Lilia-768x416

Lilia wśród cierni – ks. Janusz Królikowski

Nawiązując do tego zakorzenionego w Biblii obrazu, św. Augustyn stara się uchwycić i wyrazić tajemnicę Kościoła w świecie i w dziejach. Jest Kościół piękną lilią, ponieważ jego skarbem i ozdobą jest sam Jezus Chrystus, Głowa Kościoła, oraz Jego łaska, która „upięknia” każdego wierzącego i całą wspólnotę wiary.

„Łaska czyni pięknym” podkreślił św. Tomasz z Akwinu – czyni pięknym za pośrednictwem Kościoła. Kościół, podobnie jak Serce Jezusa, z którego on się narodził, jest otoczone cierniami, czyli naszymi grzechami. Kościół żyje pośród grzechów i jest na nie boskim antidotum. Nie gorszy się nimi, ale pokonuje je nieskończenie większą niż one siłą łaski. Taki jest jego sens i misja w dziejach ludzkich.

Zebrane w tej książce szkice teologiczne chcą syntetycznie ukazać tajemnicę Kościoła i przyczynić się do tego, by go nieco lepiej rozumieć – by dostrzegać, że jest on mimo wszystkich ograniczeń, które tak łatwo się dostrzega i podkreśla, boską lilią w świecie, której koniecznie potrzebujemy.

 

Powyższy tekst stanowi Wstęp do książki ks. Janusza Królikowskiego „Lilia wśród cierni. Szkice teologiczne o Kościele” wydanej nakładem Wydawnictwa Dehon, Kraków 2017. Książka jest dostępna np. tutaj: Lilia wśród cierni

 

Ks. dr hab. Janusz Królikowski – prof. UP JPII w Krakowie, konsultor Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski, dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Udostępnij

Comments are closed.