Czy Pan Jezus się przemienił? II Niedziela Wielkiego Postu

II Niedziela Wielkiego Postu A
Mt 17, 1-9

Ewangelie II niedzieli Wielkiego Postu (w każdym cyklu liturgicznym) prowadzą nas na Górę Tabor, gdzie Chrystus przemienia się na oczach swoich uczniów. Jednak warto postawić pytanie: czy Pan Jezus rzeczywiście się przemienił? Kard. Ratzinger wielokrotnie podkreślał, iż Jezus nie tyle się przemienia, co raczej ukazuje chwałę, którą wciąż w Nim była (choć niewidoczna dla oczu).

Dlaczego ewangelie o tym wydarzeniu są zawsze w II niedzielę Wielkiego Postu? Przez to wydarzenie Jezus pragnął przygotować wybranych uczniów na doświadczenie Jego Paschy. Uchylając rąbka tajemnicy, rąbka chwały zmartwychwstania, Chrystus umacnia uczniów przed późniejszymi wydarzeniami mającymi dokonać się w Jerozolimie. Podobnie i nas Pan pragnie umocnić, abyśmy nie ustawali na wielkopostnych drogach przygotowujących na przeżycie Świąt Wielkiej Nocy.

Podczas każdej Najświętszej Ofiara dokonuje się większy cud, niż ten, który dokonał się na Górze Tabor. Tam Jezus ujawnił swoje bóstwo, które skrywała zasłona człowieczeństwa. Tutaj, mocą wezwania Ducha Świętego (epiklezy konsekracyjnej), skrywa się pod postaciami chleba i wina.

Nie jest to jednak jedyna epikleza podczas Mszy Świętej. Modlimy się przecież, abyśmy „zostali przez Ducha Świętego złączeni w jedno ciało i stali się w Chrystusie żywą ofiarą ku Twojej chwale” (IV ME).

Odpowiadając zatem na tytułowe pytanie trzeba jasno stwierdzić: przemienienie nie dotyczy Jezusa, lecz powinno dotyczyć nas samych.

dk. Krzysztof Iwanicki – alumn VI roku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Udostępnij Tweet