O handlu w niedzielę – Marcin Rzegocki

Dziś przypada pierwsza niedziela, która jest objęta zakazem handlu. Z tej okazji przypominamy tekst p. Marcina Rzegockiego, który prawie rok temu ukazał się na naszej stronie oraz w wersji angielskiej na portalu catholicvote.org *** Prawna regulacja możliwości handlu w dni świąteczne jest przedmiotem publicznej debaty w Polsce. Temat ten stanowi przedmiot zainteresowań nie tylko ekonomistów i […]

Co ma wspólnego marketing z ewangelizacją? – Marcin Rzegocki

Jak w XXI wieku sprzedać gramofon W dobie cyfrowych nośników danych sprzedawcy gramofonów nie mają łatwego zadania. Jak sprzedać sprzęt, który nie jest tani, zajmuje dużo miejsca i nie jest tak wygodny w użyciu jak nowsze wynalazki. Jak więc nakłonić klienta do zakupu gramofonu? Niektórzy sprzedawcy próbują upodobnić gramofon do odtwarzaczy cyfrowych przyczepiając do niego […]

Proboszcz interesariuszem projektu – Marcin Rzegocki

W Polsce tradycją jest, że inauguracja dużych i małych inwestycji związana jest z błogosławieństwem przez kapłana. Najczęściej, w naszym społeczeństwie, prośba skierowana do kapłana o pobłogosławienie miejsca pracy czy budynku użyteczności publicznej, jest wyrazem pobożności. Istnieją jednak sytuacje, w których jest ona raczej efektem ekonomicznej kalkulacji i biznesowej analizy, o czym księża często zapominają, stając […]

Wolność i odpowiedzialność – Marcin Rzegocki

Bóg stworzył człowieka z miłości. Człowiek stworzony przez Niego na Jego obraz również otrzymał zdolność kochania. Zdolność ta nie mogłaby jednak zaistnieć, gdyby człowiek nie został obdarzony wolnością. Wolnością, która pozwala stworzeniu wybrać dobro, czyli posłuszeństwo Stwórcy lub zło, czyli bunt wobec Jego Miłości. Bóg doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że człowiek może wybrać […]

Pieniądz – między ubóstwem materialnym a duchowym – Marcin Rzegocki

Pieniądz Środek płatniczy, instrument tezauryzacji, przedmiot marzeń, rozważań i dywagacji milionów ludzi na świecie, mamona, przyczyna wojen, powód do grzechu, narzędzie miłosierdzia. Wszystkie te sformułowania stanowią bliższe lub dalsze synonimy słowa pieniądz. To, że są one tak dramatycznie od siebie odległe pokazuje, z jak niejednoznacznym fenomenem mamy do czynienia, jak ostrożnym trzeba być w moralnych […]