Modlitwy o powołania

 

Daj nam świętych szafarzy

Ojcze, wzbudź pośród chrześcijan liczne i święte powołania do kapłaństwa, aby – dzięki przepowiadaniu słowa Chrystusa i udzielania sakramentów, którymi nieustannie odnawiasz swoich wiernych – zachowała się żywa wiara i wdzięczna pamięć o Twoim Synu, Jezusie. Daj nam świętych szafarzy Twego ołtarza, aby byli uważnymi i gorliwymi stróżami Eucharystii – sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.

Powołuj szafarzy Twego miłosierdzia, aby przez sakrament pojednania szerzyli radość z otrzymania Twego przebaczenia. Spraw, Ojcze, aby Kościół z radością przyjmował liczne natchnienia Ducha Twego Syna i – słuchając tych natchnień – troszczył się o powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego. Wspieraj biskupów, kapłanów, diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swą misję w służbie Ewangelii.

Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Benedykt XVI

Modlitwa proboszcza za alumnów

Panie Jezu Chryste, Jedyny i Najwyższy Kapłanie,
Ty powołujesz młodych, których sam chcesz,
aby dać im udział w Twoim kapłaństwie
i aby w zjednoczeniu z Tobą prowadzili Twój lud drogami świętości.
Dziękuję Ci za to, że i mnie do tej służby powołałeś.
Udziel mi łaski, aby służbę tę pełnił z całym oddaniem Tobie i Twojemu Kościołowi,
kontemplując nieustannie Twoje Kapłańskie Oblicze.
Dziękuję Ci także za tych, których z mojej parafii powołałeś do kapłaństwa.
Są oni /Jest on/ Twoim darem dla Kościoła i tym samym moją radością,
bo Ty ich wezwałeś spośród tych, dla których ustanowiłeś mnie duszpasterzem.
Powierzam ich /jego/ Tobie,
bo są Twoi i niech zawsze będą tylko Twoi.
Daj, abym był dla nich przykładem kapłana świętego i gorliwego,
wspaniałomyślnego i całkowicie oddanego Tobie i Twojemu Kościołowi.
Uchroń ich od wszystkich niebezpieczeństw, jakie mogą na nich czyhać.
Daj im łaskę gorliwości w przygotowaniu się do kapłaństwa,
aby coraz bardziej stawali się ludźmi głębi,
świętymi kapłanami i pasterzami z wyobraźnią.
Niech będą radością Twoją i całego Kościoła.
Matko Najświętsza,
Matko Jedynego i Najwyższego Kapłana, Jezusa Chrystusa,
bądź zawsze z nimi.
Wspieraj ich, aby stawali się prezbiterami coraz bardziej podobnymi do Twojego Syna.

 

Udostępnij Tweet