Religijność Polaków 1991- 2012. Trwałość, czy zmiana?


Znaczenie wiary religijnej w życiu jest przez Polaków silniej eksponowane w roku 2012 niż w roku 1991. Mimo że wiele wskaźników religijności maleje, nie można więc mówić o postępującej laicyzacji polskiego społeczeństwa.

Udostępnij Tweet