Adoracja – medytacja. 25 października 2020 r.

XXX Niedziela Zwykła – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (Mt  22, 34-40):34 Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, 35 a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: 36 «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» 37 On mu odpowiedział: «Będziesz […]

Czas próby. XXIX Niedziela Zwykła

XXIX Niedziela Zwykła – AMt 22, 15-21 Zderzając się z nową falą pandemicznych zasad,łatwo zgodzić się z tezą, że znowu nadszedł czas próby. Tym bardziej trudny to czas,że co do sposobu interpretowania tego,co tak naprawdę dzieje się wokół nas,panuje zasadniczo chaos i częste popadanie w skrajności:od całkowitego lekceważenia do przesadnej paniki… Jezus przeszedł czas próby […]

Adoracja – medytacja. 18 października 2020 r.

XXIX Niedziela Zwykła – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mt  22,15-21):15 Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. 16 Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. […]

Kapłańskie szaty weselne. XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła – A Uczta weselna, gody Baranka (por. Ap 19, 7; 21, 9n) to Eucharystia. W Najświętszej Ofierze Oblubieniec – Jezus Chrystus – łączy się ze swoją Oblubienicą – Kościołem. Czym dla kapłana jest szata weselna, która jest konieczna, aby wejść na tę ucztę? Ponieważ Liturgia dzieje się na dwóch płaszczyznach – niewidzialnej […]

Adoracja – medytacja. 11 października 2020 r.

XXVIII Niedziela Zwykła – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mt 22, 1-14):1 Jezus mówił do arcykapłanów i faryzeuszy: 2 «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. 3 Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. 4 Posłał jeszcze raz inne […]

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej – 7 października 2020 r.

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy […]

Pielęgnować winnicę. XXVII Niedziela Zwykła

XXVII Niedziela Zwykła – AMt 21, 33-43 To ja, kapłan, jestem winnicą: umieszczoną – używając tutaj języka Izajasza  – na „żyznym pagórku” Bożej miłości, „okopaną” Jego opatrznością, oczyszczoną Jego miłosierdziem z „kamieni” grzechu, pokrytą „szlachetną winoroślą” Jego łaski, mającą wydawać „winogrona” dobrego życia; no to dlaczego pojawiają się „cierpkie jagody”? (por. Iz 5,2). Czy ja […]

Adoracja – medytacja. 4 października 2020 r.

XXVII Niedziela Zwykła – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mt 21, 33-43):33 Jezus powiedział: „Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. 34 Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje […]

Liczy się efekt końcowy. XXVI Niedziela Zwykła

XXVI Niedziela Zwykła – A Kiedy swoją myślą czasami wracamy do pierwszych dni, tygodni i lat naszego kapłaństwa, to zapewne uświadamiamy sobie, jak wiele wtedy było w nas pierwotnej gorliwości, jak wiele zachwytu nad darem kapłaństwa, które otrzymaliśmy od Jezusa, jak wiele mieliśmy wspaniałych planów i wzniosłych ideałów, które przepełniały nasze myśli i serca. Nasze […]

Adoracja – medytacja. 27 września 2020 r.

XXVI Niedziela Zwykła – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst biblijny (Mt 21, 28-32):28 Jezus powiedział: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!” 29 Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. 30 Zwrócił się do drugiego i to […]