Chwasty. XVI Niedziela Zwykła

XVI Niedziela Zwykła – A
Mt 13, 24-43

Gospodarz z Jezusowej przypowieści
znał się na rolnictwie lepiej od swoich sług:
oni wiedzieli, że chwasty z zasady należy z pola usunąć;
On wiedział, że istnieją jednak takie chwasty,
których usunięcie mogłoby spowodować
uszkodzenie wzrastającego zboża.

Mądrością rolnika jest rozpoznanie,
z jakim rodzajem chwastu ma do czynienia
i odpowiednia reakcja.

Jezusowa nauka mobilizuje mnie
do modlitwy o mądrość w rozeznawaniu
kiedy mogę, a nawet powinienem reagować na zło,
a kiedy muszę zachować ewangeliczną cierpliwość,
– „która nie jest obojętnością wobec zła […] –
żywiąc nadzieję w oparciu o niezachwianą ufność
w ostateczne zwycięstwo dobra, czyli Boga”.
(papież Franciszek)

Nade wszystko chcę jednak modlić się o wiarę w to,
że z małego ziarna gorczycy może wyrosnąć ogromne drzewo,
że odrobina zakwasu może zakwasić całe ciasto,
że Bóg z najmniejszego dobra,
które wydaje się być bez znaczenia,
buduje potężne królestwo.
Królestwo niebieskie.

Ks. Michał Łukasik – wikariusz parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Szymbarku.

Udostępnij Tweet