Adoracja – medytacja. 12 stycznia 2020 r.

Niedziela Chrztu Pańskiego – A

Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… 

Czytam tekst (Mt 3, 13-17):
13 Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. 14 Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» 15 Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. 16 A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. 17 A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». 

Rozważam:
– Jestem na rzeką Jordan z ludźmi, którzy szli za Jezusem. Obserwuję wyjątkowe wydarzenie;
– Jezus wchodzi do wody i Jan udziela Mu chrztu;
– wtem daje się słyszeć głos Ojca z nieba: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”;
– podobne słowa wypowiedział Bóg Ojciec, gdy ja przyjmowałem chrzest: „Ty jesteś moim synem umiłowanym/córką umiłowaną”;
– czy wracam często do chwili mojego chrztu? Czy wsłuchuję się w ten głos Ojca?
– czy czuję się Jego umiłowanym dzieckiem? Czy dziękuje Mu za to?
– „Boże Ojcze, bądź uwielbiony!”

Słucham w ciszy, co Jezus chce mi powiedzieć…
(tej części medytacji poświęcam najwięcej czasu)
– rozmawiam z Jezusem o moim życiu…

Dziękuję Jezusowi za Jego obecność, za Jego miłość i za łaski, którymi mnie obdarza.

Wychodzę z tego spotkania z sercem wypełnionym wdzięcznością. Niech ta wdzięczność nadaje ton mojemu życiu.

Ks. dr Roman Stafin – pomocniczy ojciec duchowny kapłanów diecezji tarnowskiej.

Udostępnij Tweet