Adoracja na Niedzielę Dobrego Pasterza – 3 maja 2020 r.

Adoracja Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie Niedziela Dobrego Pasterza, 3.05. 2020 AD J 10, 1-10 Pieśń: Panie Jezu Chryste, Pasterzu dobry! Pierwsze słowa, które kierujemy do Ciebie to słowa uwielbienia. Uwielbiamy Cię, Panie za to, że jesteś z nami. Przeżywamy trudny czas pandemii, gdzie pośród nas tak wiele lęku, zmagań, niepewności jutra. Jednak Twoja obecność Panie, […]

Droga Krzyżowa – abp Fulton J. Sheen

Wstęp Wkrótce zapadnie kurtyna nad straszliwym i nieprzemijającym dramatem Twojej Odkupieńczej Miłości. A gdy słyszę Twe słowa: „Weź swój krzyż codzienny i naśladuj Mnie”, drżę z obawy, aby jego ciężar nie okazał się zbyt wielki, a jego wstyd – zbyt gorzki. Gdybym tylko mógł zrozumieć, że Twoje przykazanie, aby podążać za Tobą na Kalwarię, nie […]

Kim jestem dla ciebie? – ks. Tomasz Rąpała

Kapłańska Droga Krzyżowa Panie! Mam 14 lat kapłaństwa… Jestem człowiekiem szczęśliwym. Dlaczego? Bo kiedy zobaczyłem Ciebie i usłyszałem pośród wielu radości i prób, cierpienia i pytań – wiedziałem, że Jesteś. I wiem nadal. Kiedy wybrałem drogę kapłańską, odczuwałem pokój i radość. I tak jest nadal. Choć wielokrotnie ten pokój był mącony, a radość przykrywana płachtą […]

Rachunek sumienia dla kapłanów (1)

„A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie” (J 17,19) Czy poważnie myślę o świętości w moim kapłaństwie? Czy jestem przekonany, że płodność mojej posługi kapłańskiej ma źródło w Bogu i że dzięki łasce Ducha Świętego powinienem utożsamiać się z Chrystusem i dawać moje życie za zbawienie […]

Rachunek sumienia dla kapłanów (2)

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu Panie, przychodzę do Ciebie, Jak chory do lekarza życia, Jak nieczysty do źródła miłosierdzia, Jak ślepiec do światła jasności wiecznej, Jak biedny i potrzebujący Do Pana nieba i ziemi. Błagam więc o obfitość Twojej hojności, Byś zechciał uzdrowić moją słabość, Oczyścić moje skażenie, Oświecić moją ślepotę i ubogacić moją biedę. […]

W głębi ciemności – o. Andrzej Chlewicki OP

Jamna, urokliwe miejsce na terenie diecezji tarnowskiej, gdzie nad niewielką kotliną wznosi się wieża kościoła a ponad nimi kopuła nieba. To miejsce to sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei. Tutaj znajduje się ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego Dominikanów, a pieczę nad nim sprawuje o. Andrzej Chlewicki. Na Jamnej, przy wizerunku Maryi, powstały jego poetyckie homilie. Niech przemówią do nas […]

Modlitwa umieszczona na grobie św. Tomasza z Akwinu w Tuluzie

Panie, Ty wiesz lepiej niżeli ja sam, że się starzeję i pewnego dnia będę stary. Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. Odbierz mi chęć prostowania każdemu ścieżek. Uczyń mnie poważnym, ale nie ponurym, czynnym, lecz nie narzucającym się. Szkoda mi nie spożytkować wielkich zasobów […]

Modlitwy za Kościół diecezjalny i Pasterza diecezji

MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ DIECEZJALNY Boże, Ty we wszystkich Kościołach rozproszonych na ziemi objawiasz jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół, spraw, aby Twój lud zjednoczony ze swoim pasterzem i zgromadzony w Duchu Świętym przez Ewangelię i Eucharystię, był obrazem Kościoła powszechnego i znakiem obecności Chrystusa w świecie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z […]

Modlitwy o powołania

  Daj nam świętych szafarzy Ojcze, wzbudź pośród chrześcijan liczne i święte powołania do kapłaństwa, aby – dzięki przepowiadaniu słowa Chrystusa i udzielania sakramentów, którymi nieustannie odnawiasz swoich wiernych – zachowała się żywa wiara i wdzięczna pamięć o Twoim Synu, Jezusie. Daj nam świętych szafarzy Twego ołtarza, aby byli uważnymi i gorliwymi stróżami Eucharystii – sakramentu najwyższego daru […]

„Kapłan – Szafarz Miłosierdzia Bożego”

MODLITWA KAPŁANA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO SPOWIADANIA Panie, udziel mi mądrości, by mi towarzyszyła, gdy jestem w konfesjonale, ażebym umiał osądzać sprawiedliwie Twój lud i Twoich biednych. Spraw, abym używał kluczy królestwa niebieskiego – abym nie otwierał nikomu, kto nie zasługuje na otwarcie, i nie zamykał temu, kto zasługuje na otwarcie. Spraw, aby moja intencja była […]