Trudne spowiedzi. Kryzys z powodu nieuleczalnej choroby – ks. Adam Kokoszka

Penitent często sam jest w stanie przedstawić swój stan kryzysowy. Ale mogą być też sytuacje, w których penitent nie mówi o tym wprost. O kryzysie, tylko nadmieni, że w tej chwili zwątpił zupełnie we wszystko, że zachwiała się jego wiara, poczucie sensu życia. Możemy spotkać też osoby, zwłaszcza w szpitalach, które nie chcą skorzystać z […]

Spowiedź małżonków. Aborcja – ks. Adam Kokoszka

Takt duszpasterski każe, aby do ewentualnych nadużyć w sferze życia małżeńskiego dochodzić stopniowo. Służyć temu mogą pyta­nia: jak długo penitent jest po ślubie, czy ma dzieci, czy uczęszczają one na Mszę św. i naukę religii, w jakim są wieku, czy małżonkowie w jakiś sposób nie przeszkadzają poczęciu. Odpowiedzialne i roz­tropne stawianie pytań pozwoli spowiednikowi uzyskać […]

Spowiedź osób żyjących w związku niesakramentalnym – ks. Adam Kokoszka

Do spowiedzi przychodzą często osoby których pierwszy zwią­zek sakramentalny rozpadł się z jakichś powodów i obecnie żyją w innym związku niesakramentalnym. Ich liczba niestety wzrasta wraz ze wzrostem plagi rozwodów w naszym kraju. W związku z tym spo­wiednik musi dobrze znać nauczanie Kościoła w tej kwestii. Uczy tym przede wszystkim Jan Paweł II w 84 […]

Spowiedź dzieci – ks. Adam Kokoszka

Spowiedź jest ważnym wydarzeniem w życiu religijnym dziecka. Wiele dzieci prowadzi bardzo głębokie życie duchowe i dają dowo­dy, że mają bardzo wrażliwie sumienia. Jest to uzależnione od wielu czynników, ale wpływ atmosfery rodzinnej ma wyjątkowe znaczenie. Cenny jest dla dziecka prawidłowy kontakt emocjonalny i duchowy zarówno z matką jak i z ojcem oraz atmosfera miłości […]

Spowiedź narzeczonych – ks. Adam Kokoszka

Na wstępie trzeba określić, kogo rozumiemy przez narzeczo­nych. Jeśli po odpowiednim okresie znajomości mężczyzna i kobieta wspólnie postanawiają zawrzeć związek małżeński, wchodzą w etap narzeczeństwa w sensie szerszym. Natomiast w sensie ścisłym, for­malnym, narzeczeństwo rozpoczyna się albo przez dokonanie aktu zaręczyn, albo przez zgłoszenie swemu duszpasterzowi zamiaru za­warcia małżeństwa. Okres narzeczeństwa kończy się ślubem bądź […]

Spowiedź ludzi młodych – ks. Adam Kokoszka

Młody człowiek budując własny świat myśli i uczuć, chce być niezależny i samodzielny. Dlatego przejawia nadmiernie krytyczny stosunek do zastanych form życia społecznego i buntuje się przeciw otoczeniu oraz uznawanym w nim normom postępowania. Jest goto­wy odrzucić wszelkie autorytety w imię ambicji i w obronie poczucia wewnętrznej autonomii. To prowadzi go do konfliktów z otoczeniem […]

Spowiedź przez telefon lub Internet – ks. Adam Kokoszka

Coraz częściej stawiane jest pytanie, czy można w sprawowaniu Sakramentu Pokuty i Pojednania posługiwać się współczesnymi środkami komunikacji, takimi jak Internet czy telefon?   Zwolennicy wykorzystania nowych form komunikacji (czat, poczta elektroniczna, telefon komórkowy, internet) podają konkret­ne sytuacje, w których – według nich – byłoby rzeczą wskazaną i pożyteczną, aby korzystać z rozwoju technicznego w […]

Sakrament pojednania sakramentem miłosierdzia – ks. Adam Kokoszka

Wprowadzenie Ojciec Tomasz Roztworowski SJ (1904-1974), wspominając wakacje z Karolem Wojtyłą, pisze: „Uderzył mnie (…) następujący fakt – po porannej Mszy św. jedna z uczestniczek kajaków, poprosiła o spowiedź. Patrzyłem z daleka na sprawowany przez Wujka sakrament pojednania. Po skończonej spowiedzi pocałował ją w czoło, tak jak to czyni ojciec chcąc okazać dziecku czułość i […]

„Blaski i cienie” formacji stałej polskich kapłanów – ks. Adam Kokoszka

. W jednym z sierpniowych numerów Wiadomości KAI (33/2000/5) opublikowano dane CBOS, dotyczące wiarygodności polskich księży. Otóż zaledwie 33% Polaków wysoko oceniło uczciwość i rzetelność kapłańskiej posługi. Najlepszą ocenę uzyskali naukowcy – 62%, a najniższą – politycy i posłowie. Większym niż księża zaufaniem cieszą się dziennikarze, dentyści i rzemieślnicy wykonujący usługi. Niezależnie od możliwych komentarzy […]