Uwolnieni spod władzy ciemności. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Uroczystość Chrystusa, Króla Wrzechświata – C Dzisiejsza Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata jest ostatnią niedzielą roku liturgicznego. Przed nami Adwent, który już wkrótce się rozpocznie i oczekiwanie na przyjście Pana w Uroczystości Bożego Narodzenia. Przez taki właśnie układ w liturgii Kościół w swojej mądrości wspaniale nas uczy i wychowuje do tego, byśmy zawsze wiedzieli jaki […]

Wytrwałość. XXXIII Niedziela Zwykła

XXXIII Niedziela Zwykła – C Łk 21, 5-19 Można zatrzymać się tylko na tym, co zewnętrzne: piękna świątynia, przyozdobiona kamieniami i darami, starannie wybudowana, bądź odrestaurowana, wspaniale wyposażona… O wiele ważniejsze jest jednak zabieganie o to, co niewidzialne: troska o pozyskanie duszy. A raczej dusz: swojej i tych, dla których mam być pasterzem. Trudne słowa Jezusa, […]

Duszpasterstwo kamienia. XXXII Niedziela Zwykła

XXXII Niedziela Zwykła – C Wówczas podeszło do Niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął […]

„Zobaczyć” na nowo Jezusa. XXXI Niedziela Zwykła

XXXI Niedziela Zwykła – C Dzisiejsza Ewangelia przedstawia niezwykłe okoliczności spotkania Jezusa z Zacheuszem. Św. Łukasz opisuje autentyczne wydarzenie, ale tak je przedstawia, aby ukazać wszystkim, a – „tu i teraz”– mnie, kapłanowi, płynące z tej historii przesłanie teologiczno-duchowe. – Zacheusz „pragnął zobaczyć Jezusa” – czy ja noszę nieustannie w sobie pragnienie „zobaczenia” Jezusa? A może […]

Bój się Boga. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych Dziś gromadzą się na cmentarzu dwie grupy ludzi. Do pierwszej należą ci, którzy smutni i pogrążeni w pełnych łez wspomnieniach wciąż przeżywają odejście swoich najbliższych, odczuwając ich brak i tęsknotę za nimi. Ci, którzy nie zapominając o zewnętrznych wyrazach pamięci, w postaci zniczy i kwiatów, zatrzymują się przy grobach na chwilę […]

Wezwani do świętości. Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych Uroczystość Wszystkich Świętych. Jeden z najpiękniejszych dni w roku. Dzień, który ukazuje ludziom wierzącym, że ich życie ma cel i sens, a jest nim wieczne szczęście z Bogiem w niebie. Dzisiejsza uroczystość dowodzi, że ten cel można osiągnąć, jeśli się tego bardzo pragnie. Dowodzą tego przykłady tak wielu świętych… Poznawać żywoty świętych, […]

Świątynia mojego serca. XXX Niedziela Zwykła

XXX Niedziela Zwykła – C Ludzie mają różne opinie na temat Boga i Kościoła. Jezusa interesuje jednak to, za kogo ja Go uważam. Jaką ja mam z Nim relację. A mieć z Nim relację to uznać, że jest On dla mnie Mesjaszem. To kim On dla mnie jest weryfikuje moje kapłańskie życie, a zatem: czy […]

Dlaczego powinniśmy się modlić? XXIX Niedziela Zwykła

XXIX Niedziela Zwykła – C Łk 18, 1-8 Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać… Dlaczego powinniśmy się modlić? Hmm, a po co oddychać? Musimy pobierać świeże powietrze i pozbywać się zepsutego; musimy pobierać nową energię i pozbywać się starej słabości… podobnie jak bateria czasem rozładowuje się […]

Jeden z dziesięciu. XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła – C Łk 17, 11-19 Choć to nie teleturniej, zwycięzcą okazał się jeden z dziesięciu. Choć to nie teleturniej, pytań nie jest wcale mniej: dlaczego Chrystus nie uzdrawia trędowatych, ale każe im pokazać się kapłanom (jakby uzdrowienie już się dokonało)? Dlaczego również Samarytanin ma się pokazać żydowskim kapłanom? Dlaczego Chrystus gani tych, […]

Panie, przymnóż mi wiary. XXVII Niedziela Zwykła

XXVII Niedziela Zwykła – C Łk 17, 5-10 Warto ten tekst Ewangelii rozważyć w porównaniu do paralelnych perykop u św. Mateusza 17, 20 o uschnięciu drzewa figowego i 21, 21 o niezdolności uczniów do wypędzenia złego ducha. Zapewne dziwi nas prośba Apostołów. Tekst ten znajduje się w rozdziale  siedemnastym, a więc już długo są oni razem […]