Zwiastun Bożej bliskości. IV Niedziela Adwentu

IV Niedziela Adwentu – B
2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Łk 1, 26-38

Zapewnienie o bliskiej obecności Pana
łączy historie Dawida i Maryi:
Natan mówił do Dawida:
„Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż PAN JEST Z TOBĄ”;
podobnie Archanioł Gabriel pozdrawiał Maryję:
„Bądź pozdrowiona, łaski pełna, PAN Z TOBĄ”.

To prawdziwie dobra nowina i dla mnie: PAN JEST ZE MNĄ!

Jednak historie Dawida i Maryi łączy również fakt,
że to zapewnienie o bliskości Pana
otrzymują oni od szczególnych posłańców:
Dawid – od Natana – proroka przekazującego mu słowo Pana,
Maryja – od Gabriela – anioła zwiastującego jej Boży plan…

Może Dobry Bóg i mnie chce dziś zapewnić o swej bliskości,
o tym, że darzy mnie pokojem,
że wypełnia mnie swoją łaską,
że jestem błogosławiony,
że zsyła na mnie swego Ducha,
że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych…

Ale może też chce i mnie uczynić
zwiastunem Jego bliskiej obecności dla innych?
Może i ja – na kilka dni przed Bożym Narodzeniem –
mam podjąć misję proroka Natana i Archanioła Gabriela?
Może i ja mam stać się zwiastunem Bożej bliskości
dla tych, którzy nie chcą jej odkryć
lub są zbyt zajęci sobą, by ją zauważyć?

Panie,
daj mi zachwycić się Twą obecnością,
daj mi zachwycić się tym, że jesteś blisko mnie,
daj mi tego prawdziwie i mocno doświadczyć
i uczyń mnie zwiastunem Twej bliskości dla innych!

Ks. Michał Łukasik – wikariusz parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Szymbarku.

Udostępnij Tweet