Symptomy „choroby grupy” w kontekście Kościoła – ks. Józef Partyka

Co czynić, by Chrystusowe orędzie dotarło do młodych niechrześcijan, którzy są przyszłością całych kontynentów? Jest oczywiste, że zwykłe środki duszpasterskie już nie wystarczają: potrzeba stowarzyszeń i instytucji, grup i specjalnych ośrodków, inicjatyw kulturalnych i społecznych dla młodzieży. Oto pole, na którym współczesne ruchy kościelne mają szeroką przestrzeń działania (Jan Paweł II, Redemptoris missio 37).   Trudno nie […]

O pornografii na ambonie czyli mówić czy nie mówić? – ks. Józef Partyka

Pornografia – zagrożenie (nie tylko) dla nastolatków Temat pornografii na ambonie pojawia się niezbyt często mimo, że sięganie po pornografię, szczególnie przez ludzi młodych, jest zjawiskiem nie nowym i niestety coraz częstszym. Niemymi świadkami skali problemu są kościelne konfesjonały zaś oficjalnych danych na temat pornografii dostarczają różnego rodzaju badania. Ich wyniki są zatrważające: a) 67,3% […]

O potrzebie dojrzałych i braterskich relacji kapłańskich – ks. Józef Partyka

Verba docent exempla trahunt Rola proboszcza w życiu każdego kapłana, a szczególnie neoprezbitera jest nie do przecenienia. Młody kapłan, pełen entuzjazmu i wiedzy wyniesionej z Seminarium Duchownego stawiając pierwsze kroki w parafii jest narażony na wiele niebezpieczeństw, z których nie zdaje sobie sprawy: przecenianie aktywności zewnętrznej kosztem życia duchowego, co prowadzi do wypalenia zawodowego; niewłaściwe […]

Uzależnienia jako konsekwencje złych wyborów – Ks. Józef Partyka

Kryzysy kapłańskie „Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga” (Hbr 5, 1). List do Hebrajczyków dobitnie podkreśla, że sługa Boży jest człowiekiem. Wywodzi się z ludzi i służy im naśladując Jezusa Chrystusa, „doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu” (Hbr 4, 15). Bóg powołuje […]