Jeden z dziesięciu. XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła – C
Łk 17, 11-19

Choć to nie teleturniej, zwycięzcą okazał się jeden z dziesięciu.

Choć to nie teleturniej, pytań nie jest wcale mniej: dlaczego Chrystus nie uzdrawia trędowatych, ale każe im pokazać się kapłanom (jakby uzdrowienie już się dokonało)? Dlaczego również Samarytanin ma się pokazać żydowskim kapłanom? Dlaczego Chrystus gani tych, którzy nie tylko uwierzyli Jego słowu, ale także wykazali się posłuszeństwem do końca? Dlaczego pochwala zachowanie Samarytanina, który przecież nie wypełnił Jego słów?

Choć to nie teleturniej, Prowadzący zna odpowiedzi na te pytania. Ale one nie były skierowane do mnie. Ja otrzymuję tylko jedno pytanie: „Jak myślisz – co chcę ci powiedzieć przez to słowo?”

W głębi serca słyszę Twój głos:

„Posłuszeństwo Mojemu słowu na odległość nie wystarczy do zwycięstwa. Może ono sprawić, że będziesz zewnętrznie oczyszczony, formalnie poprawny, ale nie doznasz wewnętrznego uzdrowienia, zbawienia. Za każdym razem, kiedy chcesz się pokazać innym kapłanom, oddalasz się ode Mnie. Tylko żyjąc w bliskości ze Mną Twoje dziękczynienie – sprawowana przez ciebie Eucharystia – będzie prawdziwym oddawaniem chwały Bogu i miejscem ocalenia. Bo wdzięczność potwierdza przyjęcie daru i pokazuje jego wartość. Przylgnij do Mnie, a o resztę się nie martw, bo kto trwa we Mnie, ten przynosi owoc obfity.

Twoja wiara cię ocaliła. Idź, szukaj pozostałych dziewięciu, którzy (tak, jak Ty) potrzebują Mojego ocalenia”.

dk. Krzysztof Iwanicki – Wyższe Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Udostępnij Tweet