Sakralna duchowość kapłańska – ks. dr hab. Janusz Królikowski

Gdy następowało otwarcie II Soboru Watykańskiego, był w tym samym czasie również szeroko otwarty w Kościele dyskurs o kryzysie tożsamości kapłana – ten dyskurs był kontynuowany podczas soboru, a po nim został jeszcze dodatkowo zintensyfikowany, a także skomplikowany. Były i ciągle istnieją racje, by mówić o tym kryzysie, chociaż – być może – rozważanie konkretnej […]

Kapłan i świętość – ks. dr hab. Janusz Królikowski

Nie ma w Kościele różnych świętości – świętość jest jedna. II Sobór Watykański przypomniał ten ważny fakt ze skrajną niemal siłą i konsekwencją. Jakie szczególne powołanie mogłoby przekroczyć to jedno jedyne powołanie, którym jest powołanie do komunii z Bogiem w doskonałej miłości, które skierowane jest do wszystkich? Dzisiaj zatem odpowiedź na to pytanie może być […]

Kapłan według Najświętszego Serca Jezusowego – ks. Janusz Królikowski

Określając do niedawna sposób sprawowania posługi przez kapłana w Kościele, zwłaszcza wskazując na potrzebę jej wysokiej jakości duchowej, posługiwano się zwrotem: „kapłan według Serca Jezusa”. W taki sam sposób podsumowywano życie wybitnych kapłanów: „był to kapłan według Serca Jezusa”. Św. Józef Sebastian Pelczar napisał podręcznik na temat pełnienia posługi kapłańskiej zatytułowany Pasterz według Serca Jezusowego […]

Jezus Chrystus i kapłaństwo – ks. Janusz Królikowski

Do wielu posoborowych doświadczeń Kościoła należy także poważny kryzys kapłaństwa. Co więcej, kryzysu tego nie można przypisać tylko przyczynom zewnętrznym w stosunku do Kościoła. Nie miałyby one takiej siły, jeśli nie zostałyby zachwiane podstawy teologiczne posługi kapłańskiej, które dość łatwo da się zidentyfiko­wać.   W nowej sytuacji kulturowej powrócono do starych argumen­tów reformatorów z XVI […]

Kapłaństwo wiernych – ks. Janusz Królikowski

Istnieją w Kościele dwa sposoby uczestniczenia w kapłaństwie i królewskości Jezusa Chrystusa. Pierwszy rozciąga się na wszystkich wiernych na mocy konsekracji dokonanej przez Ducha Świętego w sakramencie chrztu. Słusznie można to kapłaństwo nazwać „kapłaństwem chrzcielnym”, jak czyni Katechizm Kościoła katolickiego. Drugi sposób jest zarezerwowany tym, którzy zostają konsekrowani przez namaszczenie kapłańskie w sakramencie święceń.   […]

Kapłaństwo Jezusa Chrystusa – ks. Janusz Królikowski

Wyjątkowość kapłaństwa Jezusa Chrystusa Jezus Chrystus stanowi centrum dziejów i klucz do ich rozumienia. Stary i Nowy Testament spotykają się w Nim i od Niego liczą się lata „nowej” ery i cywilizacji. W Jezusie Chrystusie spotykają się wszyscy ludzie, ale również w odniesieniu do Niego ujawniają się liczne międzyludzkie kontrasty. Zresztą, sam Chrystus zapowiedział, że […]

Kapłan i polityka – ks. Janusz Królikowski

Kapłan i polityka – już to proste sformułowanie tematu budzi podejrzenia i wątpliwości, nie tylko w kręgach laickich, lecz także u samych katolików. Właśnie dlatego to zagadnienie domaga się podjęcia i wyjaśnienia. Tytułem wstępu można zauważyć, że jeśli było ono aktualne i żywe właściwie od początku istnienia Kościoła, to dzisiaj osiągnęło szczególną aktualność, której nie […]

Kapłan wobec współczesnego świata – ks. Janusz Królikowski

Żyjmy dobrze, a czasy będą dobre. My jesteśmy czasami – jacy my jesteśmy, takie są czasy. św. Augustyn, Sermo 80, 8   Zdumiewają mnie i niepokoją zmiany, jakie zachodzą w nasta­wieniu kapłanów do świata. Wszyscy – z jednej strony – deklarują, że trzeba być bliżej świata – być „w świecie”, że trzeba starać się zro­zumieć […]

Kapłan XXI wieku* – ks. Janusz Królikowski

Macie bzika na punkcie zniszczenia diabła, a drugi wasz bzik to żeby was kochali – dla was samych, rozumie się. Prawdziwy kapłan nigdy nie jest kochany, zapamiętaj to sobie. I chcesz, żebym ci powiedział? Kościół kpi sobie z tego, czy jesteście kochani. Muszą was najpierw szanować, słuchać. Georges Bernanos   Kapłan XXI wieku, czyli kapłan […]

Prezbiter w Kościele według dekretu „Presbyterorum ordinis” a zadania formacji stałej – ks. Janusz Królikowski

  Nauczanie II Soboru Watykańskiego na temat sakramentu święceń pozostaje dla nas fundamentalne i dlatego ono musi być także punktem odniesienia dla formacji kapłańskiej, zarówno początkowej, przygotowującej do przyjęcia święceń, jak i stałej. Kluczowy pozostaje więc dla nas dekret Presbyterorum ordinis, który najbardziej właściwie i całościowo ukazuje nam tego, kto przez święcenia podejmuje munus sacerdotale. […]