Posłuszeństwo – o. Jacek Zdrzałek CSsR

Może to dziwnie zabrzmieć, ale rada posłuszeństwa jest „trochę inna” niż dwie pozostałe rady (czystość, ubóstwo), które obierają konsekrowani. Historia pokazuje, że można mieć z nią spore problemy, ale czy tylko dlatego, że różni się ona od pozostałych? W czym tkwi ta „inność”?   Jakie posłuszeństwo? Pierwsza zasadnicza różnica polega na tym, że posłuszeństwo nie stanowi przedmiotu […]

Ubóstwo – o. Jacek Zdrzałek CSsR

Ubóstwo „stateczne i dostateczne”[1] czy „wystarczające, ale umiarkowane”[2]? Na pozór w ewangelicznej radzie ubóstwa, którą obie­rają osoby konsekrowane, jest wiele sprzeczności. Z jed­nej strony, dokumenty Kościoła mówią nam, że jest to „dar”, a z drugiej jakby „brak czegoś”. Raz mówi się o ubó­stwie indywidualnym, posuniętym czasami aż do „szoku­jącego” radykalizmu, a jednocześnie te same osoby […]

Czystość – o. Jacek Zdrzałek CSsR

Czystość bardziej „wymuszona”, czy „konsekrowana”? Czym jest czystość? Skoro jest ona cnotą zalecaną wszystkim chrześcijanom, to dlaczego tylko niektórzy ją ślubują? Najtrudniej odpowiadać na najprostsze pytania. Choć wszyscy konsekrowani ślubują tę radę ewangeliczną, każdy nadaje jej bardzo osobisty rys. Muszą się one od siebie różnić, gdyż każdy człowiek jest niepowtarzalny i jedyny. Czasami we wspólnotach […]