obraz

Miłość poza grób. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
J 20, 1-9

Warto odczytywać słowo Boże w duchu tradycji. Dlatego spójrzmy na Marię Magdalenę, główną bohaterkę dzisiejszej Ewangelii, oczami św. Tomasza z Akwinu.

„Należy stwierdzić, za Augustynem, że Maria Magdalena odnosiła się do Chrystusa z większym zapałem i oddaniem, aniżeli inne kobiety”. Dlatego w Ewangelii wg św. Łukasza napisane jest: „Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje” (Łk 7, 47). To miłość gna ją do grobu, a wcześniej zaprowadziła ją aż pod krzyż.

Ale to nie koniec. Miłość gna ją dalej: „Z wielkiej bowiem miłości nie zwlekała ze zwiastowaniem uczniom tego, co widziała, lecz pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował”. I mówi im: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono” (J 20, 2). „Zwróć jednak uwagę, że w kodeksach greckich mamy słowa: Pana mojego, aby wskazać na pełną przywiązania miłość oraz pełen uniżenia afekt”.

Wielka miłość tej, której odpuszczono liczne grzechy, jest i dla nas wzorem. A dokąd gna Twoja miłość?

ks. Krzysztof Iwanicki – wikariusz parafii pw. Krzyża Świętego i MBNP w Tarnowie.

Udostępnij

Comments are closed.