Boża logika – być ostatnim, aby być pierwszym. XXV Niedziela Zwykła

XXV Niedziela Zwykła – B „«O czym to rozmawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy” (Mk 9, 33-34). Pokusa wyższości. Dotknęła ona nawet Apostołów. Czy i nas nie dotyka takie myślenie? Czy czasem pragnienie służenia Bogu i ludziom w Kościele, jakie zapewne […]

Idź precz szatanie! XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła – B Serce każdego kapłana jest powołane do tego, by otwierać się na działanie Bożej łaski. Jezus powołując kapłana, nie pozostawia go samemu sobie, ale chce wypełniać swoją obecnością całe jego istnienie. Zaprasza go do dynamicznej współpracy w dziele zbawiania dusz ludzkich. Stąd zawsze stawia powołanym pytanie: za kogo Mnie uważasz? Odpowiedź […]

Otwórz się! XXIII Niedziela Zwykła

XXIII Niedziela Zwykła – B Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł […]

Modlić się sercem. XXII Niedziela Zwykła

XXII Niedziela Zwykła – B Ten lud czci mnie tylko wargami, lecz sercem swym jest daleko ode mnie (Mk 7, 6). Te słowa proroka Izajasza, przytoczone przez Jezusa w rozmowie z faryzeuszami, określają trafnie istotę i styl pobożności chrześcijańskiej. Jakże często jako kapłani ubolewamy nad tym, że modlitwa, uczestnictwo we Mszy św. nie wpływają we właściwy […]

Gdzie się podziała nasza radość? Uroczystość NMP Częstochowskiej

Uroczystość NMP Częstochowskiej – B „Z gębą jak cmentarz świata nie zbawisz” – takie słowa możemy przeczytać na koszulkach reklamowanych przez o. Leona Knabita OSB. Abstrahując od ich poprawności (nikt chyba nie ma aspiracji do tego, by kogoś zbawić), trzeba przyznać, że coś w tym jest… Charakterystyczną cechą Ewangelii wg św. Jana jest dwupoziomowość – obok […]

Trud i radość służby Eucharystii. XX Niedziela Zwykła

XX Niedziela Zwykła – B Sierpień to miesiąc żniwnego trudu, aby nie zabrakło chleba oraz miesiąc dożynkowej radości i wdzięczności za zebrane plony. Zmiany w świecie sprawiają, że przeżywamy to inaczej niż kilkadziesiąt lat temu. Kiedyś – troska o chleb to dni pracy w skwarze słońca, z kosą w rękach; dziś –pracują kombajny. Kiedyś – […]

Bóg wywyższa pokornych. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – B Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych… Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej jest dla nas bardzo ważnym i zarazem bardzo wymownym znakiem. Jest znakiem bardzo ważnym, bo Maryja – wzięta z Ciałem i Duszą do chwały niebieskiej – całą swoją Osobą wskazuje nam, gdzie jest cel naszej ziemskiej wędrówki. Jest […]

Boski pokarm… XIX Niedziela Zwykła

XIX Niedziela Zwykła – B W XIX Niedzielę Zwykłą Pan Jezus mówi do nas w Ewangelii: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. Pielgrzymi, których tylu w tych dniach zmierza do Pani Jasnogórskiej są dobrym obrazem Kościoła. Dzięki pątnikom uświadamiamy sobie, że wszyscy jesteśmy ludem pielgrzymującym, […]

Kapłan przemieniony a nie zniekształcony. Uroczystość Przemienienia Pańskiego

Uroczystość Przemienienia Pańskiego – B Wydarzenie opisane w Ewangelii św. Marka, które dziś staje się przedmiotem naszej refleksji, pewnie i w nas wywołałoby dziwne pomysły, tak jak to było w przypadku Piotra: „«Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.» Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, […]

Ja jestem chlebem życia. XVIII Niedziela Zwykła

XVIII Niedziela Zwykła – B Ewangelia dzisiejsza (por. J 6, 24-35) stanowi pierwszą część „Mowy eucharystycznej” Jezusa. Poprzedzona została opisem poszukiwania Jezusa przez tłum, który dzień wcześniej doświadczył cudownego rozmnożenia chleba. Pan Jezus doskonale znał ich serca i motyw poszukiwania Go. Wyraził to słowami: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, […]