Czyń! XV Niedziela Zwykła

XV Niedziela Zwykła – C
Pwt 30, 10-14; Łk 10, 25-37

Mogę się zachwycić usłyszanym Słowem,
które jest blisko
czy to w uszach,
czy na ustach,
czy nawet w sercu…
Ale, prócz zachwytu,
dobrze by było je WYPEŁNIĆ,
bo nie przekracza możliwości,
nie jest poza zasięgiem…
Po to jest:
by je słuchać i wypełniać…

Mogę się wzruszyć (raczej płytko)
przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie,
wygłosić mądre, płomienne kazanie
o etymologii słowa miłosierdzie,
o statusie Samarytan,
o dziwnych reakcjach lewity i kapłana,
o tym, kim jest bliźni
(debatując na ambonie z sobą samym,
jak niegdyś uczony w Prawie z Jezusem…)
Ale dobrze by było wzruszyć się głęboko
i o miłosierdziu nie tylko mówić,
ale miłosierdzie CZYNIĆ,
bo tego Jezus chciał:
„Idź, i Ty CZYŃ podobnie”…

Mogę się (wspaniałomyślnie) obawiać
o zbawienie tych, którym posługuję,
ale dobrze by było pomyśleć też o swoim,
gdy, jako ksiądz, który wie dużo
– o miłosierdziu, Samarytanach,
lewitach, kapłanach
i o tym, kim jest bliźni –
spotykam człowieka,
który nie tyle chce o miłosierdziu usłyszeć,
ale go przede wszystkim doświadczyć…

Zachowaj mnie, Boże, od takiego momentu,
w którym z człowiekiem potrzebującym miłosierdzia
mógłbym się rozminąć…

Daj mi siłę do tego,
bym umiał Słowo wypełniać,
bym umiał miłosierdzie czynić

Ks. Michał Łukasik – wikariusz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku.

 

Udostępnij Tweet