Wytrwałość. XXXIII Niedziela Zwykła

XXXIII Niedziela Zwykła – C Łk 21, 5-19 Można zatrzymać się tylko na tym, co zewnętrzne: piękna świątynia, przyozdobiona kamieniami i darami, starannie wybudowana, bądź odrestaurowana, wspaniale wyposażona… O wiele ważniejsze jest jednak zabieganie o to, co niewidzialne: troska o pozyskanie duszy. A raczej dusz: swojej i tych, dla których mam być pasterzem. Trudne słowa Jezusa, […]

Adoracja – medytacja. 17 listopada 2019 r.

XXXIII Niedziela Zwykła – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (21, 5-19): 5 Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: 6 «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». 7 Zapytali Go: «Nauczycielu, […]

Duszpasterstwo kamienia. XXXII Niedziela Zwykła

XXXII Niedziela Zwykła – C Wówczas podeszło do Niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął […]

Adoracja – medytacja. 10 listopada 2019 r.

XXXII Niedziela Zwykła – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Łk 20, 27-38): 27 Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go 28 w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego […]

„Zobaczyć” na nowo Jezusa. XXXI Niedziela Zwykła

XXXI Niedziela Zwykła – C Dzisiejsza Ewangelia przedstawia niezwykłe okoliczności spotkania Jezusa z Zacheuszem. Św. Łukasz opisuje autentyczne wydarzenie, ale tak je przedstawia, aby ukazać wszystkim, a – „tu i teraz”– mnie, kapłanowi, płynące z tej historii przesłanie teologiczno-duchowe. – Zacheusz „pragnął zobaczyć Jezusa” – czy ja noszę nieustannie w sobie pragnienie „zobaczenia” Jezusa? A może […]

Adoracja – medytacja. 3 listopada 2019 r.

XXXI Niedziela Zwykła – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością…  Czytam tekst (Łk 19, 1-10): 1 Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. 2 A [był tam] pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. 3 Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu […]

Bój się Boga. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych Dziś gromadzą się na cmentarzu dwie grupy ludzi. Do pierwszej należą ci, którzy smutni i pogrążeni w pełnych łez wspomnieniach wciąż przeżywają odejście swoich najbliższych, odczuwając ich brak i tęsknotę za nimi. Ci, którzy nie zapominając o zewnętrznych wyrazach pamięci, w postaci zniczy i kwiatów, zatrzymują się przy grobach na chwilę […]

Wezwani do świętości. Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych Uroczystość Wszystkich Świętych. Jeden z najpiękniejszych dni w roku. Dzień, który ukazuje ludziom wierzącym, że ich życie ma cel i sens, a jest nim wieczne szczęście z Bogiem w niebie. Dzisiejsza uroczystość dowodzi, że ten cel można osiągnąć, jeśli się tego bardzo pragnie. Dowodzą tego przykłady tak wielu świętych… Poznawać żywoty świętych, […]

Duchowe oblicze Johna Henry’ego Newmana – ks. Piotr Cebula

Wprowadzenie Postać św. Johna Henry’ego Newmana wciąż jest mało znana w Kościele w Polsce. Pomino, iż beatyfikacja w 2010 r. ożywiła nieco zainteresowanie tą osobą, wciąż jednak pozostaje ona w znacznej mierze nieodkryta. Jego niedawna kanonizacja, która odbyła się 13 października br. w Rzymie, napełnia nas nadzieją zmiany tego stanu rzeczy. Newman znany jest główne […]

Świątynia mojego serca. XXX Niedziela Zwykła

XXX Niedziela Zwykła – C Ludzie mają różne opinie na temat Boga i Kościoła. Jezusa interesuje jednak to, za kogo ja Go uważam. Jaką ja mam z Nim relację. A mieć z Nim relację to uznać, że jest On dla mnie Mesjaszem. To kim On dla mnie jest weryfikuje moje kapłańskie życie, a zatem: czy […]