Oczekiwania. XIX Niedziela Zwykła

XIX Niedziela Zwykła – C
Mdr 18, 6-9; Ps 33; Hbr 11, 1-2. 8-19; Łk 12, 32-48

Jeśli według słów Jezusa
sługa, który nie oczekuje swego pana
zrównany jest z NIEWIERZĄCYMI (Łk 12, 46),
to można przyjąć,
że WIERZĄCY to człowiek OCZEKUJĄCY.
Przecież wiara dotyczy tego,
czego się spodziewamy…

Czekał Abraham – na Miasto Boże,
czekała Sara – na syna,
czekał Izrael – na noc wyzwolenia,
lud Boga – na ocalenie sprawiedliwych,
czekali słudzy na pana,
który miał wrócić z weselnej uczty,
jak i dusza nasza Go oczekuje…
(przynajmniej tak twierdzi psalmista…)

Moje oczekiwania mogą dużo powiedzieć o mojej wierze,
bo jakie są moje oczekiwania, taka jest moja wiara.

Człowiek wierzący oczekuje na Pana:
na Jego łaskę,
błogosławieństwo,
miłosierdzie,
zbawienie.

Czy jednak nie jest tak,
że ja bardziej pragnę urlopu, niż wiecznego odpoczynku?
bardziej wypłaty, niż nagrody po śmierci?
raczej zmiany parafii, niż Ojczyzny w niebie?
bardziej pochwały od ludzi, niż chwały niebieskiej?

Czy moje – kapłańskie – oczekiwania
nie zdradzają mojej NIEWIARY?

Ks. Michał Łukasik – wikariusz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku.

Udostępnij Tweet