Wskazywać na Jezusa. II Niedziela Zwykła

II Niedziela Zwykła – B Dzisiejsza Ewangelia (por. J 1, 35-42) pozwala nam na kontemplowanie prawdziwych postaw kapłańskich. Czynimy to patrząc na Jana Chrzciciela, ostatniego z proroków Starego Testamentu. „Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: ‘Oto Baranek Boży’. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i […]

Jestem umiłowanym synem. Święto Chrztu Pańskiego

Święto Chrztu Pańskiego Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie – słowa, które wypowiedział Bóg Ojciec nad Jezusem, gdy przyjmował od Jana chrzest w rzece Jordan. „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” – te słowa wypowiadał Bóg Ojciec nade mną wiele razy: gdy przyjmowałem chrzest w moim kościele parafialnym, gdy […]

Odwaga pójścia za Bożym natchnieniem. Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość Objawienia Pańskiego Dzisiejsza Ewangelia stawia przed nami obraz trzech Mędrców, którzy przybyli ze Wschodu, by oddać pokłon nowonarodzonemu Królowi Żydowskiemu. Z Pisma Świętego niewiele dowiadujemy się o ich pochodzeniu. Nie wiemy, skąd dokładnie przybyli i jak wyglądała ich wędrówka. Nie znamy też dokładnie ich motywacji, dlaczego postanowili się wybrać w tak długą i niebezpieczną podróż? […]

Moc błogosławieństwa Bożego. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok  Dzisiejsza lekcja z Księgi Liczb prowokuje mnie do pytania o moje kapłańskie błogosławieństwo – ściślej rzecz biorąc, o moją wiarę w moc kapłańskiego błogosławieństwa. Moc mojego kapłańskiego błogosławieństwa. Mnie jako wikarego, proboszcza, profesora, biskupa. Bóg już w Starym Testamencie złożył w ręce kapłanów niezwykłą moc. Ich modlitwa […]

Obraz mojego życia. Święto Świętej Rodziny

Święto Świętej Rodziny – B Symeon (…) był to człowiek prawy i pobożny (…), a Duch Święty spoczywał na nim. (…) błogosławił Boga i mówił: „Teraz o władco, pozwól odejść Twemu słudze w pokoju, według Twojego słowa” (…). Prorokini Anna (…) nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. […]

Pan krótkim uczynił swe Słowo. Uroczystość Bożego Narodzenia

Uroczystość Bożego Narodzenia Trzeci fragment Ewangelii czytany w Narodzenie Pańskie to Prolog Ewangelii według św. Jana. Mówi on w zasadzie o całkowitym, nieodwołalnym i bez reszty oddaniu się Boga człowiekowi w odwiecznym Słowie – Jezusie Chrystusie. Ojcowie Kościoła rozważając tajemnicę Boga, który narodził się jako Dziecko, stając się mały i bezbronny, wskazywali w greckim tłumaczeniu […]

Wigilijny plebański stół. IV Niedziela Adwentu

IV Niedziela Adwentu-B Warto dzisiaj, w IV Niedzielę Adwentu, a zarazem w Wigilię Uroczystości  Świąt Bożego Narodzenia, w świetle Bożego Słowa,  popatrzeć na plebański stół. Z pewnością, my kapłani, dzisiaj będziemy mówić do naszych parafian, jak ważną rzeczą jest, by wspólnie usiąść, z całą rodziną do wigilijnej wieczerzy, odczytać fragment Ewangelii mówiący o narodzeniu Jezusa, […]

III tydzień Adwentu – rozważania alumnów WSD w Tarnowie

III tydzień Adwentu: 23 grudnia (sobota) Kapłańska gorliwość – Piotr Turek   Łk 1, 57-58 – wiek Elżbiety w ludzkich kategoriach nie pozwalał na urodzenie dziecka… Jednak radość oczekiwania na dar Boga zasłania to, co dla ludzi  niemożliwe. Ma to miejsce również w naszym życiu. Mam, jak każdy człowiek, obowiązki – za to dostaję wynagrodzenie, […]

Gaudete! – III Niedziela Adwentu

III Niedziela Adwentu – B Obchodzimy dzisiaj już trzecią niedzielę adwentu – Niedzielę Gaudete. Radość dotyka naszych serc z racji zbliżania się do Prawdy – Prawdy o naszym pełnym uniżenia Bogu, a zarazem Prawdy o nas samych, jako dzieciach samego Boga. Powiedzmy sobie szczerze: nasz świat jest jakże często przepełniony obłudą i kłamstwem. Ścieżki kłamstwa […]

II tydzień Adwentu – rozważania alumnów WSD w Tarnowie

II tydzień Adwentu: 16 grudnia (sobota) Wysłannik Boga – Wojciech Węglowski   Eliasz, Jan Chrzciciel, Jezus… dzisiejsza Liturgia Słowa łączy te postaci ze sobą. Eliasz – „prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia”. Jan Chrzciciel, którego „nie poznali i postąpili z nim tak, jak chcieli”. Jezus – ten, który głosi z mocą i […]