„Serce, które tęskni…” Święto Ofiarowania Pańskiego

  Ewangelia przeznaczona na Święto Ofiarowania Pańskiego (por. Łk 2, 22-40) opowiada o Maryi i Józefie, którzy przynoszą do świątyni Dzieciątko Jezus w 40 dniu od Jego narodzin. Maryja – Matka pięknej Miłości, potrafi poświęcić Bogu najdroższą dla Niej osobę. Nie zatrzymuje dziecka przy sobie, ale chce Nim dzielić się z innymi. Jej macierzyńskie serce […]

Życie i posłannictwo. III Niedziela Zwykła

III Niedziela Zwykła – C „Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które dokonały się wśród nas…”, wyznawał św. Łukasz, rozpoczynając swoją Ewangelię. Zanim podjął swoje dzieło zbadał dokładnie temat, aby przekazać pewną naukę i doprowadzić czytelnika do uznania w Jezusie Zbawiciela. Jako kapłani należymy do tych ludzi, którzy swoim życiem i posłannictwem opowiadają […]

Zobaczyć, aby uwierzyć – uwierzyć, aby działać. II Niedziela Zwykła

II Niedziela Zwykła – C „Nie mają już wina” – brzmi, jak jedna z najkrótszych modlitw, zdawkowa, bez natręctwa, wyjaśnień, dopowiedzeń, bez niepokoju. Maryja musiała być przekonana, że Jezus ją zrozumie, że ów brak dotknie Go w taki sam sposób, jak dotyka Jej matczynego serca. Zastanawiam się, szukam odpowiedzi, czy moje braki też dotykają serca […]

Posłany przez Boga. Niedziela Chrztu Pańskiego

Niedziela Chrztu Pańskiego – C «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». (Łk 3, 22) Bóg Ojciec, wobec pierwszych świadków działalności Jezusa Chrystusa, potwierdza w mocy Ducha Świętego odwieczną miłość wobec swojego Syna. Jezus w czasie swojej ziemskiej wędrówki nie uczynił niczego, co byłoby pozbawione obecności Ducha Świętego i przeciwne woli swojego Ojca. […]

„Gwiaździste” momenty. Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość Objawienia Pańskiego (Mt 2,1-12) Z naukowego punku widzenia zachowanie się gwiazdy, która poruszając się zmienia kierunek ruchu i w końcu zatrzymuje się nad jednym miejscem, jest nie do przyjęcia. W historiografii antycznej i żydowskiej pojawia się symbol gwiazdy – „człowieka z gwiazdą nad głową” – który oznaczał pojawienie się wybitnej postaci, np. Aleksandra Wielkiego, […]

Być Theotokos. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Zadziwiające są święta Bożego Narodzenia! Nieskończony Bóg pokornie przychodzi na świat w betlejemskiej grocie, rodząc się z prostej i skromnej dziewczyny. Maryja nie jest wzorem wyłącznie dla kobiet, matek, czy dziewic. Jest wzorem dla każdego z nas. Dlatego tajemnica Bożego Narodzenia musi na nowo rozgrywać się w duszy każdego człowieka. […]

Skoncentrować życie na Jezusie. Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa – C Życie chrześcijanina zmierza do osiągnięcia świętości. W jaki sposób ją osiągnąć? Najlepiej uczyć się od tych, którym się to udało, a nie ma dla nas lepszego wzoru niż Święta Rodzina z Nazaretu. Ojciec Święty Franciszek trafnie zauważył: „Przesłanie, jakie przekazuje Święta Rodzina, jest przede wszystkim przesłaniem wiary. […]

Na wzór Chrystusa. Uroczystość Bożego Narodzenia

Uroczystość Bożego Narodzenia Św. Brat Albert, jeszcze jako malarz Adam Chmielowski, namalował obraz przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Obraz jest niedokończony. Widać na nim Matkę Bożą, o pięknej, zamyślonej twarzy, pozostawionej na obrazie w czystym rysunku; patrzy Ona w dół, w kierunku Dzieciątka. Głowę Matki Bożej spowija jasna chusta kobieca, na którą nałożono powiewny welon. […]

Opłatek w kapłańskiej wspólnocie. Wigilia uroczystości Narodzenia Pańskiego

Wigilia uroczystości Narodzenia Pańskiego Jeden  z kapłanów wypowiedział kiedyś gorzkie słowa: „W Wigilię, w naszej parafii, to chyba tylko na plebanii nie łamiemy się opłatkiem, nie odmawiamy wspólnie pacierza i nie wypowiadamy żadnego życzenia”. Trzeba mieć jednak nadzieję, że tak nie dzieje się w większości kapłańskich domów. W Wigilię Bożego Narodzenia, zanim zabrzmi kolęda na […]

On będzie pokojem. IV Niedziela Adwentu

IV Niedziela Adwentu – C Wiele jest w Starym i Nowym Testamencie określeń Zbawiciela. Wiele, bo przecież nie da się łatwo wyrazić tego, co zawiera się w tajemnicy odkupieńczego Wcielenia Syna Bożego. Słowo Boże przekazane dziś przez Micheasza mówi, że obiecany Mesjasz będzie pokojem. Syn Boży przynosi światu i ludziom to, czego im brakowało wskutek grzechu […]