Między parafialnym duszpasterstwem powołaniowym a „nieszkodliwą hipotezą roboczą” – ks. Tomasz Rąpała

W dobie kryzysu powołań do życia kapłańskiego, poświęca się temu tematowi coraz więcej uwagi. Prowadzimy wiele debat, refleksji i jak ufam – zadajemy sobie też wiele pytań albo raczej jesteśmy pytani: dlaczego tak się dzieje, co się stało?   W niniejszym opracowaniu używając słowa „powołanie” (w różnych jego odmianach) pragnę skupić się na powołaniu do […]

O konieczności ascezy – dk. Krzysztof Iwanicki

  Człowiek został stworzony jako jedność ciała i duszy. Niestety upadł, przez co rozpoczął się dozgonny konflikt między ciałem i duszą. Grzesząc, ulegając ciału („ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało” – Ga 5, 17), oddzielamy te rzeczywistości. Tworzy się sposób myślenia przekonany o antagonizmie ducha i ciała. Narzędziem, […]

Odejścia z kapłaństwa w świetle nauczania Jana Pawła II – ks. Raymond J. de Souza

Są ciężary, często niezasłużone, które towarzyszą każdej drodze życia. Kapłaństwo nie jest tu wyjątkiem, przy czym nie można zapomnieć, że w dźwiganiu ciężarów pomaga nam łaska Boża.   Oświadczenie księdza Jonathana Morrisa było dla nas ciosem. [J. Morris był nowojorskim kapłanem oraz popularnym dziennikarzem i komentatorem życia społecznego często zapraszanym przez największe amerykańskie stacje telewizyjne, […]

Kościół pogrążający się w sentymentalizmie. Wiara i rozum pod naporem bałwochwalczego kultu uczuć – dr Samuel Gregg

Kiedy prowadzę zajęcia na uniwersytecie, na początku semestru przedstawiam studentom jedną zasadę: Mają wolność wyrażania tego, co myślą, ale nie mogą rozpoczynać wypowiedzi od słów „czuję, że…” ani też zadawać pytań zaczynających się od „Czy nie czujesz, że…?”   Zazwyczaj, kiedy o tym mówię, na twarzach studentów pojawia się grymas głębokiego zaskoczenia. Wtedy informuję ich, […]

Liturgia i ciało – kl. Krzysztof Iwanicki

Tertulian mówił, że ciało jest zawiasem zbawienia (caro salutis est cardo; zob. KKK 1015). Podobną myśl wyrażał św. Atanazy głosząc zasadę: co nie zostało przyjęte, nie zostało odkupione. Czy zatem można nie dostrzegać konieczności cielesności w liturgii i pomijać fundamentalną prawdę, że „człowiek może spotkać Boga tylko na ludzkiej drodze”?   Ciało ludzkie wcieleniem ducha Uczestnikiem […]

Pustynia w kapłaństwie jest konieczna – ks. Tomasz Rąpała, ks. Adrian Fyda

Refleksje po rekolekcjach z Kard. Robertem Sarahem   Pamiętam, jak podczas lektur duchowych w Seminarium, ojciec duchowny zwracał uwagę, żeby w kapłaństwie pamiętać o comiesięcznym prywatnym dniu skupienia i dobrych rekolekcjach. Dziś przekazuję to samo moim podopiecznym alumnom. Czynię to, ponieważ sam realizowałem sugestie mojego ojca duchownego w dotychczasowym kapłańskim życiu. Zatem nie ma tu […]

Piękno ciszy wobec zgiełku kontrastów – kl. Jakub Tokarz

Żyjemy w ciekawych czasach! Kiedy brak kanonów sam staje się kanonem, a mocno zindywidualizowane trendy opanowują szerokie kręgi społeczne w bardzo wielu dziedzinach, na skutek nieograniczonego dostępu do mass mediów i wirtualnych relacji. Wydaje się, że czas jakby przyspieszył, wszystko załatwia się w biegu, a w przejściu z jednego peronu na drugi trzeba oprócz ruchomego […]

Sakralna duchowość kapłańska – ks. dr hab. Janusz Królikowski

Gdy następowało otwarcie II Soboru Watykańskiego, był w tym samym czasie również szeroko otwarty w Kościele dyskurs o kryzysie tożsamości kapłana – ten dyskurs był kontynuowany podczas soboru, a po nim został jeszcze dodatkowo zintensyfikowany, a także skomplikowany. Były i ciągle istnieją racje, by mówić o tym kryzysie, chociaż – być może – rozważanie konkretnej […]

Kapłan i świętość – ks. dr hab. Janusz Królikowski

Nie ma w Kościele różnych świętości – świętość jest jedna. II Sobór Watykański przypomniał ten ważny fakt ze skrajną niemal siłą i konsekwencją. Jakie szczególne powołanie mogłoby przekroczyć to jedno jedyne powołanie, którym jest powołanie do komunii z Bogiem w doskonałej miłości, które skierowane jest do wszystkich? Dzisiaj zatem odpowiedź na to pytanie może być […]

Rodzina drogą Kościoła – dr Wanda Półtawska

Rodzina bierze początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stwo­rzony świat (…) (List do Rodzin Jana Pawła II, 2).   Taksówkarz, który nas wiózł na lotnisko ni stąd, ni zowąd zaczął narzekać, że „Kościół chce rządzić w Polsce”. Pytam go, w czym to się przejawia? – „No, w tym, że się wtrąca w to, jak ludzie […]