czcionka:

 

Biskup Andrzej święta     Biskup Tarnowski Andrzej Jeż złożył Księżom życzenia świąteczne i zaprosił ich na pielgryzmkę do Sanktuarium Przemienienia Pańskiego do Nowego Sącza. Oto treść życzeń i zaproszenia:

 

     „Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”.(św. Brat Albert Chmielowski). 

       

 

  Czcigodny Księże!

           

            Już niedługo będziemy celebrować kolejny raz w naszym życiu Święta Narodzenia naszego Pana i Króla – Jezusa Chrystusa. Będziemy wspominać czas, kiedy Syn Boży wszedł w naszą ludzką historię i stał się jednym z nas. A uczynił to z miłości do nas. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”(J 3, 16).

                Z okazji Świąt pragnę złożyć Księdzu serdeczne życzenia. Niech Chrystus, który narodził się w Betlejem – w „Domu chleba” i pozwolił złożyć się w żłobie, umacnia w Księdzu radość z faktu, że przez Księdza posługę Zbawiciel rodzi się każdego dnia na ołtarzu i daje siebie ludziom jako Chleb życia. Niech umacnia wiarę w posłannictwo kapłańskie, które – podobnie jak pasterzy betlejemskich – polega na dzieleniu się Dobrą Nowiną o miłości Boga z każdym człowiekiem, zwłaszcza zaś z ubogimi. Nie możemy bowiem zapominać, że w sercu Boga ubodzy mają szczególne miejsce. Dlatego właśnie nasz „Zbawiciel narodził się w stajni, między zwierzętami, jak zdarzało się to w przypadku ludzi najbardziej ubogich; został ofiarowany w świątyni z dwoma małymi gołębiami, stanowiącymi ofiarę tych, którzy nie mogli sobie pozwolić, by zapłacić za baranka. Dorastał w domu prostych robotników i własnymi rękami zarabiał na chleb”(Evangelii gaudium, 197). Niech zatem postawa św. Brata Alberta – którego 100. rocznicę śmierci wspominamy podczas tegorocznych Świąt - odnowi w Księdzu pragnienie bycia dobrym jak chleb „z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”. Polecam osobę Księdza wstawiennictwu Bożej Rodzicielki. Niech wspiera macierzyńską opieką Księdza posługiwanie oraz misję głoszenia Słowa tym, których Pan Bóg stawia na drodze kapłańskiego życia. Błogosławionych i pełnych pokoju Świąt!

            Wraz z życzeniami świątecznymi pragnę już teraz zaprosić Księdza na II pielgrzymkę kapłanów naszej tarnowskiej diecezji, tym razem do Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Pielgrzymka odbędzie się w sobotę, 18 marca 2017 roku. Będzie to czas wspólnej modlitwy, pokuty i refleksji nad naszym powołaniem kapłańskim. Będziemy wspólnie polecać Chrystusowi Przemienionemu zapowiedziany przeze mnie V Synod naszej diecezji. W roku 100 – lecia objawień fatimskich pragniemy wspólnie przepraszać za nasze grzechy kapłańskie oraz grzechy naszych diecezjan. Wielki Post skłania nas również do jałmużny. Jej zewnętrznym wyrazem będzie ofiara pieniężna składana przez nas podczas Mszy Św. przeznaczona na realizację programu „Gniazdo” prowadzonego przez Caritas Diecezji Tarnowskiej. Pielgrzymka będzie także okazją do dziękowania Bożej Opatrzności za 85 lat życia i 60 lat kapłaństwa Księdza Biskupa Seniora Władysława Bobowskiego. Na zakończenie Eucharystii, w akcie oddania zawierzę naszą diecezję, wszystkich kapłanów oraz sprawę nowych powołań kapłańskich i zakonnych Chrystusowi Przemienionemu.

            Ufam, że trud pielgrzymowania Księdza i obecność będą wsparciem naszej modlitwy przed Obliczem Przemienionego Chrystusa. Proszę także Księdza o duchowe przygotowanie się do pielgrzymki w formie np. nowenny lub triduum. Mogą one polegać m.in. na spowiedzi świętej, adoracji Najświętszego Sakramentu, wybranej formie postu czy praktyce uczynków miłosierdzia.

           

            Plan pielgrzymki:

9.45 – zebranie się w świątyni

10.00 – powitanie

10.10 – modlitwa przedpołudniowa, konferencja ascetyczna Ks. Biskupa Leszka Leszkiewicza

11.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu

            - sakrament pokuty

11.45 – depozycja i przygotowanie do Eucharystii

12.00 – Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża

13.30 – obiad (w budynkach parafii św. Małgorzaty)

            - zakończenie pielgrzymki

           

            W celach organizacyjnych prosi się, aby parkować samochody na dolnych parkingach przy ul. Bulwar Narwiku lub przy ul. Kazimierza Wielkiego. W miarę możliwości przyjeżdżamy po kilku kapłanów jednym samochodem. Każdy kapłan przywozi ze sobą albę oraz stułę koloru fioletowego.

           

            Na zbliżający się czas przedświątecznych spowiedzi św. życzę Księdzu obfitych darów Ducha św., aby posługa w konfesjonale przynosiła wiele radości oraz pożytku duchowego dla wiernych powierzonych naszej trosce duszpasterskiej. Oczekując na wspólne spotkanie przed obliczem Pana Jezusa Przemienionego serdecznie Księdza pozdrawiam i błogosławię.

 

 

 

                                                                                                          + Andrzej Jeż

                                                                                                          Biskup Tarnowski