W krzyżu nasze szczęście. XII Niedziela Zwykła

XII Niedziela Zwykła – C Łk 9, 18-24 Często słyszymy, a może też sami mówimy: „spadł na niego ciężki krzyż”. Jeśli ktoś zachoruje, ulegnie wypadkowi, spotka go jakieś nieszczęście, to mówimy, że na niego i jego najbliższych „spadł krzyż”. Krzyżem jest więc choroba, kalectwo, strata czegoś bardzo cennego. W powszechnym mniemaniu krzyż to nieszczęście. Wiadomo […]

Przepis na eucharystyczny chleb. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Rdz 14,18–20; Ps 110,1–2.3–4; 1 Kor 11,23–26; Łk 9,11b–17 Dzisiaj obchodzimy w Kościele uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Wszystko zaczęło się w 1246 roku, kiedy bp Robert z Thourotte (†1246) ustanowił to święto dla diecezji Liège, a raczej kilka lat wcześniej od widzeń św. Julianny (†1258), przeoryszy klasztoru […]

„Święty, Święty, Święty…” Uroczystość Najświętszej Trójcy

Uroczystość Najświętszej Trójcy – C Po trzykroć Święty Bóg to zapowiedź tajemnicy Trójcy Przenajświętszej tzn. Trzech Osób Boskich: Ojca i Syna, i Ducha Świętego zjednoczonych tak mocno, że mówimy o Jednym Bogu. Trójca Święta to jednocześnie objawienie nam Bożego życia, które jest miłością. Dlatego św. Jan Apostoł zdefiniuje Boga: „Bóg jest miłością” (1J 4,8). W […]

Dary Ducha. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – C Dz 2, 1-11; Rz 8, 8-17   Jeden z darów Ducha: mówienie obcymi językami, jak Duch pozwala mówić. Mówienie obcymi językami, które jest głoszeniem wielkich dzieł Bożych. Mówienie obcymi językami, które są jednak zrozumiałe dla tych, co są z Ducha. Mówią zaś nie tylko usta, ale i całe ciało. […]

Przepowiadać wielbiąc Boga. Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie Pańskie – C   Łk 24, 46-53 Ewangelia ta składa się z dwóch części. Najpierw Jezus wygłasza mowę do uczniów, a potem żegna się z nimi i odchodzi do Ojca. Słowa Jezusa wypowiedziane do uczniów stanowią Jego testament (s. 46-49). W nim Jezus patrzy na swoje dzieło zbawcze już dokonane, ale patrzy także w przyszłość. I […]

Duch nas wszystkiego nauczy. VI Niedziela Wielkanocna

VI Niedziela Wielkanocna – C Kolejne niedziele Okresu Wielkanocnego prowadzą nas konsekwentnie ku Górze Wniebowstąpienia i ku Wieczernikowi, w którym na Jezusowych uczniów – zebranych wraz z Maryją na modlitwie – zstąpił Duch Święty Pocieszyciel. Jezus wielokrotnie zapowiadał te wielkie wydarzenia, bo miał świadomość, że kiedy wstąpi do nieba, to wówczas Jego uczniowie mogą się […]

Wieczernik miejscem miłości. V Niedziela Wielknocna

V Niedziela Wielknocna – C Miłujcie się wzajemnie. Te słowa nie dotarły do uszu Judasza. Wyszedł zanim Jezus wypowiedział to wezwanie do pozostałych Apostołów. Wezwanie do miłości wzajemnej, nie do miłości siebie. Judasz wyszedł z Wieczernika, bo bardziej umiłował siebie, pieniądze niż Jezusa i wspólnotę. Opuścił miejsce pełne miłości, w którym trwali sam na sam ze […]

Baranek – Dobry Pasterz. IV Niedziela Wielkanocna

IV Niedziela Wielkanocna – C Ap 7, 9. 14b-17; J 10, 27-30 Jezus, Pasterz Dobry, ukazuje się dziś w sposób niezwykły: w postaci pasącego Baranka, Baranka – Pasterza. Jest dla owiec przewodnikiem, ale nie jest obcy: jest jednym z nich, jest spośród nich, jest blisko… Mówi do nich. Zna je. Daje im życie, oddając swoje. […]

Pokorna pewność. III Niedziela Wielkanocna

III Niedziela Wielkanocna – C J 21, 1-19 Po cudownym połowie ryb i po śniadaniu Jezus pyta Piotra: „Czy miłujesz mnie”. To pytanie stawia aż trzy razy; może Jezus nawiązuje do zaparcia się Piotra, albo dla pokreślenia ważności tego, czym za chwilę obdarzy Piotra – uczyni go swoim zastępcą na ziemi. Piotr odpowiada zdecydowanie: „Panie, […]

Cztery matki. Uroczystość NMP Królowej Polski

Uroczystość NMP Królowej Polski J 19, 25-27; Zadziwiające, że tylko św. Jan wymienia z imienia Maryję wśród kobiet stojących obok krzyża. Zdumiewa również kolejność – Chrystus najpierw powierza ucznia Maryi, a dopiero potem Maryję uczniowi. Przecież patrząc po ludzku to Maryja – starsza wdowa tracąca jedynego syna – bardziej potrzebowała opieki… Św. Jan jest w najwyższym […]