Błogosławione pokusy. I Niedziela Wielkiego Postu

I Niedziela Wielkiego Postu – B
Rdz 9, 8-15; 1 P 3, 18-22; Mk 1, 12-15

W świetle Bożej logiki
to, co najbardziej może zaszkodzić,
może też najbardziej pomóc.

Niszcząca woda potopu
stała się znakiem ratunku i odrodzenia,
bo „ten sam żywioł, który położył kres występkom,
dał początek cnotom”…

Jezus został przez Ducha wyrzucony na pustkowie,
gdzie czterdziestodniowe szatańskie pokusy
zahartowały Go
i uzdolniły do podjęcia misji głoszenia Ewangelii.

***

To, co najbardziej może zaszkodzić,
może też najbardziej pomóc.

A więc doświadczenie pokus,
które mogą mnie doprowadzić do śmierci – grzechu,
mogą też – dobrze przeżyte – stać się szansą wzrostu,
duchowego rozwoju.

Choć więc czas kuszenia jest czasem trudnym,
to, paradoksalnie,
im więcej pokus – tym lepiej,
tym więcej możliwości wzrastania.

Jednak ode mnie zależy, jak je przeżyję.

Obym umiał w taki sposób,
by mnie umocniły w dobru,
by zahartowały mego ducha,
by stawały się dla mnie pokusami „błogosławionymi”.

Ks. Michał Łukasik – wikariusz parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Szymbarku.

Udostępnij Tweet