Powołanie po słuchaniu. II Niedziela Zwykła

II Niedziela Zwykła – B
1 Sm 3, 3b-10.19; J 1, 35-42

Historie powołań Samuela i pierwszych uczniów Jezusa
wyraźnie pokazują,
że powołanie dokonuje się w klimacie słuchania.

Samuel nie rozpoznawał głosu Pana, bo Go nie znał,
lecz gdy z pomocą Helego w końcu Go rozpoznał,
„nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię”.
Jak sługa wiernie SŁUCHAŁ, co Pan mówił.

Uczniowie Jana poszli za Jezusem,
gdyż dali się przekonać jego słowom,
że Jezus to Baranek Boży…
„USŁYSZELI, jak mówił i poszli za Jezusem”.

Jan był wielkim prorokiem.
Heli zaś nie był nienaganny
– wręcz przeciwnie: odrzucony przez Boga
ze względu na jego niedbałość wobec synów…
Jednak i jeden, i drugi
umieli poprowadzić swych uczniów
do poznania Boga,
rozeznania powołania
i pójścia za nim.

Czy jako kapłan
– bardziej, lub mniej święty –
przybliżam innych do Boga, czy nie?
czy może ich nawet od Boga odciągam?
Czy przez to, jak żyję, jak postępuję,
jak mówię – co mogą ode mnie USŁYSZEĆ –
prowadzę innych do poznania Boga,
rozeznania powołania
i pójścia za nim?

***

Panie, naucz mnie tak słuchać,
bym umacniał swoje powołanie.
Naucz mnie tak mówić,
bym pomagał innym odkryć powołanie.

Ks. Michał Łukasik – wikariusz parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Szymbarku.

Udostępnij Tweet