Poddać się działaniu Ducha Świętego. Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Niedziela Zesłania Ducha Świętego – B W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego warto pomyśleć o dniu, w którym przyjęliśmy sakrament kapłaństwa. Było to szczególne doświadczenie działania Ducha Świętego w naszych sercach. Nie staliśmy się kapłanami dlatego, ze ukończyliśmy studia wyższe, spędziliśmy kilka lat w seminarium duchownym, zasłużyliśmy na to, by biskup włożył na nasze głowy ręce, ale […]

Nie bój się głosić Ewangelii. Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie Pańskie – B Przed nami kolejna niedziela wielkanocna będąca zarazem uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego. Przez ostatnie sześć tygodni, na kartach Ewangelii spotykaliśmy Chrystusa Zmartwychwstałego, który ukazywał się Apostołom i uczniom. Tego Chrystusa Zmartwychwstałego mogliśmy spotykać nie tylko poprzez Żywe Słowo jakim jest Ewangelia, ale co więcej, mogliśmy Go kontemplować każdego dnia podczas łamania Chleba. To niesamowite […]

Wielkość obdarowania. VI Niedziela Wielkanocna

VI Niedziela Wielkanocna – B Słowa dzisiejszej Ewangelii (J 15, 9-17), słowa Jezusa, mają w sobie ogromne bogactwo, właśnie dla nas, kapłanów. Jest to klasyczny tekst mówiący o tym, kim powinien „być” kapłan, czyli tekst określający jego tożsamość, z której wypływa kapłańskie „żyć” i „działać”. Najpierw Jezus uświadamia nam, jak bardzo zostaliśmy przez Niego obdarowani: […]

Kapłan miłujący Boga i Ojczyznę. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Ewangelia dzisiejszej uroczystości każe nam ponownie stanąć wraz z Maryją pod krzyżem Jezusa i wsłuchać się w Jego ostatnią wolę: „[Jezus] rzekł do ucznia: «Oto Matka Twoja»”(J 19, 27). Słowa te odnoszą się oczywiście nie tylko do św. Jana, ale i do wszystkich uczniów Chrystusa. Jak mówi dzisiejsza prefacja […]

Trwać w Jezusie. V Niedziela Wielkanocna

V Niedziela Wielkanocna – B Jezus ma bardzo barwny język. Wykorzystuje obrazy z codziennego życia po to, żeby każdy mógł zrozumieć Jego przesłanie, misję, którą ma do wypełnienia. To bardzo ważne, by umieć dostrzec, że Jezus ma głęboką świadomość misji do wypełnienia w świecie. Pragnieniem Ojca jest, aby „nikt nie zginął” (por. J 3,16; 7,12). […]

Najemnik czy pasterz? IV Niedziela Wielkanocna

Niedziela Dobrego Pasterza – B Dzisiejsza Ewangelia rysuje przed nami obraz Jezusa jako dobrego pasterza. Dobry pasterz to taki, który jest gotowy do poświęcenia i ofiary dla swoich owiec, jest gotowy oddać za nie życie. Od dobrego pasterza odróżnia się najemnik. Najemnik to ktoś, kto jest zatrudniony do opiekowania się owcami. Nie są one jego […]

Osobistym świadectwem prowadzić do Jezusa. III Niedziela Wielkanocna

III Niedziela Wielkanocna – B Doświadczenie uczniów z Emaus było bardzo mocne, dlatego dzielili się nim z Apostołami zgromadzonymi w Jerozolimie. Ich opowieści były potwierdzeniem wiary w Jezusa, Mesjasza, Zbawiciela, Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.  Słowa i czyny Pana Jezusa, który stanął pośród zgromadzonych odczytujemy w tym samym duchu. Potwierdzał uczniom, że jest Mesjaszem, że w Jego słowach […]

Dla Boga nie ma nic niemożliwego! Zwiastowanie Pańskie

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – B Ewangelia opowiadająca wydarzenie Zwiastowania (por. Łk 1, 26-38) jest wielokrotnie odczytywana w ciągu Roku liturgicznego. Znamy ją niemal na pamięć. Zatrzymajmy się dzisiaj przy słowach: „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” (Łk 1, 37). Wypowiada je anioł Gabriel na potwierdzenie tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, które za sprawą Ducha Świętego dokonuje […]

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. Niedziela Bożego Miłosierdzia

II Niedziela Wielkanocna – B Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny… Nie tak dawno – bo zaledwie przed czterema laty – w naszej tarnowskiej diecezji miała miejsce peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego. Jak dobrze pamiętamy towarzyszyły temu wydarzeniu słowa, które wyśpiewała Maryja w hymnie Magnificat – Jego Miłosierdzie  z pokolenia na pokolenie. Miałem okazję prowadzić w kilku parafiach […]

Świadkowie Zmartwychwstałego. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego Nie ma świadków zmartwychwstania, ale są świadkowie Zmartwychwstałego. Apostołowie Piotr i Jan biegną do grobu. W jego pustym wnętrzu widzą leżące płótna oraz chustę. Kiedy św. Jan pisze swoją Ewangelię, jest już koniec I wieku, około 60 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Zatem te dwie osoby: Piotr i Jan, które biegną […]