Imię, które mnie określa. XII Niedziela Zwykła

XII Niedziela Zwykła – B „[…] ma otrzymać imię Jan” (Łk 1,60). Nadanie dziecku imienia. Rzecz bardzo ważna zarówno kiedyś jak i dziś. Rodzice, zazwyczaj dużo wcześniej przed narodzinami, zastanawiają się jakie imię dać swojemu dziecku. I tu kryterium jest różne. Jedni skupiają się na ładnym brzmieniu imienia.  Inni zachwycają się najbardziej wyszukanymi, czy rzadko spotykanymi […]

Odpowiedzialni za zwyczajność. XI Niedziela Zwykła

XI Niedziela Zwykła – B Obok zielonego szlaku turystycznego prowadzącego na Wołowiec /2064 m n.p.m./ przez Wyżnią Chochołowską Dolinę znajduje się okazały głaz, na którym rośnie pokaźny już świerk. Warunki wzrostu dla drzewa nietypowe i trudne. Skała, brak ziemi, a jednak ziarno, które kiedyś padło w to miejsce wyrosło na pokaźne drzewo – podobnie jak maleńkie ziarno […]

Prawdziwe szczęście. X Niedziela Zwykła

X Niedziela Zwykła – B Bogu warto zaufać… W życiu duchowym dochodzimy nieuchronnie do takiego momentu, w którym wydaje się, że nic więcej nie da się już zrobić. Modlimy się każdego dnia, praktykujemy mniejsze czy większe wyrzeczenia, pracujemy nad sobą, formujemy się, mamy stałego spowiednika lub kierownika duchowego. Krok po kroku rozwija się nasze życie […]

Czerpać ze zdrojów zbawienia. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – B Nie przychodzę, aby zatracać… W naszym życiu kapłańskim jest jedna bardzo niebezpieczna pokusa. I nie mam tu bynajmniej na myśli pokusy do grzechów przeciwko posłuszeństwu władzy kościelnej, pokusy przeciwko czystości i celibatowi kapłańskiemu czy też przeciwko brakowi umiarkowania w sferze materialnej, choć sprawy te są również ważne i […]

Syn Człowieczy jest Panem szabatu. IX Niedziela Zwykła

IX Niedziela Zwykła – B Ewangelia dzisiejsza (por. Mk 2,23-3,6) ukazuje nam Jezusa Chrystusa, który jest Synem Bożym. On jest najdoskonalszym wypełnieniem starotestamentalnego prawa dotyczącego szabatu: „Syn Człowieczy jest Panem szabatu” (Mk 2,28). Szabat był dniem świętym dla Żydów, w którym nie tylko zakazywano ciężkiej pracy, ale także podróżowania. Pan Jezus jest w drodze, a […]

Żywa wiara zgina kapłańskie kolana do adoracji. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – B Pochylając się nad Ewangelią świętego Marka, opisującą ustanowienie Eucharystii, stają nam przed oczyma duszy całe pokolenia tych, którzy od Apostołów przejęli w dziedzictwie Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej. Sakrament, którym bez przerwy żyje Kościół Jezusa Chrystusa został złożony w nasze kapłańskie ręce. „To jest moja Krew Przymierza” (Mk […]

Żyjąc w samotności, nie jesteśmy sami. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – B „Wiara wszystkich chrześcijan opiera się na Trójcy Świętej” – słowa św. Cezarego z Arles, które przytacza Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 232) ukazują wielkie znaczenie i doniosłość dzisiejszej uroczystości. O tej fundamentalnej prawdzie wiary Katechizm uczy nas jeszcze, że stanowi ona „centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Jest tajemnicą Boga w sobie […]

Kapłańska radość. Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – B Skąd bierze się w życiu radość? – pyta mnie wiele osób… Po którymś takim pytaniu zatrzymałem się nad nim nieco dłużej. Obserwujemy dziś dziwne zjawisko powszechnego smutku. Jakże często jest tak, że człowiek, który ma na wyciągnięcie ręki wszystko, co jest konieczne do życia, dobrego funkcjonowania, z […]

Poddać się działaniu Ducha Świętego. Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Niedziela Zesłania Ducha Świętego – B W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego warto pomyśleć o dniu, w którym przyjęliśmy sakrament kapłaństwa. Było to szczególne doświadczenie działania Ducha Świętego w naszych sercach. Nie staliśmy się kapłanami dlatego, ze ukończyliśmy studia wyższe, spędziliśmy kilka lat w seminarium duchownym, zasłużyliśmy na to, by biskup włożył na nasze głowy ręce, ale […]

Nie bój się głosić Ewangelii. Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie Pańskie – B Przed nami kolejna niedziela wielkanocna będąca zarazem uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego. Przez ostatnie sześć tygodni, na kartach Ewangelii spotykaliśmy Chrystusa Zmartwychwstałego, który ukazywał się Apostołom i uczniom. Tego Chrystusa Zmartwychwstałego mogliśmy spotykać nie tylko poprzez Żywe Słowo jakim jest Ewangelia, ale co więcej, mogliśmy Go kontemplować każdego dnia podczas łamania Chleba. To niesamowite […]