Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. III Niedziela Zwykła

III Niedziela Zwykła – B Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! To wezwanie – które dziś tak mocno wybrzmiewa z ust Jezusa – jest jednym z tych wezwań, które często i chętnie kierujemy w stronę naszych wiernych. Już niedługo wybrzmi ono po raz kolejny w naszych kościołach, kiedy w środę popielcową będziemy posypywać popiołem ich […]

Adoracja – medytacja. 24 stycznia 2021 r.

III Niedziela zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mk 1,14-20):14 Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:15 «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» 16 Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, […]

Pilna kwestia. Słowo Boże – ks. Tomasz Rąpała

Na Niedzielę Słowa Bożego „Rzeczą pilną jest, by powstało nowe pokolenie apostołów Słowa Chrystusa, zdolnych odpowiedzieć na wyzwania naszych czasów i gotowych bronić Ewangelii w każdych okolicznościach” (Benedykt XVI, 22.02. 2006 r.). Powyższe słowa papieża Benedykta XVI są najlepszym wprowadzeniem do tego, czym pragnę podzielić się w związku z ustanowioną przez Ojca Świętego Franciszka NIEDZIELĄ […]

Powołanie po słuchaniu. II Niedziela Zwykła

II Niedziela Zwykła – B1 Sm 3, 3b-10.19; J 1, 35-42 Historie powołań Samuela i pierwszych uczniów Jezusawyraźnie pokazują,że powołanie dokonuje się w klimacie słuchania. Samuel nie rozpoznawał głosu Pana, bo Go nie znał,lecz gdy z pomocą Helego w końcu Go rozpoznał,„nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię”.Jak sługa wiernie SŁUCHAŁ, co Pan mówił. […]

Adoracja – medytacja. 17 stycznia 2021 r.

II Niedziela Zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (J 1,35-42):35 Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami 36 i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». 37 Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. 38 Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni […]

Liturgia czasem rozdartego nieba. Niedziela Chrztu Pańskiego

Niedziela Chrztu Pańskiego – BMk 1, 7-11 Intrygujący jest stosunek liturgii do czasu. Zaledwie kilka dni temu skupialiśmy naszą uwagę na trzech królach oddających pokłon Dzieciątku, a już dzisiaj Kościół stawia nam przed oczami chrzest naszego Pana. W zaledwie kilka dni „przeskoczyliśmy” trzydzieści lat z życia Jezusa. Jest to jednak tylko pobieżne spojrzenie. Wiemy przecież, że […]

Adoracja – medytacja. 10 stycznia 2021 r.

 Niedziela Chrztu Pańskiego – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mk 1, 7-11):7 Jan Chrzciciel tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. 8 Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». 9 W […]

Słowo Boga. II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

II Niedziela po Narodzeniu PańskimJ 1, 1-18 Na początku było Słowo,a Słowo było u Bogai Bogiem było Słowo „Na początku” – tak zaczyna się opis stworzenia świata (Rdz 1 1-5). Zaczęło się też od słowa, bo „Bóg rzekł: ‘Niech się stanie…’. Tutaj św. Jan nazywa Boga Słowem. Słowo jest tożsamością Boga. Słowo nie jest Jego […]

Adoracja – medytacja. 3 stycznia 2021 r.

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (J 1, 1-14):1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. 4 W Nim było życie3, a życie […]

Adoracja – medytacja. 1 stycznia 2020 r.

Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Łk 2, 16-21):16 Pasterze udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. 17 Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. 18 A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co […]