W centrum Dobrej Nowiny. Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – B „Misterium Paschalne Krzyża i Zmartwychwstania Chrystusa znajduje się w centrum Dobrej Nowiny, którą Apostołowie, a za nimi Kościół, powinni głosić światu” (KKK 571). Czytając i rozważając dziś Mękę Pańską znajdujemy się w tym właśnie centrum. Przez cały Wielki Post przybliżaliśmy się do tego kulminacyjnego momentu. Czy nie zaskakuje nas jednak, […]

Ukrzyżowanie – br. Piotr Mazur CSsR

  „Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc, tam Go pilnowali. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: «To jest Jezus, Król Żydowski». Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie” (Mt 27, 35-38). Jezus, Król. Logika tego świata podpowiada, […]

„…był człowiekiem sprawiedliwym”. Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca NMP

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny – 19 marca 2018 r. Józefie! Z pokolenia Dawida wydany, Opiekunie Jezusa od Boga wybrany! Poślubiony Panience stanu anielskiego, Stróżu Arki przeczystej Króla niebieskiego! Tyś sam jeden z młodzianów innych bardzo wiele Oblubieńcem Maryi obrany w kościele – tekst zaczerpnięty z Hymnu Godzinek o św. Józefie w sposób skrótowy opisuje […]

Kochać, by owocnie obumierać. V Niedziela Wielkiego Postu

V Niedziela Wielkiego Postu Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam […]

Prawdziwie uwielbiony – br. Piotr Mazur CSsR

  „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne” (J 12, 23-25). „Gdy podeszli do Jezusa […]

Miłość Boża zwycięża grzech. IV Niedziela Wielkiego Postu

IV Niedziela Wielkiego Postu –B Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To wezwanie ze Środy Popielcowej jak echo powraca każdego dnia Wielkiego Postu. W każdy bowiem dzień tego świętego czasu Pan Bóg wzywa nas do walki z własnymi słabościami poprzez modlitwę, post i jałmużnę. Wzywa nas do walki z grzechem i zerwania z grzesznymi przyzwyczajeniami. […]

On sam dźwigał nasze grzechy – br. Piotr Mazur CSsR

  „A oni krzyczeli: «Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!» Piłat rzekł do nich: «Czyż króla waszego mam ukrzyżować?» Odpowiedzieli arcykapłani: «Poza Cezarem nie mamy króla». Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota” (J 19, 15-17). W […]

„Świątynia” ciała. III Niedziela Wielkiego Postu

3 Niedziela Wielkiego Postu – B Jezus po wypędzeniu ze świątyni wszystkich, którzy robili z niej „targowisko”, mówi do Żydów o „świątyni swojego ciała”, która będzie „odbudowana” przez trzy dni, czyli Jezus zapowiedział swoje przejście przez mękę i śmierć do zmartwychwstania. Gdy rozważam ten tekst o wypędzeniu przekupniów ze świątyni, to w pierwszej chwili myśl […]

Pasterz wyśmiany – br. Piotr Mazur CSsR

  „Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: «Witaj, Królu Żydowski!» Przy tym […]

„Jego słuchajcie…” II Niedziela Wielkiego Postu

II Niedziela Wielkiego Postu – B W druga niedzielę Wielkiego Postu, podczas której czytana jest ewangelia o Przemienieniu Pańskim, słyszymy po raz drugi i ostatni jak przemawia Ojciec: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” (Mk 9,7). Najpierw potwierdził Jezusa jako Syna, gdy podchodził On w kolejce grzeszników, aby zanurzyć się w wodach Jordanu (Mk 1,11). Teraz […]