Modlitwy za Kościół diecezjalny i Pasterza diecezji

MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ DIECEZJALNY

Boże, Ty we wszystkich Kościołach rozproszonych na ziemi objawiasz jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół, spraw, aby Twój lud zjednoczony ze swoim pasterzem i zgromadzony w Duchu Świętym przez Ewangelię i Eucharystię, był obrazem Kościoła powszechnego i znakiem obecności Chrystusa w świecie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

MODLITWA ZA PASTERZA DIECEZJI

Boże, Pasterzu i Rządco wszystkich wiernych, wejrzyj łaskawie na swojego sługę biskupa Andrzeja, którego ustanowiłeś pasterzem Kościoła tarnowskiego, daj mu słowem i przykładem przyczyniać się do dobra ludu, któremu przewodzi, aby razem z nim doszedł do życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: Ks. K. Bułat, ks. S. Garnczarski, ks. G. Lechowicz, J. Sadowska, II Pielgrzymka kapłanów diecezji tarnowskiej, Biblos 2017.

Udostępnij Tweet