40-hours devotion_lighting

Adoracja – medytacja. 8 sierpnia 2021 r.


XIX Niedziela Zwykła, rok B


Proszę
Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością…

Czytam tekst (J 6,  41-51):
41 Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Jam jest chleb, który z nieba zstąpił». 42 I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: “Z nieba zstąpiłem”». 43 Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! 44 Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. 45 Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. 46 Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. 47 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy, ma życie wieczne. 48 Jam jest chleb życia. 49 Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. 50 To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. 51 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata»

Rozważam:

– Żydzi nie wierzą Jezusowi, że On jest chlebem, który zstąpił z nieba;
– patrzę na Jezusa w Hostii, w prostym i zwyczajnym znaku chleba – w nim jest wszechmocny Bóg!
– jak ja przeżywam tę największą tajemnicę wiary?
– Jezus wie, co ja teraz myślę, co przeżywam;
– pragnę wyznać całym sobą: „Jezu, Ty jesteś chlebem żywym dającym mi życie!”

Słucham w ciszy, co Jezus chce mi powiedzieć.
(tej części medytacji poświęcam najwięcej czasu)
– rozmawiam z Jezusem o moim życiu…

Dziękuję Jezusowi za Jego obecność, za Jego miłość i za łaski, którymi mnie obdarza.

Wychodzę z tego spotkania z sercem wypełnionym wdzięcznością. Niech ta wdzięczność nadaje ton mojemu życiu.

Ks. dr Roman Stafin – pomocniczy ojciec duchowny kapłanów diecezji tarnowskiej.

Udostępnij

Comments are closed.