Wy dajcie im jeść. XVIII Niedziela Zwykła

XVIII Niedziela Zwykła – AMt 14, 13-21 Uczniowie mówią Jezusowi o trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się ludzie, których On nauczał i uzdrawiał – byli głodni. Jednocześnie podsuwają Jezusowi rozwiązanie tego problemu i zarazem uwolnienie się od niego; ludzie powinni odejść i zakupić sobie żywności. Jezus natomiast poleca im ten problem rozwiązać: „Nie potrzebują odchodzić; […]

Życie tymczasowe i życie wieczne. XVII Niedziela Zwykła

XVII Niedziela Zwykła – A Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii opowiada nam przypowieść o skarbie i perle: „Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył go ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy […]

Chwasty. XVI Niedziela Zwykła

XVI Niedziela Zwykła – AMt 13, 24-43 Gospodarz z Jezusowej przypowieściznał się na rolnictwie lepiej od swoich sług:oni wiedzieli, że chwasty z zasady należy z pola usunąć;On wiedział, że istnieją jednak takie chwasty,których usunięcie mogłoby spowodowaćuszkodzenie wzrastającego zboża. Mądrością rolnika jest rozpoznanie,z jakim rodzajem chwastu ma do czynieniai odpowiednia reakcja. Jezusowa nauka mobilizuje mniedo modlitwy […]

„Nieroztropny” siewca. XV Niedziela Zwykła

XV Niedziela Zwykła – A Rozważając przypowieść o siewcy nasza uwaga przeważnie koncentruje się na glebie. Stawiamy sobie i innym pytanie o to, jakim terenem jesteśmy. Jednak gubimy przez to główne przesłanie tej przypowieści, które najpierw koncentruje się na postaci siewcy. „Siewca jest jedyny w swoim rodzaju, bo rozsiał ziarno w sposób równy, bez względu na […]

Wszystko. XIV Niedziela Zwykła

14. Niedziela zwykła – AMt 11, 25-30 Tekst tej Ewangelii dzieli się na trzy części. W pierwszej Jezus wypowiada hymn pochwalny o swoim Ojcu, następnie mówi o sobie samym, o swojej relacji do Ojca i do ludzi, a na końcu zaprasza do siebie ludzi udręczonych. Św. Jan relację Ojciec-Syn wyraża w dwóch określeniach: Ojciec „przekazał” […]

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje. XIII Niedziela Zwykła

XIII Niedziela Zwykła – A Przyzwyczailiśmy się chyba trochę do tego, że od dawna ludzie traktowali nas z wielkim szacunkiem i wyrozumiałością. W naszej szerokości geograficznej i w naszej Ojczyźnie kapłani przez wiele lat byli otaczani nadzwyczajna estymą. A skutek tego jest również i taki, że w życiu niektórych z nas biorą niekiedy górę rozmaite […]

Bój się! XII Niedziela Zwykła

XII Niedziela Zwykła – AJr 20, 10-13; Ps 69; Mt 10, 26-33 Pan, który zna moje wnętrze, moje serce i moje doświadczenia,wypowiada wobec mnie słowo pociechy:Nie bój się! Nie bój się ludzi oszczerczych, którzy są tobie przeciwni,jak przeciwni byli Jeremiaszowiz powodu jego wierności Bożemu słowu…Nie bój się ich, bo jestem przy tobie jako potężny mocarz! […]

Nie ilość lecz jakość. XI Niedziela Zwykła

Kolejny rok, kolejne święcenia kapłańskie. W tym roku jeszcze dwudziestu. Z jednej strony – mierząc dawnymi standardami – niewielu, a z drugiej: w skali Polski i świata całkiem sporo. W każdym razie wystarczająca liczba do tego, by zapewnić ludziom posługę słowa i sakramentów. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus wzywa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana […]

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Właściwie cały – nie tylko chrześcijański – świat często ostatnio używa słów: „życie” i „śmierć”. Wszelkiego rodzaju mędrcy wypowiadają się na te tematy, a nawet więcej – decydują o życiu i śmierci poszczególnych osób. W tle jest oczywiście niewidzialny sprawca zagrożenia, który według jednych jest niebezpieczny, a według innych […]

Odpowiedź na miłość. Uroczystość Najświętszej Trójcy

Niedziela Najświętszej Trójcy – A J 3, 16-18 Przygotować kazanie na uroczystość Najświętszej Trójcy to jest jedno z najtrudniejszych zadań kapłana. Jakie to jest wyzwanie, wystarczy zatrzymać się nad tekstem prefacji z takimi sformułowaniami: „Ty (…) jednym jesteś Bogiem (…) nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. (…) wielbimy odrębność […]