Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Niedziela Zesłania Ducha Świętego – A Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię! Na to Zesłanie Ducha Świętego czekaliśmy chyba jak nigdy dotąd. A dzieje się tak dlatego, że sytuacja – w której się obecnie znaleźliśmy – wydaje się przerastać wszystkich nas bez wyjątku. Przecież już od ponad dwóch miesięcy dzieje się coś takiego, czego […]

Wniebowątpienie. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – A Pełna napięcia ta dzisiejsza Ewangelia. Z jednej strony wszyscy Jedenastu posłusznie idą tam, gdzie Pan im kazał. Wszyscy Go widzą. Wszyscy oddają cześć przez pokłon. Ale niektórzy – choć przyszli tu, choć chwałę Bogu oddają – jednak robią to bez przekonania – wątpią. Dziwi nas to? A czy pewni jesteśmy, […]

Jezusowy uczeń czy człowiek świata? VI Niedziela Wielkanocna

VI Niedziela Wielkanocna – AJ 14, 15-21 W chwilę po tym,jak wyznał uczniom swoją miłość (J 13, 34),Jezus mówi o wyraźnym kontraściemiędzy tym, co nazywa światem (gr. kosmos),a tymi, o których mówi: wy (uczniowie). Wy otrzymacie Parakleta – Ducha Prawdy, by z wami był.Wy Go znacie, bo u was przebywa i w was będzie.Wy Mnie […]

Serce. V Niedziela Wielknanocna

V Niedziela Wielknanocna – A „Niech się nie trwoży serce wasze” (J 14, 1). Czasami nie trzeba wielu słów. Czasami wystarczy zatrzymać się na pierwszym zdaniu. Czasami wystarczy jedno słowo. Serce. Pan Jezus nie powiedział: „Niech się nie trwożą serca wasze”. Powiedział: serce wasze. Jedno serce. Jakby chciał podkreślić jedność uczniów. Jakby chciał pokazać, że […]

Wyprowadzać owce. IV Niedziela Wielkanocna

IV Niedziela Wielkanocna – A J 10, 1-10 Przypowieść o Dobrym Pasterzu w Ewangelii według św. Jana – także u Mateusza i Łukasza,  chociaż z odmiennymi szczegółami i innymi akcentami teologicznymi – opiera się na realiach życia pasterskiego w Palestynie. Z niej można odczytać zasady „karmienia owiec” i „wyprowadzania ich” z zagrody w świat. Jest […]

A myśmy się spodziewali… III Niedziela Wielkanocna

III Niedziela Wielkanocna – A Mija już drugi tydzień od tegorocznych – jakże innych od tego wszystkiego, co znaliśmy dotąd – Świąt Zmartwychwstania naszego Pana. W pustych kościołach przeżyliśmy Triduum Paschalne, podczas którego zabrakło takich wydarzeń, jak tradycyjne umycie nóg, długo nieraz trwająca adoracja Krzyża przez wiernych czy też uroczysta procesja rezurekcyjna, w której wierni […]

Modlitwa dnia ósmego. Niedziela Miłosierdzia Bożego

Niedziela Miłosierdzia Bożego –A 1 P 1, 3-9; J 20, 19-31 oraz tekst Homilii św. Grzegorza Wielkiego Dziękuję Ci, Tomaszu! Dziękuję Ci, że za Bożym zrządzeniem w pierwszym dniu byłeś nieobecny, by potem przybywszy usłyszeć, usłyszawszy wątpić, wątpiąc dotykać, a dotykając uwierzyć… Dziękuję Ci, Tomaszu, bo dzięki Tobie i ja staję się częścią historii ósmego dnia… […]

Chrystus (jeszcze) nie zmartwychwstał – jedną nogą wciąż jest w grobie… Zmartwychwstanie Pańskie

Zmartwychwstanie Pańskie – A J 20, 1-9 Chrystus (jeszcze) nie zmartwychwstał! Nie zmartwychwstał jeszcze całkowicie. Bo Jezus to nie tylko głowa… On ma także ciało. A Jego ciałem jesteśmy my wszyscy – Kościół. „Dopóki jest choć jedna osoba w okowach grzechu, nienawiści, smutku, to Jezus jest jakby nadal jedną nogą w grobie” (R. Cantalamessa). Co więcej: wydaje […]

Łagodny Król. Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej – A Mt 21,1-11 „Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy.” Jezus przybywa na Syjon, czyli do mieszkańców Jerozolimy, nie jako władczy i surowy król, lecz jako król łagodny, który przynosi zbawienie. Jezus nie przybywa na koniu, który w starożytności symbolizował wojnę, […]

„Panie, gdybyś tu był…” V Niedziela Wielkiego Postu

V Niedziela Wielkiego Postu – A Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł! – te słowa, które siostra Łazarza wypowiedziała do Jezusa, są bardzo symboliczne i ukazują bezradność człowieka wobec tajemnicy śmierci. Podobnie zresztą, jak inna wypowiedź z dzisiejszej Ewangelii, której autorem jest Tomasz zwany Didymos – Chodźmy także i my, aby razem […]