Lilia wśród cierni – ks. Janusz Królikowski

  Nawiązując do tego zakorzenionego w Biblii obrazu, św. Augustyn stara się uchwycić i wyrazić tajemnicę Kościoła w świecie i w dziejach. Jest Kościół piękną lilią, ponieważ jego skarbem i ozdobą jest sam Jezus Chrystus, Głowa Kościoła, oraz Jego łaska, która „upięknia” każdego wierzącego i całą wspólnotę wiary. „Łaska czyni pięknym” podkreślił św. Tomasz z Akwinu – czyni pięknym […]

Kapłan nie należy do siebie – abp Fulton J. Sheen

Większość książek o kapłaństwie może być podzielona na trzy kategorie: książki teologiczne, pastoralne i socjologiczne. Dzieła teologiczne skupiają się na kapłanie jako słudze i ambasadorze Chrystusa; przedmiotem zainteresowania książek pastoralnych jest kapłan na ambonie, kapłan w konfesjonale, kapłan na modlitwie itd. Opracowania socjologiczne, które są najnowszą kategorią,  prawie w ogóle nie dotykają kwestii duchowych i […]

Ks. R. Kantor, Ks. J. Królikowski (red.), Z LUDZI WIZĘCI I DLA LUDZI USTANOWIENI

Ks. R. Kantor, Ks. J. Królikowski (red.), Z LUDZI WIZĘCI I DLA LUDZI USTANOWIENI, Tarnów 2014

ks. Robert Kantor, ROLA I ZADANIA WIKARIUSZA PARAFIALNEGO

Rola i zadania wikariusza parafialnego to książka, którą powinien przeczytać każdy kapłan. Ksiądz dr Robert Kantor, autor publikacji, bardzo szeroko, a zarazem konkretnie opisuje życie kapłana – wikariusza parafialnego. Opierając się między innymi na Kodeksie Prawa Kanonicznego, przypomina pewne normy i przepisy dotyczące wspomnianej posługi, jednak nie zatrzymuje się jedynie na przedstawieniu praw, obowiązków i […]

ks. R. Kantor, PROBOSZCZ WE WSPÓLNOCIE LUDU BOŻEGO

ks. R. Kantor (red.), PROBOSZCZ WE WSPÓLNOCIE LUDU BOŻEGO, Tarnów 2012 Proboszcz we wspólnocie Ludu Bożego to pozycja, która przedstawia rolę proboszcza, jaką pełni on w parafii. Proboszcz jest pasterzem i na wzór Chrystusa ma prowadzić powierzoną mu wspólnotę drogą miłości i wiary na trzech podstawowych płaszczyznach zadań Kościoła, jakimi są: nauczanie, uświęcanie, kierowanie. Książka […]

ks. P. M. Gajda, POSŁAŃCY NADZIEI, POJEDNANIA I POKOJU

ks. P. M. Gajda, POSŁAŃCY NADZIEI, POJEDNANIA I POKOJU, Rozmyślania z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI o znaczeniu kapłańskiej posługi, Tarnów 2010 Źródłem materiałów do rozważań o kapłaństwie są wybrane teksty z listów do kapłanów na Wielki Czwartek oraz z homilii i z przemówień Jana Pawła II i Benedykta XVI. W rzeczowym układzie rozważań […]

ks. P. M. Gajda, WYBRANY, KONSEKROWANY I POSŁANY

ks. P. M. Gajda, WYBRANY, KONSEKROWANY I POSŁANY – Kapłan w świetle dokumentów Nauczycielskiego Urzędu Kościoła, Tarnów 2006 „Życzę wszystkim umiłowanym braciom kapłanom, aby niniejsze opracowanie – w pewnym sensie podręcznik o kapłaństwie – było rzeczywiście zawsze „pod ręką” jako swoiste „vademecum”, źródło inspiracji i mobilizacji w wytrwałym uskutecznianiu służby Jezusowi Chrystusowi w Jego Kościele. […]