Głód Boga. XVII Niedziela Zwykła

XVII Niedziela Zwykła – B Każdy człowiek, czy to sobie uświadamia, czy nie, doświadcza w swoim życiu głodu Boga. Te niezaspokojone pragnienia możemy dostrzec podnosząc wzrok na wzór Jezusa, czyli odrywając oczy od tego, co przyziemne. Wierni oczekują, by kapłan pomógł im ten głód nasycić. Dobrze wiemy jednak, kalkulując nasze możliwości, że własnymi siłami nie jesteśmy […]

Juhasi niebieskiego Bacy. XVI Niedziela Zwykła

XVI Niedziela Zwykła – B Porównując księdza do pasterza, Ewangelia, co oczywiste, pokazuje realia Izraela czasów Chrystusa. Zdumiewające jest jednak, jak wiele o posłudze kapłana może powiedzieć także spojrzenie na – dużo bliższych nam – pasterzy z polskich gór! Pasterza-górala widać najwyraźniej wtedy, gdy wyrusza redyk – wiosenny czy jesienny. Baca, juhasi, holajnicy najpierw gromadzą […]

Przywołany i posłany. XV Niedziela Zwykła

XV Niedziela Zwykła – B W umyśle i w sercu Pana Jezusa jest obecny każdy kapłan, uczeń misjonarz. On przywołuje tych, których chce i posyła ich do wszystkich ludzi z misją głoszenia Ewangelii. Nie pozostawia żadnego z nich samemu sobie. Przede wszystkim, On sam jest z nimi, wyposaża ich w władzę nad złymi duchami i […]

Prawdziwość głoszonej Ewangelii. XIV Niedziela Zwykła

XIV Niedziela Zwykła – B Zapewne każdy z nas pamięta dzień swoich święceń kapłańskich, jak i ostatni etap przygotowania do tego wydarzenia. Podobnie, początek kapłańskiego życia. Pełni wiary w sercu, zapału i wiedzy zostaliśmy w dniu święceń posłani do świata. Misja głoszenia Słowa Bożego, nauczania w imię Boga, uzdrawiania, nawracania – to codzienny trud każdego […]

Być blisko człowieka. XIII Niedziela Zwykła

XIII Niedziela Zwykła – B „…a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd Go ściskali” (Mk 5,24). Doświadczamy często, że ludzie przychodzą do nas, kapłanów, ze swoimi pytaniami i problemami. Czy mamy dla nich czas? Przecież duszpasterstwo masowe tak nas pochłania!? Zauważa się dzisiaj jednak coraz mocniej potrzebę duszpasterstwa indywidualnego. Widać to na katechezie, gdy po […]

Jezus Piotra i Pawła. Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła Jaki portret świętych Apostołów można jeszcze namalować słowem po niemal dwóch tysiącach lat oddawania im szacunku przez miliony chrześcijan? Czego może szukać współczesny chrześcijanin, kapłan u tak dawno żyjących ludzi? Na pewno, niezmiennie, ich największego skarbu – owoców poznania Jezusa Chrystusa. Skutków spotkania, przebywania z Nim, zrozumienia Go naprawdę. W […]

Imię, które mnie określa. XII Niedziela Zwykła

XII Niedziela Zwykła – B „[…] ma otrzymać imię Jan” (Łk 1,60). Nadanie dziecku imienia. Rzecz bardzo ważna zarówno kiedyś jak i dziś. Rodzice, zazwyczaj dużo wcześniej przed narodzinami, zastanawiają się jakie imię dać swojemu dziecku. I tu kryterium jest różne. Jedni skupiają się na ładnym brzmieniu imienia.  Inni zachwycają się najbardziej wyszukanymi, czy rzadko spotykanymi […]

Odpowiedzialni za zwyczajność. XI Niedziela Zwykła

XI Niedziela Zwykła – B Obok zielonego szlaku turystycznego prowadzącego na Wołowiec /2064 m n.p.m./ przez Wyżnią Chochołowską Dolinę znajduje się okazały głaz, na którym rośnie pokaźny już świerk. Warunki wzrostu dla drzewa nietypowe i trudne. Skała, brak ziemi, a jednak ziarno, które kiedyś padło w to miejsce wyrosło na pokaźne drzewo – podobnie jak maleńkie ziarno […]

Prawdziwe szczęście. X Niedziela Zwykła

X Niedziela Zwykła – B Bogu warto zaufać… W życiu duchowym dochodzimy nieuchronnie do takiego momentu, w którym wydaje się, że nic więcej nie da się już zrobić. Modlimy się każdego dnia, praktykujemy mniejsze czy większe wyrzeczenia, pracujemy nad sobą, formujemy się, mamy stałego spowiednika lub kierownika duchowego. Krok po kroku rozwija się nasze życie […]

Czerpać ze zdrojów zbawienia. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – B Nie przychodzę, aby zatracać… W naszym życiu kapłańskim jest jedna bardzo niebezpieczna pokusa. I nie mam tu bynajmniej na myśli pokusy do grzechów przeciwko posłuszeństwu władzy kościelnej, pokusy przeciwko czystości i celibatowi kapłańskiemu czy też przeciwko brakowi umiarkowania w sferze materialnej, choć sprawy te są również ważne i […]