ks. P. M. Gajda, POSŁAŃCY NADZIEI, POJEDNANIA I POKOJU

ks. P. M. Gajda, POSŁAŃCY NADZIEI, POJEDNANIA I POKOJU, Rozmyślania z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI o znaczeniu kapłańskiej posługi, Tarnów 2010

Źródłem materiałów do rozważań o kapłaństwie są wybrane teksty z listów do kapłanów na Wielki Czwartek oraz z homilii i z przemówień Jana Pawła II i Benedykta XVI. W rzeczowym układzie rozważań autor w jakimś stopniu oparł się na schemacie (spisie treści) Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów.
Struktura każdego z rozważań jest następująca:
– westchnienie kapłana do Ducha Świętego o światło dla umysłu i woli, aby potrafił zatrzymać się na chwilę i zastanowić się, czy myśli, czuje i działa po Bożemu oraz podjąć stosowne postanowienia;
– uważne odczytanie tytułu medytacji i zdania wprowadzającego wraz z towarzyszącym mu przypisem, informującym o tym, który z papieży wypowiedział się w danej sprawie, gdzie, kiedy i z jakiej okazji;
– bliższe zapoznanie się z treścią papieskiej wypowiedzi;
– wewnętrzna refleksja, na która składają się: przypomnienie najważniejszych myśli zawartych w tekście papieskim, zastanowienie się kapłana (czasem z pomocą pytań) – co myślał w danej kwestii i jaki to miało wpływ na jego działanie i w końcu – podjęcie postanowienia.

List kardynała Z. Grocholewskiego do Autora

Udostępnij Tweet