„Święty, Święty, Święty…” Uroczystość Najświętszej Trójcy

Uroczystość Najświętszej Trójcy – C

Po trzykroć Święty Bóg to zapowiedź tajemnicy Trójcy Przenajświętszej tzn. Trzech Osób Boskich: Ojca i Syna, i Ducha Świętego zjednoczonych tak mocno, że mówimy o Jednym Bogu. Trójca Święta to jednocześnie objawienie nam Bożego życia, które jest miłością. Dlatego św. Jan Apostoł zdefiniuje Boga: „Bóg jest miłością” (1J 4,8).

W naszym Credo wyznajemy wiarę w Trójcę Przenajświętszą: Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wierzymy w Boga Ojca, od którego wszystko pochodzi i ku któremu wszystko zmierza. Wierzymy w Jezusa Chrystusa Syna Bożego, który jest naszym Zbawicielem i który jest naszą drogą do Ojca. Wierzymy w Ducha Świętego – Ducha Prawdy, który doprowadza nas do całej prawdy (por. J 16,13), który nas uświęca i upodabnia do Boga. Warto sobie uświadamiać ilekroć czynimy znak krzyża i wypowiadamy słowa: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, że jest to wyznanie naszej wiary w Trójcę Przenajświętszą oraz że nasze życie od momentu chrztu św. jest zanurzone w życiu Trójjedynego Boga.

Wierząc w Najświętszą Trójcę jednocześnie uznajemy Jej wieczną chwałę. Bóg jest odwieczny. To w Nim odnajdujemy źródło i cel naszego istnienia. Gdy sobie to uświadamiamy odkrywamy wielką wartość naszego życia. Bierzemy też za nie odpowiedzialność, aby we wszystkim zaufać Bogu, który jest dobrym i kochającym Ojcem, który jest zawsze z nami w Synu Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym, którego nam posyła.

Spotykamy na swojej kapłańskiej drodze ludzi zagubionych, rozczarowanych życiem, zniechęconych doświadczanymi trudnościami. Powinniśmy im mówić i ukazywać odwieczną chwałę Trójcy Przenajświętszej, tzn. zapraszać ich do tego, aby w Bogu, który jest miłością odkryli źródło i szczyt życia, i swojego szczęścia.W

Wierząc w Trójcę jednocześnie uwielbiamy Jedność Osób w potędze ich działania. Bóg jest niezwykle bliski naszym sprawom i zadaniom. Możemy jednak tego nie dostrzegać. Gdy jednak odpowiadamy na nasze powołanie i podejmujemy powierzone nam zadania w duchu ewangelicznej miłości, to wyśpiewujemy hymn pochwalny Przenajświętszej Trójcy. Nasze pragnienie świętości i czynione dobro w pokoju serca, to nic innego jak wyśpiewane życiem uwielbienie: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…”.

Wierzymy, uznajemy i uwielbiamy Trójcę Przenajświętszą i dzięki temu stajemy się uczestnikami życia Bożego. Żyjemy w Bogu, który jest miłością, a Bóg zamieszkuje w nas. Dzięki tajemnicy Trójcy Przenajświętszej nasze kapłańskie życie staje się błogosławionym i błogosławiącym w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ks. dr Grzegorz Lechowicz – ojciec duchowny kapłanów diecezji tarnowskiej.

Udostępnij Tweet