Adoracja – medytacja. 20 maja 2018 r.

Zesłanie Ducha Świętego – B

Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością…

Czytam tekst (J 20,19-23): 19 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» 20 A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. 21 A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». 22 Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! 23 Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».  

Rozważam:
– Jestem w Wieczerniku, razem z uczniami, którzy obawiają się świata;
– nazwę po imieniu moje własne obawy i lęki;
– oto Jezus przychodzi i mówi do mnie: „Pokój z tobą” – czy słyszę Jego głos?
– jeśli nie słyszę, czy to nie znaczy, że jeszcze za mało rozważam Słowo Boże;
– „Weźmijcie Ducha Świętego…” – to wezwanie Jezusa jest także skierowane do mnie;
– to właśnie Duch, dany przez Jezusa, sprowadza pokój do serca;
– „Jezu, otwieram moje serce na przyjście Twojego Ducha!”

Słucham w ciszy, co Jezus chce mi powiedzieć…
(tej części medytacji poświęcam najwięcej czasu)
– rozmawiam z Jezusem o moim życiu…

Dziękuję Jezusowi za Jego obecność, za Jego miłość i za łaski, którymi mnie obdarza.

Wychodzę z tego spotkania z sercem wypełnionym wdzięcznością. Niech ta wdzięczność nadaje ton mojemu życiu.

Ks. dr Roman Stafin – pomocniczy ojciec duchowny kapłanów diecezji tarnowskiej.

Udostępnij Tweet