Najświętsze Serce Jezusa – ks. Tomasz Rąpała

Dzień modlitw o uświęcenie życia kapłańskiego

Jestem szczęśliwym kapłanem od 16 lat. Każdego dnia dziękuję Bogu przez Serca Pana Jezusa za ten dar, którym mnie obdarzył. Św. Jan Maria Vianney mówił, że „kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego”. Inaczej być nie może. Inaczej nawet nie wolno!

Kiedy mówimy o teologii Serca Jezusa, mówimy o miłości jako o tej, która jest objawiona nam przez Boga, wypływająca z Jego Serca do naszych serc. Dlatego też istotą kultu Serca Jezusowego jest włączenie się w modlitwę Chrystusa do Ojca. Trzeba zamilknąć w adoracji, żeby pozwolić przemawiać z Serca do serca! Kardynał J. Ratzinger pisał, że widzimy kim Jezus jest właśnie wtedy, gdy się modli! „Chrześcijańskie wyznanie wiary rodzi się z uczestnictwa w modlitwie Jezusa, z naszego włączenia się w Jego modlitwę oraz z dostąpienia przywileju jej kontynuowania” – pisał dalej Ratzinger. Dlatego w kapłaństwie najpierw jest modlitwa – czerpanie z Serca Jezusa miłości, którą kapłan daje innym, szczególnie zagubionym i tym, którzy utracili sens istnienia. W tym kontekście lepiej rozumiemy słowa ks. K. Grzywocza, który powiedział kiedyś, że „kapłanowi, który się nie modli, nie wolno pracować”. Ma rację. Człowiek współczesny potrzebuje świadectwa wiary, która jest ufnością w miłości Serca Jezusa. Im więcej modlitwy, tym bardziej kapłan staje się świadkiem Chrystusa Zmartwychwstałego. Dzięki posłudze księdza Jezus Chrystus staje się obecny w Eucharystii, sakramentach, jest przepowiadany w Słowie Bożym.

Kardynał J. Ratzinger pisał: „osoba, która poznała głęboką więź Jezusa z Ojcem i pojęła Jego wnętrze, powołana jest do tego, by być ‘skałą’ Kościoła. Kościół wyłania się z uczestnictwa w Jezusowej modlitwie (por. Łk 9, 18-20; Mt 16, 13-20)”. Niech dzisiejszy dzień zatopienia się w miłości w Sercu Pana Jezusa, czyni z kapłanów ‘skały’ Kościoła. Niech z tej modlitwy naprawdę wyłania się piękno Kościoła, który jest naszą Matką.

Ks. Tomasz Rąpała – ojciec duchowny w WSD w Tarnowie. Współpracuje z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Udostępnij Tweet