Nowy Rok. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Co zrobić z nowym rokiem, który dziś otrzymaliśmy w prezencie? Z pewnością trzeba go dobrze wykorzystać! A dobrze wykorzystać czas to dobrze wypełnić swoje życiowe obowiązki. Tylko ten dobrze wykorzysta czas, kto wie, kim chce być i co chce w życiu osiągnąć. Trzeba może jeszcze raz, u początku tego nowego roku, precyzyjnie określić swoje życiowe cele: te cząstkowe i ten ostateczny.

Czas można porównać do długiej drogi. Nie widać jej końca, ale wiadomo, że prowadzi do celu. Nie osiągnie go ten, kto usiądzie na poboczu stwierdzając: „Nie idę dalej. To dla mnie za daleko!” Nie osiągnie go ten, kto nie zadba o właściwe rozłożenie sił. Nie powinniśmy na drodze życia szarżować, bo w chwilach próby możemy im nie sprostać. Doświadczony wędrowiec wie, że jest czas marszu i czas odpoczynku. Nowy rok otrzymany dziś w darze składa się z dni powszednich i dni świątecznych.

Na życiowy program człowieka wierzącego w nowym roku powinno się składać kilka postanowień:

– ani jednego dnia bez modlitwy,
– ani jednej niedzieli i święta bez uczestnictwa we Mszy św.,
– ani jednego tygodnia i miesiąca bez postawienia pytania swoim najbliższym „Co mam robić, by tobie ze mną żyło się lepiej?”
– ani Wielkanocy, ani Bożego Narodzenia bez spowiedzi i Komunii św.

Niech w naszym kapłańskim życiu również nie zabraknie czasu na modlitwę: za siebie nawzajem, za powierzony nam lud, za cały Kościół.

Wszystkim nam zaś życzę, byśmy w tym nowym roku zdołali pogodzić pracę i odpoczynek. Aby dla nikogo z nas, ten rozpoczynający się dziś rok, nie był czasem straconym.  Niech zatem każdy jego dzień przybliża nas do świętości. Niech na tej drodze do świętości wspiera nas patronka dnia dzisiejszego, Święta Boża Rodzicielka Maryja.

Ks. dr Teodor Szarwark – emerytowany kapłan diecezji tarnowskiej, rekolekcjonista i autor licznych materiałów homiletycznych.

Udostępnij Tweet