Baranek – Dobry Pasterz. IV Niedziela Wielkanocna

IV Niedziela Wielkanocna – C
Ap 7, 9. 14b-17; J 10, 27-30

Jezus, Pasterz Dobry,
ukazuje się dziś w sposób niezwykły:
w postaci pasącego Baranka,
Baranka – Pasterza.

Jest dla owiec przewodnikiem,
ale nie jest obcy:
jest jednym z nich,
jest spośród nich,
jest blisko…

Mówi do nich.

Zna je.

Daje im życie,
oddając swoje.

Owce są dla Niego DAREM:
otrzymał je w darze od Ojca…
Może wydają się być stadem „baranów”
lub owiec „czarnych”…
ale są DAREM od Ojca.

Wiem,
że Jezus – Baranek – Pasterz Dobry
chce dla mnie,
ale też we mnie i przeze mnie – dla innych
być Barankiem – Dobrym Pasterzem.

Bym sam jako owca Jego stada
był dla innych przewodnikiem
nie obcym, lecz bliskim.
Bym mówił do nich i tym bardziej z nimi.
Bym ich dobrze znał.
Bym się dla nich poświęcał.
Bym – niezależnie od tego jacy są – wiedział,
że są DAREM od Ojca…

Taka jest misja księdza,
nie tylko dziś:
być Barankiem – Dobrym Pasterzem.

Ks. Michał Łukasik – wikariusz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku.

Udostępnij Tweet