Zarządzenie w sprawie dekanalnych spotkań modlitewno–formacyjnych kapłanów (Currenda 4/2000)

Okazją do dojrzewania duchowego i pasterskiego, do dłuższej i spokojniejszej modlitwy, do odnalezienia świeżości ideałów, będących źródłem wierności i pasterskiego zapału, są spotkania poświęcone duchowości kapłańskiej (por. PDV 80). Dlatego, w nawiązaniu do zarządzenia w sprawie formacji kapłanów z dnia 10 września 1999 roku, wprowadzam w każdym dekanacie praktykę comiesięcznych Spotkań Modlitewno-Formacyjnych Kapłanów.

1. W Spotkaniach Modlitewno-Formacyjnych mają obowiązek uczestniczyć kapłani dekanatu: proboszczowie, wikariusze, katecheci. Należy także zapraszać rezydentów, emerytów i rencistów.

2. Obowiązkiem Księdza Dziekana jest wyznaczenie terminu spotkania, w miarę możliwości najbardziej dogodnego dla wszystkich uczestników, uwzględniającego dotychczasowe tradycje i okoliczności podobnych spotkań, oraz zaproszenie do uczestnictwa.

3. Dekanalny Ojciec Duchowny zadba o przygotowanie treści ascetycznej spotkania, korzystając z inspiracji zawartych w dokumentach ogólnokościelnych, diecezjalnych i innych pomocach z zakresu duchowości kapłańskiej.

4. Spotkanie można łączyć z celebracją Eucharystyczną za zmarłych kapłanów (tylko w tym wypadku udzielam prawa binacji).

5. Ksiądz Dziekan i Dekanalny Ojciec Duchowny zatroszczą się o spowiedników kapłanów na czas Spotkania Modlitewno-Formacyjnego.

Na błogosławione owoce świętości życia kapłańskiego, organizatorom i uczestnikom tych spotkań z serca błogosławię.

Tarnów, 1 listopada 2000 r.

† Wiktor Skworc
Biskup Tarnowski