Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. Niedziela Bożego Miłosierdzia

II Niedziela Wielkanocna – B Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny… Nie tak dawno – bo zaledwie przed czterema laty – w naszej tarnowskiej diecezji miała miejsce peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego. Jak dobrze pamiętamy towarzyszyły temu wydarzeniu słowa, które wyśpiewała Maryja w hymnie Magnificat – Jego Miłosierdzie  z pokolenia na pokolenie. Miałem okazję prowadzić w kilku parafiach […]

Świadkowie Zmartwychwstałego. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego Nie ma świadków zmartwychwstania, ale są świadkowie Zmartwychwstałego. Apostołowie Piotr i Jan biegną do grobu. W jego pustym wnętrzu widzą leżące płótna oraz chustę. Kiedy św. Jan pisze swoją Ewangelię, jest już koniec I wieku, około 60 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Zatem te dwie osoby: Piotr i Jan, które biegną […]

Bez Krzyża nie ma pustego grobu. Wielka Sobota

Wielka Sobota Ogólnie rzecz biorąc, świat jest gotów udzielać przynajmniej dwojakiego rodzaju gościnności: jako miejsce, w którym przychodzi się na świat i miejsce, w którym się umiera. Lecz obu tych miejsc odmówiono Temu, który jest Panem życia i śmierci. Jako miejsce narodzin dano Mu grotę pod podłogą ziemi; jako miejsce śmierci dano Mu łoże Krzyża, […]

Kapłan z Jezusem na Krzyżu. Wielki Piątek

Wielki Piątek „Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie” (Izajasz).  Kiedy czytamy opis ukrzyżowania i śmierci Pana Jezusa widzimy jak wiele różnych postaw przyjęli ludzie wobec Ukrzyżowanego na Golgocie. Byli tam przywódcy Narodu Wybranego, aby upewnić się, że Jezus […]

Piotr i Judasz. Wielki Czwartek

Wielki Czwartek Każdemu złemu kapłanowi niewiele brakuje do tego, by stać się dobrym kapłanem; każdemu dobremu kapłanowi grozi, że stanie się złym kapłanem. Linia biegnąca między świętością a grzechem jest bardzo cienka. Łatwo jest ją przekroczyć, a ten, kto ją przekracza, łatwo może nabrać pędu w każdą stronę. Święty Tomasz z Akwinu powiedział, że wszystko […]

W centrum Dobrej Nowiny. Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – B „Misterium Paschalne Krzyża i Zmartwychwstania Chrystusa znajduje się w centrum Dobrej Nowiny, którą Apostołowie, a za nimi Kościół, powinni głosić światu” (KKK 571). Czytając i rozważając dziś Mękę Pańską znajdujemy się w tym właśnie centrum. Przez cały Wielki Post przybliżaliśmy się do tego kulminacyjnego momentu. Czy nie zaskakuje nas jednak, […]

Ukrzyżowanie – br. Piotr Mazur CSsR

  „Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc, tam Go pilnowali. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: «To jest Jezus, Król Żydowski». Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie” (Mt 27, 35-38). Jezus, Król. Logika tego świata podpowiada, […]

„…był człowiekiem sprawiedliwym”. Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca NMP

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny – 19 marca 2018 r. Józefie! Z pokolenia Dawida wydany, Opiekunie Jezusa od Boga wybrany! Poślubiony Panience stanu anielskiego, Stróżu Arki przeczystej Króla niebieskiego! Tyś sam jeden z młodzianów innych bardzo wiele Oblubieńcem Maryi obrany w kościele – tekst zaczerpnięty z Hymnu Godzinek o św. Józefie w sposób skrótowy opisuje […]

Kochać, by owocnie obumierać. V Niedziela Wielkiego Postu

V Niedziela Wielkiego Postu Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam […]

Prawdziwie uwielbiony – br. Piotr Mazur CSsR

  „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne” (J 12, 23-25). „Gdy podeszli do Jezusa […]