Wytrwałość. XXXIII Niedziela Zwykła

XXXIII Niedziela Zwykła – C
Łk 21, 5-19

Można zatrzymać się tylko na tym, co zewnętrzne:
piękna świątynia,
przyozdobiona kamieniami i darami,
starannie wybudowana, bądź odrestaurowana,
wspaniale wyposażona…

O wiele ważniejsze jest jednak zabieganie o to, co niewidzialne:
troska o pozyskanie duszy.
A raczej dusz: swojej i tych, dla których mam być pasterzem.

Trudne słowa Jezusa, które dziś wypowiada
– słowa o chaosie, wojnach, rozruchach,
buntach, kataklizmach, klęskach,
strasznych zjawiskach, prześladowaniach,
więzieniach, morderstwach, nienawiści –
stają się Dobrą Nowiną,
gdy zobaczy się ich koniec:
ocalenie ŻYCIA,
pozyskanie duszy.

Drogą pozyskania duszy, ocalenia życia
jest WYTRWAŁOŚĆ:
In patientia vestra possidebitis animas vestras.

Wytrwałość w przykrych doświadczeniach
przemienia rozpacz w nadzieję,
bo wszystkie trudności stają się szansą,
okazją do dawania świadectwa,
okazją do wzrastania duchowego,
okazją do uświęcenia siebie.

Jezus zaprasza mnie dziś – w niełatwych czasach –
bym z nadzieją i bez lęku patrzył na to, co się dzieje wokół
i wytrwale troszczył się o ocalenie życia,
bym wytrwale zabiegał o to, co niewidzialne – o pozyskanie dusz…

Wszystko inne kiedyś legnie w gruzach.
Nawet piękne świątynie…

Ks. Michał Łukasik – wikariusz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku.

Udostępnij Tweet