ks. P. M. Gajda, WYBRANY, KONSEKROWANY I POSŁANY

ks. P. M. Gajda, WYBRANY, KONSEKROWANY I POSŁANY – Kapłan w świetle dokumentów Nauczycielskiego Urzędu Kościoła, Tarnów 2006

„Życzę wszystkim umiłowanym braciom kapłanom, aby niniejsze opracowanie – w pewnym sensie podręcznik o kapłaństwie – było rzeczywiście zawsze „pod ręką” jako swoiste „vademecum”, źródło inspiracji i mobilizacji w wytrwałym uskutecznianiu służby Jezusowi Chrystusowi w Jego Kościele. Z istoty rzeczy dzieło to powinno także być źródłem pokrzepienia i pociechy w trudach kapłańskiego życia i powołania. Przypomina ono bowiem prezbiterom, że „w wykonywaniu pracy nigdy nie są sami, lecz opierają się na potędze Wszechmogącego Boga” (DK, 22). (…) Na owocującą teraz i w wieczności lekturę książki ks. prof. Piotra M. Gajdy z serca błogosławię”.
(Ze Słowa wstępnego Biskupa Tarnowskiego)

Ks. Piotr Mieczysław Gajda, ur. 1927, mgr teologii UJ, dr prawa kanonicznego, obrońca węzła małżeńskiego w Trybunale Delegowanym III Instancji w Tarnowie (1955-60). W latach 1973-92 Oficjał Sądu Diecezjalnego w Tarnowie. Od 1992 r. Sędzia Audytor. Wieloletni wykładowca liturgiki i homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Od 1992 r. wykładowca prawa kanonicznego w Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Autor wielu artykułów z dziedziny prawa i liturgiki.

Udostępnij Tweet