16.04.23fs

Adoracja – medytacja. 21 maja 2023 r.

Wniebowstąpienie Pańskie – A

Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością…

Czytam tekst (Mt 28, 16-20):
16 Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. 17 A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. 18 Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Rozważam:
– Jestem z uczniami na górze, oddaję Jezusowi pokłon i słucham Go;
– „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” – jakże potrzebne mi jest to zapewnienie Jezusa;
– popatrzę na moje życie – czy było tak, że wątpiłem w te słowa Jezusa?
– a jak jest dzisiaj? Może niosę krzyż, który sprawia, że zapominam o obecności Jezusa i przez to jest mi tak ciężko?
– „niektórzy jednak wątpili” – czy ja też dopuszczam to uczucie?
– „Jezu, dziękuję Ci, że jesteś zawsze ze mną!”

Słucham w ciszy, co Jezus chce mi powiedzieć…
(tej części medytacji poświęcam najwięcej czasu)
– rozmawiam z Jezusem o moim życiu…

Dziękuję Jezusowi za Jego obecność, za Jego miłość i za łaski, którymi mnie obdarza.

Wychodzę z tego spotkania z sercem wypełnionym wdzięcznością. Niech ta wdzięczność nadaje ton mojemu życiu.

Ks. dr Roman Stafin – ojciec duchowny kapłanów diecezji tarnowskiej.

Udostępnij

Comments are closed.