Adoracja – medytacja. 5 kwietnia 2020 r.

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mt 21, 1-11): 1 Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów 2 i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną […]

Adoracja – medytacja. 29 marca 2020 r.

V Niedziela Wielkiego Postu – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (J 11, 3-7.20-27.33b-45): 3 Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz». 4 Jezus usłyszawszy to rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został […]

Adoracja – medytacja. 22 marca 2020 r.

 IV Niedziela Wielkiego Postu – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (9, 1.6-9.13-17.34-38): 1 Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia, 6 splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, 7 i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloe» – co […]

Adoracja – medytacja. 15 marca 2020 r.

 III Niedziela Wielkiego Postu – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (J 4, 5-15.19b-26.39a.40-42): 5 Jezus przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które [niegdyś] dał Jakub synowi swemu, Józefowi. 6 Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej […]

Adoracja – medytacja. 8 marca 2020 r.

II Niedziela Wielkiego Postu – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mt 17, 1-9): 1 Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. 2 Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe […]

Adoracja – medytacja. 1 marca 2020 r.

I Niedziela Wielkiego Postu – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mt 4, 1-11): 1 Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. 2 A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. 3 Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, […]

Adoracja – medytacja. 23 lutego 2020 r.

VII Niedziela Zwykła – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mt 5, 38-48): 38 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! 39  A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw […]

Adoracja – medytacja. 16 lutego 2020 r.

VI Niedziela Zwykła – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37): 20 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskie. 21 Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się […]

Adoracja – medytacja. 9 lutego 2020 r.

V Niedziela Zwykła – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mt 5, 13-16): 13 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 14 Wy jesteście […]

Adoracja – medytacja. 2 lutego 2020 r.

Święto Ofiarowania Pańskiego – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Łk 2, 22-35): 22 Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. 23 Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. 24 Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic […]