Być szczęśliwym jak Maryja. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP W Ewangelii czytamy, że „Maryja wszystkie sprawy rozważała w swoim sercu”. Serce to  miejsce szczególne. Kiedy Bóg poprosił, by została Matką Syna Bożego, rozważała to w sercu, potem, gdy przeżywała radości i trudy też rozważała je w swoim sercu. Tym samym uczy każdego z nas rozważać w sercu swoją codzienność, swoje […]

„Ociężałe” serce. I Niedziela Adwentu

I Niedziela Adwentu – C Dzisiejsza Ewangelia składa się z dwóch części. W pierwszej z nich Jezus przedstawia scenariusz końca świata; mówi o „wydarzeniach zagrażających ziemi” i o ludziach, którzy „mdleć będą ze strachu”. Określenia te, opisujące czasy ostateczne, można także odnieść do Kościoła; do trudnych okresów jego historii, ale także do czasów obecnych i do […]

Jezus jest moim Królem. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – B Piłat pytał Jezusa czy jest Królem żydowskim. W odpowiedzi usłyszał, że Królestwo i królowanie Jezusa nie jest z tego świata, że nie odnosi się tylko do narodu żydowskiego, a  jego trwanie jest otwarte na przyszłość, na sferę ducha i na dawanie świadectwa prawdzie. Dawanie świadectwa prawdzie to także […]

Duchowy Armagedon. XXXIII Niedziela Zwykła

XXXIII Niedziela Zwykła – rok B  „Znaki apokaliptyczne odkrywają przed nami sens, gdy widzimy je razem i w perspektywie całego biblijnego objawienia, które ma charakter rozwijającej się jedności”. (J. Ratzinger). Podążając za wskazówką kard. Ratzingera spróbujmy spojrzeć na fragment dzisiejszej ewangelii przez pryzmat bardzo podobnego tekstu pochodzącego z Apokalipsy św. Jana: W owe dni, po tym ucisku,    […]

Uczeni w Piśmie – żyjący Pismem. XXXIII Niedziela Zwykła

XXXII Niedziela Zwykła – B W przestrzeni świątyni jerozolimskiej Chrystus dokonuje dziś smutnego zestawienia ludzi, którzy doskonale znają słowo Boże, ale nim nie żyją, z kobietą, która może mniej zna Słowo, ale to, co zna, przyjmuje sercem i realizuje w sposób radykalny. Pan Jezus potępia tych, którzy swoją pozycję społeczną i szacunek zawdzięczają tylko Bogu, […]

Wróć do twojego serca. XXXI Niedziela Zwykła

XXXI Niedziela Zwykła – B Mk 12, 28b-34 Jestem kapłanem. Człowiekiem jakże obdarowanym przez Boga. A to obdarowanie jest wyrazem tego, że Bóg mnie miłuje. Czy jestem o tym głęboko przekonany? Czy doświadczam miłości Boga w moim życiu? Jeżeli uwierzę, że Bóg jest miłością, jeżeli jej doświadczę, to odpowiem na nią także moją miłością: „całym […]

Niebo jest tutaj. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych Uczciwszy triumf tych wiernych, którzy już weszli do nieba, we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, Kościół wspomina także tych, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Pierwsze dni listopada są więc szczególną okazją do odwiedzania grobów, modlitwy i wspominania bliskich, krewnych, przyjaciół i znajomych, którzy odeszli do domu Ojca. To także czas, […]

Błogosławieni pośród utrapień… szczęśliwi w chwale nieba! Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych – B „Cieszcie się i radujcie” (Mt 5, 12) mówi Jezus ludziom, którzy są prześladowani lub poniżani ze względu na Jego sprawę. Pan chce od nas wszystkiego, a to, co oferuje, to życie prawdziwe, szczęście, dla którego zostaliśmy stworzeni. Chce, abyśmy byli świętymi i nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, pustym. […]

Wytrwałość aż do natarczywości. XXX Niedziela Zwykła

XXX Niedziela Zwykła – B „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną” Człowiek, który prosi o litość, jest świadomy tego, że sam sobie nie radzi, że posiada braki, których sam nie może uzupełnić. Spróbujmy odnaleźć się w osobie Bartymeusza. Wszyscy jesteśmy skażeni grzechem pierworodnym i jego skutki towarzyszą nam przez całe życie. Nieustannie musimy prosić Jezusa – […]

Prawdziwa rywalizacja. XXIX Niedziela Zwykła

XXIX Niedziela Zwykła – B Synowie Zebedeusza z dzisiejszej Ewangelii (por. Mk 10, 35-45) przedstawili Jezusowi szczególną prośbę: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie (Mk 10, 37). Ta prośba wyraża wiarę w królewską godność Jezusa i pewność przyjścia Jego królestwa. Jakub i Jan pragną królować razem […]