Pilna kwestia. Słowo Boże – ks. Tomasz Rąpała

Na Niedzielę Słowa Bożego „Rzeczą pilną jest, by powstało nowe pokolenie apostołów Słowa Chrystusa, zdolnych odpowiedzieć na wyzwania naszych czasów i gotowych bronić Ewangelii w każdych okolicznościach” (Benedykt XVI, 22.02. 2006 r.). Powyższe słowa papieża Benedykta XVI są najlepszym wprowadzeniem do tego, czym pragnę podzielić się w związku z ustanowioną przez Ojca Świętego Franciszka NIEDZIELĄ […]

Sens i antysens. Światło Bożego Narodzenia i szarość świata – ks. Tomasz Rąpała

Papież Franciszek wypowiedział niedawno zdanie, w którym zawarł prawdę o źródle smutku dzisiejszego świata, nad którym coraz więcej ciemnych chmur. „Konsumpcjonizm zabrał nam Boże Narodzenie” (Modlitwa Anioł Pański, 20.12.2020 r.). Na własne życzenie pozbawiliśmy się wnikania w głębię Bożego spojrzenia wypatrującego nas nawet wtedy, gdy odeszliśmy od Niego daleko, ale nie zbyt daleko. Bóg popatrzy […]

Najświętsze Serce Jezusa – ks. Tomasz Rąpała

Dzień modlitw o uświęcenie życia kapłańskiego Jestem szczęśliwym kapłanem od 16 lat. Każdego dnia dziękuję Bogu przez Serca Pana Jezusa za ten dar, którym mnie obdarzył. Św. Jan Maria Vianney mówił, że „kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego”. Inaczej być nie może. Inaczej nawet nie wolno! Kiedy mówimy o teologii Serca Jezusa, mówimy o miłości jako […]

Adoracja na Niedzielę Dobrego Pasterza – 3 maja 2020 r.

Adoracja Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie Niedziela Dobrego Pasterza, 3.05. 2020 AD J 10, 1-10 Pieśń: Panie Jezu Chryste, Pasterzu dobry! Pierwsze słowa, które kierujemy do Ciebie to słowa uwielbienia. Uwielbiamy Cię, Panie za to, że jesteś z nami. Przeżywamy trudny czas pandemii, gdzie pośród nas tak wiele lęku, zmagań, niepewności jutra. Jednak Twoja obecność Panie, […]

Światło Słowa Bożego w dolinie ciemności – ks. Tomasz Rąpała

Kulę ziemską ogarnęła wielka ciemność. Pandemia COVID-19 przechodzi falami przez kolejne narody siejąc strach, grozę i śmierć. Otrzymałem smsa z Włoch, w którym przerażona osoba napisała: śmierć chodzi tutaj ulicami…   Prawie cały czas pozostajemy teraz w naszych domach, które opuszczamy tylko w uzasadnionych okolicznościach. Nie ma wątpliwości, że należy dobrze wykorzystać ten okres. Duchowni […]

Lectio divina w wychowaniu i formacji przyszłych kapłanów – ks. Tomasz Rąpała

Prawdziwym skarbem naszego seminaryjnego domu jest codzienna praktyka lectio divina. Biorąc udział w ogólnopolskich spotkaniach dotyczących tej starożytnej praktyki Kościoła, która staje się stylem życia wielu wierzących, formatorzy w polskich seminariach duchownych dzielą się doświadczeniem, że Słowo Boże czytane przez alumnów w duchowy sposób, jest dla nich drogą uczniów Jezusa.  Podczas formacji muszą oni radykalnie […]

Między parafialnym duszpasterstwem powołaniowym a „nieszkodliwą hipotezą roboczą” – ks. Tomasz Rąpała

W dobie kryzysu powołań do życia kapłańskiego, poświęca się temu tematowi coraz więcej uwagi. Prowadzimy wiele debat, refleksji i jak ufam – zadajemy sobie też wiele pytań albo raczej jesteśmy pytani: dlaczego tak się dzieje, co się stało?   W niniejszym opracowaniu używając słowa „powołanie” (w różnych jego odmianach) pragnę skupić się na powołaniu do […]

Wyobraźnia duszpasterska – ks. Tomasz Rąpała

Rozpoczynamy 55. Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa. To ważne! Dlaczego?   Słusznie mówi się dzisiaj o kryzysie powołań. Dobrze, że w ogóle się mówi zauważając problem, i dobrze, że choć nieliczni zadają pytania co robić, żeby pomagać ludziom młodym w ich rozeznawaniu drogi życia. To świadczy o wyobraźni duszpasterskiej, bo całe duszpasterstwo ma sens […]