Adoracja na Niedzielę Dobrego Pasterza – 3 maja 2020 r.

Adoracja Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie Niedziela Dobrego Pasterza, 3.05. 2020 AD J 10, 1-10 Pieśń: Panie Jezu Chryste, Pasterzu dobry! Pierwsze słowa, które kierujemy do Ciebie to słowa uwielbienia. Uwielbiamy Cię, Panie za to, że jesteś z nami. Przeżywamy trudny czas pandemii, gdzie pośród nas tak wiele lęku, zmagań, niepewności jutra. Jednak Twoja obecność Panie, […]

A myśmy się spodziewali… III Niedziela Wielkanocna

III Niedziela Wielkanocna – A Mija już drugi tydzień od tegorocznych – jakże innych od tego wszystkiego, co znaliśmy dotąd – Świąt Zmartwychwstania naszego Pana. W pustych kościołach przeżyliśmy Triduum Paschalne, podczas którego zabrakło takich wydarzeń, jak tradycyjne umycie nóg, długo nieraz trwająca adoracja Krzyża przez wiernych czy też uroczysta procesja rezurekcyjna, w której wierni […]

Adoracja – medytacja. 26 kwietnia 2020 r.

III Niedziela Wielkanocna – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Łk 24, 13-35): 13 Tego samego dnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. 14 Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. 15 Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam […]

Modlitwa dnia ósmego. Niedziela Miłosierdzia Bożego

Niedziela Miłosierdzia Bożego –A 1 P 1, 3-9; J 20, 19-31 oraz tekst Homilii św. Grzegorza Wielkiego Dziękuję Ci, Tomaszu! Dziękuję Ci, że za Bożym zrządzeniem w pierwszym dniu byłeś nieobecny, by potem przybywszy usłyszeć, usłyszawszy wątpić, wątpiąc dotykać, a dotykając uwierzyć… Dziękuję Ci, Tomaszu, bo dzięki Tobie i ja staję się częścią historii ósmego dnia… […]

Adoracja – medytacja. 19 kwietnia 2020 r.

Niedziela Bożego Miłosierdzia – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością…  Czytam tekst (J 20, 19-31): 19 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» 20 A to powiedziawszy, pokazał im ręce i […]

Chrystus (jeszcze) nie zmartwychwstał – jedną nogą wciąż jest w grobie… Zmartwychwstanie Pańskie

Zmartwychwstanie Pańskie – A J 20, 1-9 Chrystus (jeszcze) nie zmartwychwstał! Nie zmartwychwstał jeszcze całkowicie. Bo Jezus to nie tylko głowa… On ma także ciało. A Jego ciałem jesteśmy my wszyscy – Kościół. „Dopóki jest choć jedna osoba w okowach grzechu, nienawiści, smutku, to Jezus jest jakby nadal jedną nogą w grobie” (R. Cantalamessa). Co więcej: wydaje […]

Adoracja – medytacja. 12 kwietnia 2020 r.

Zmartwychwstanie Pańskie – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (J 20, 1-9): 1 Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. 2 Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus […]

Łagodny Król. Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej – A Mt 21,1-11 „Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy.” Jezus przybywa na Syjon, czyli do mieszkańców Jerozolimy, nie jako władczy i surowy król, lecz jako król łagodny, który przynosi zbawienie. Jezus nie przybywa na koniu, który w starożytności symbolizował wojnę, […]

Adoracja – medytacja. 5 kwietnia 2020 r.

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mt 21, 1-11): 1 Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów 2 i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną […]

Światło Słowa Bożego w dolinie ciemności – ks. Tomasz Rąpała

Kulę ziemską ogarnęła wielka ciemność. Pandemia COVID-19 przechodzi falami przez kolejne narody siejąc strach, grozę i śmierć. Otrzymałem smsa z Włoch, w którym przerażona osoba napisała: śmierć chodzi tutaj ulicami…   Prawie cały czas pozostajemy teraz w naszych domach, które opuszczamy tylko w uzasadnionych okolicznościach. Nie ma wątpliwości, że należy dobrze wykorzystać ten okres. Duchowni […]