Bóg wywyższa pokornych. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – B Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych… Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej jest dla nas bardzo ważnym i zarazem bardzo wymownym znakiem. Jest znakiem bardzo ważnym, bo Maryja – wzięta z Ciałem i Duszą do chwały niebieskiej – całą swoją Osobą wskazuje nam, gdzie jest cel naszej ziemskiej wędrówki. Jest […]

Boski pokarm… XIX Niedziela Zwykła

XIX Niedziela Zwykła – B W XIX Niedzielę Zwykłą Pan Jezus mówi do nas w Ewangelii: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. Pielgrzymi, których tylu w tych dniach zmierza do Pani Jasnogórskiej są dobrym obrazem Kościoła. Dzięki pątnikom uświadamiamy sobie, że wszyscy jesteśmy ludem pielgrzymującym, […]

Kapłan przemieniony a nie zniekształcony. Uroczystość Przemienienia Pańskiego

Uroczystość Przemienienia Pańskiego – B Wydarzenie opisane w Ewangelii św. Marka, które dziś staje się przedmiotem naszej refleksji, pewnie i w nas wywołałoby dziwne pomysły, tak jak to było w przypadku Piotra: „«Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.» Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, […]

Ja jestem chlebem życia. XVIII Niedziela Zwykła

XVIII Niedziela Zwykła – B Ewangelia dzisiejsza (por. J 6, 24-35) stanowi pierwszą część „Mowy eucharystycznej” Jezusa. Poprzedzona została opisem poszukiwania Jezusa przez tłum, który dzień wcześniej doświadczył cudownego rozmnożenia chleba. Pan Jezus doskonale znał ich serca i motyw poszukiwania Go. Wyraził to słowami: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, […]

Głód Boga. XVII Niedziela Zwykła

XVII Niedziela Zwykła – B Każdy człowiek, czy to sobie uświadamia, czy nie, doświadcza w swoim życiu głodu Boga. Te niezaspokojone pragnienia możemy dostrzec podnosząc wzrok na wzór Jezusa, czyli odrywając oczy od tego, co przyziemne. Wierni oczekują, by kapłan pomógł im ten głód nasycić. Dobrze wiemy jednak, kalkulując nasze możliwości, że własnymi siłami nie jesteśmy […]

Juhasi niebieskiego Bacy. XVI Niedziela Zwykła

XVI Niedziela Zwykła – B Porównując księdza do pasterza, Ewangelia, co oczywiste, pokazuje realia Izraela czasów Chrystusa. Zdumiewające jest jednak, jak wiele o posłudze kapłana może powiedzieć także spojrzenie na – dużo bliższych nam – pasterzy z polskich gór! Pasterza-górala widać najwyraźniej wtedy, gdy wyrusza redyk – wiosenny czy jesienny. Baca, juhasi, holajnicy najpierw gromadzą […]

Przywołany i posłany. XV Niedziela Zwykła

XV Niedziela Zwykła – B W umyśle i w sercu Pana Jezusa jest obecny każdy kapłan, uczeń misjonarz. On przywołuje tych, których chce i posyła ich do wszystkich ludzi z misją głoszenia Ewangelii. Nie pozostawia żadnego z nich samemu sobie. Przede wszystkim, On sam jest z nimi, wyposaża ich w władzę nad złymi duchami i […]

Prawdziwość głoszonej Ewangelii. XIV Niedziela Zwykła

XIV Niedziela Zwykła – B Zapewne każdy z nas pamięta dzień swoich święceń kapłańskich, jak i ostatni etap przygotowania do tego wydarzenia. Podobnie, początek kapłańskiego życia. Pełni wiary w sercu, zapału i wiedzy zostaliśmy w dniu święceń posłani do świata. Misja głoszenia Słowa Bożego, nauczania w imię Boga, uzdrawiania, nawracania – to codzienny trud każdego […]

Być blisko człowieka. XIII Niedziela Zwykła

XIII Niedziela Zwykła – B „…a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd Go ściskali” (Mk 5,24). Doświadczamy często, że ludzie przychodzą do nas, kapłanów, ze swoimi pytaniami i problemami. Czy mamy dla nich czas? Przecież duszpasterstwo masowe tak nas pochłania!? Zauważa się dzisiaj jednak coraz mocniej potrzebę duszpasterstwa indywidualnego. Widać to na katechezie, gdy po […]

Jezus Piotra i Pawła. Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła Jaki portret świętych Apostołów można jeszcze namalować słowem po niemal dwóch tysiącach lat oddawania im szacunku przez miliony chrześcijan? Czego może szukać współczesny chrześcijanin, kapłan u tak dawno żyjących ludzi? Na pewno, niezmiennie, ich największego skarbu – owoców poznania Jezusa Chrystusa. Skutków spotkania, przebywania z Nim, zrozumienia Go naprawdę. W […]