Adoracja – medytacja. 22 września 2019 r.

XXV Niedziela Zwykła – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Łk 16, 1-13): 1 Jezus powiedział też do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. 2 Przywołał go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, […]

Jesteś mój. XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła – C Umieć współczuć. Jako pasterz i jako ojciec. Tylko prawdziwa miłość rodzi współczucie. Dla swoich wiernych, wśród których posługuję, mam być jak pasterz i ojciec. Ale czy mam w sobie współczucie wobec nich? Czy mam w sobie miłość pasterską i ojcowską? To bardzo istotne pytania… Przemęczeni spotkaniami z wiernymi, przytłoczeni ilością […]

Adoracja – medytacja. 15 września 2019 r.

XXIV Niedziela Zwykła – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Łk 15, 1-10): 1 Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. 2 Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». 3 Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 4 «Któż z was, gdy ma sto […]

Bóg z nami. XXIII Niedziela Zwykła

XXIII Niedziela Zwykła – C Mi 5, 1-4a; Rz 8, 28-30; Mt 1, 1-16.18-23 Zgodnie z wcześniejszym zamysłem Bóg powołuje wybranych, by swój zamysł wypełnić: od Abrahama, przez Dawida, aż do Józefa, męża Maryi, Matki Jezusa. A wszystko po to, aby spełniło się słowo, by zrealizowało się proroctwo. Dlatego też rodzi się Maryja, aby pozostając dziewicą […]

Adoracja – medytacja. 8 września 2019 r.

 XXIII Niedziela Zwykła – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Łk 14, 25-33): 25 Szły z Jezusem wielkie tłumy. On odwrócił się i rzekł do nich: 26 «Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, […]

Nasze życie ma być dawaniem, a nie tylko braniem. XXII Niedziela Zwykła

XXII Niedziela Zwykła – C Łk 14, 1.7-14 Czy mi się to opłaca? Co z tego będę miał? Co za to dostanę? Często stawiamy te lub podobne pytania. Stawimy je, choć wiemy, że nasz Pan nic nie miał z tego, że uzdrawiał chorych, rozmnażał chleby… czynił cuda. Czy mogli Mu coś dać ci, którzy sami […]

Adoracja – medytacja. 1 września 2019 r.

  XXII Niedziela Zwykła – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Łk 14, 1.7-14): 1 Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. 7 Jezus opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: 8 «Jeśli cię kto zaprosi na […]

Czy tylko nieliczni będą zbawieni? XXI Niedziela Zwykła

XXI Niedziela Zwykła – C Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? To pytanie, które ktoś kiedyś postawił Jezusowi, być może nieraz ciśnie nam się na usta, kiedy patrzymy na dzisiejszą trudną rzeczywistość i obojętność religijną wielu ochrzczonych ludzi. Nie tak dawno – bo przed trzema zaledwie laty – minęło przecież 1050 lat od tej chwili, […]

Adoracja – medytacja. 25 sierpnia 2019 r.

XXI Niedziela Zwykła – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (Łk 13, 22-30): 22 Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie, i odbywał swą podróż do Jerozolimy. 23 Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?» On rzekł do nich: 24 «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, […]

Niebezpieczeństwo obojętności. XX Niedziela Zwykła

XX Niedziela Zwykła – C „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął! Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam” (Łk 12,49.51). Z biegiem czasu ludzie dobrzy i źli przyjmują różne postawy. Ludzie dobrzy są mniej świadomi swojej dobroci. Próbują być bardziej gorliwi, być bliżej […]