Adoracja – medytacja. 18 października 2020 r.

XXIX Niedziela Zwykła – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mt  22,15-21):15 Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. 16 Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. […]

Adoracja – medytacja. 11 października 2020 r.

XXVIII Niedziela Zwykła – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mt 22, 1-14):1 Jezus mówił do arcykapłanów i faryzeuszy: 2 «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. 3 Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. 4 Posłał jeszcze raz inne […]

Adoracja – medytacja. 4 października 2020 r.

XXVII Niedziela Zwykła – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mt 21, 33-43):33 Jezus powiedział: „Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. 34 Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje […]

Adoracja – medytacja. 27 września 2020 r.

XXVI Niedziela Zwykła – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst biblijny (Mt 21, 28-32):28 Jezus powiedział: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!” 29 Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. 30 Zwrócił się do drugiego i to […]

Adoracja – medytacja. 20 września 2020 r.

XXV Niedziela Zwykła – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst biblijny ( Mt 20,1 -16):1 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. 2 Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich […]

Adoracja – medytacja. 13 września 2020 r.

XXIV Niedziela Zwykła – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mt 18,21-35):Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż […]

Adoracja – medytacja. 6 września 2020 r.

XXIII Niedziela Zwykła – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst biblijny (Mt 18, 15-20):15 Jezus powiedział do swoich uczniów:” Gdy brat twój zgrzeszy , idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. 16 Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby […]

Adoracja – medytacja. 30 sierpnia 2020 r.

XXII Niedziela Zwykła – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst biblijny (Mt 16, 21-27):21 Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. 22 A Piotr wziął […]

Adoracja – medytacja. 23 sierpnia 2020 r.

XXI Niedziela Zwykła – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst biblijny (Mt 16, 13-20):13 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» 14 A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z […]

Adoracja – medytacja. 16 sierpnia 2020 r.

XX Niedziela Zwykła – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst biblijny ( Mt 15, 21-28):21 Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. 22 A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha». 23 Lecz On nie […]