z TOBĄ”. To prawdziwie dobra nowina i dla mnie: PAN JEST […]

Pustynny influencer. III Niedziela Adwentu

III Niedziela Adwentu – BJ 1, 6-8.19-28 Zachwycająca (a może nawet zadziwiająca) jest pokora Jana Chrzciciela. Choć nie czynił cudów, a jego nauczanie nie należało do najprzyjemniejszych, ściągały do niego niezliczone rzesze. Miał zasięgi, których nie powstydziłby się żaden influencer. Zasięgi, które wykorzystał do promowania wyłącznie Jezusa Chrystusa. W żadnym momencie nie pragnął nic dla […]

Być posłańcem. II Niedziela Adwentu

II Niedziela Adwentu – BMk 1, 1-8 Jak wypadlibyśmy, my kapłani, gdybyśmy porównali siebie do Jana Chrzciciela? Czy takie porównanie ma sens? Oczywiście świat, w którym żyjemy jest całkowicie inny, niż ten, w którym żył Jan Chrzciciel; warunki, w których pracujemy, różnią się diametralnie od tych, w których przyszło Janowi pełnić swoją misję. Ale zarówno […]

Stojący na warcie… I Niedziela Adwentu

I Niedziela Adwentu – B „Jezus powiedział do swoich uczniów: (…)Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż, zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko” Dobrze jest wciąż sobie przypominać o tym, że jestem domem, mieszkaniem Boga, który On nabył swoją własną krwią. To także Jezus jest tym […]