Piękno ciszy wobec zgiełku kontrastów – kl. Jakub Tokarz

Żyjemy w ciekawych czasach! Kiedy brak kanonów sam staje się kanonem, a mocno zindywidualizowane trendy opanowują szerokie kręgi społeczne w bardzo wielu dziedzinach, na skutek nieograniczonego dostępu do mass mediów i wirtualnych relacji. Wydaje się, że czas jakby przyspieszył, wszystko załatwia się w biegu, a w przejściu z jednego peronu na drugi trzeba oprócz ruchomego […]

Sakralna duchowość kapłańska – ks. dr hab. Janusz Królikowski

Gdy następowało otwarcie II Soboru Watykańskiego, był w tym samym czasie również szeroko otwarty w Kościele dyskurs o kryzysie tożsamości kapłana – ten dyskurs był kontynuowany podczas soboru, a po nim został jeszcze dodatkowo zintensyfikowany, a także skomplikowany. Były i ciągle istnieją racje, by mówić o tym kryzysie, chociaż – być może – rozważanie konkretnej […]

Kapłan i świętość – ks. dr hab. Janusz Królikowski

Nie ma w Kościele różnych świętości – świętość jest jedna. II Sobór Watykański przypomniał ten ważny fakt ze skrajną niemal siłą i konsekwencją. Jakie szczególne powołanie mogłoby przekroczyć to jedno jedyne powołanie, którym jest powołanie do komunii z Bogiem w doskonałej miłości, które skierowane jest do wszystkich? Dzisiaj zatem odpowiedź na to pytanie może być […]

Rodzina drogą Kościoła – dr Wanda Półtawska

Rodzina bierze początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stwo­rzony świat (…) (List do Rodzin Jana Pawła II, 2).   Taksówkarz, który nas wiózł na lotnisko ni stąd, ni zowąd zaczął narzekać, że „Kościół chce rządzić w Polsce”. Pytam go, w czym to się przejawia? – „No, w tym, że się wtrąca w to, jak ludzie […]

Propozycje duszpasterskie do pracy z rodzinami dzieci zmarłych przed chrztem – ks. Dariusz Bugajski

Spotykając się w praktyce duszpasterskiej z odejściem człowieka, często zadajemy sobie pytanie: jak rozmawiać z osobą po stracie najbliższych? Taka rozmowa jest tym bardziej trudna, jeśli strata dotyczy dziecka zmarłego przed chrztem. Nie jest łatwo jednoznacznie wskazać, jak miałaby wyglądać rozmowa z osobami, które doświadczyły takiej straty. Nie można stworzyć uniwersalnego wzorca dialogu, gdyż przebieg […]

Arcybiskup Fulton J. Sheen: mikrofon Boga i ciało medialne – dr hab. Izabella Parowicz

Dr hab. Izabella Parowicz (nota biograficzna na końcu artykułu) Europejski Uniwersytet Viadrina, Frankfurt nad Odrą Katedra Zabytkoznawstwa parowicz@europa-uni.de   Zamieszczony poniżej artykuł pierwotnie ukazał się tutaj. Publikacja na stronie formacja.diecezja.tarnow.pl za zgodą Autora. Wstęp. Rys biograficzny W 1999 r. portal internetowy „Daily Catholic” przeprowadził trwające trzy miesiące badania, zmierzające do wyłonienia „stu najbardziej wpływowych katolików XX […]

Liturgia jako modlitwa – Krzysztof Iwanicki

Oczywista oczywistość? Mówiąc o liturgii jako o modlitwie narażamy się na zarzut oczywistości. Przecież każdy z nas wie, że liturgia jest modlitwą. Zarzut ten szybko jednak ulega zachwianiu, gdy dyskretnie obserwujemy uczestników zgromadzeń liturgicznych. Często można odnieść wrażenie, że to, co obserwujemy, ma niestety niewiele wspólnego z modlitwą. Modlitwa jako spotkanie Jan Klimak w Drabinie […]

Ten jest z nami – ks. Dawid Włodarczyk

  „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodził z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami” (Mk 9, 38). Jak Jozue prosimy, albo żądamy: „zabroń im”! Albo jak Jan mówimy, że już sami rozwiązaliśmy problem. Bo myślał inaczej, bo nie mówił tak, jak my, bo inaczej się […]

Liturgia a codzienność – kl. Krzysztof Iwanicki

…czyli o tym, jak „załatać” dziurę między modlitwą a życiem.   Liturgia vs codzienność Bardzo często zauważamy w naszym życiu rozdźwięk między tym, co celebrujemy w kościele, a tym, jak żyjemy w pozostałych chwilach dnia. Mamy oczywiście ogromne pragnienia, żeby uczestnictwo w liturgii „zasypało” tę powiększającą się przepaść między ideałem chrześcijańskiego życia a faktycznym postępowaniem. Niejednokrotnie […]

Jedność osiąga się krok po kroku. W dialogu z zielonoświątkowcami i chrześcijanami ewangelikalnymi – ks. Juan Fernando Usma Gómez

Tekst zamieszczony poniżej jest tłumaczeniem artykułu ks. Prałata Juana Fernando Usma Gómeza: L’unità si fa camminando. Nel dialogo con pentecostali ed evangelicali, który ukazał się w styczniu ubiegłego roku we włoskim wydaniu L’Osservatore Romano.   W roku, gdy wspólnie wspominamy 500-lecie reformy Lutra nie będzie mi zapewne łatwo skierować uwagę czytelnika na problem relacji między katolikami, zielonoświątkowcami i […]