Adoracja – medytacja. 26 sierpnia 2018 r.

XXI Niedziela Zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (J 6, 54.60-69): 54 Ucząc w synagodze Jezus powiedział: „Kto spożywa moje ciało i pije moja krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. 60 A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: […]

Trud i radość służby Eucharystii. XX Niedziela Zwykła

XX Niedziela Zwykła – B Sierpień to miesiąc żniwnego trudu, aby nie zabrakło chleba oraz miesiąc dożynkowej radości i wdzięczności za zebrane plony. Zmiany w świecie sprawiają, że przeżywamy to inaczej niż kilkadziesiąt lat temu. Kiedyś – troska o chleb to dni pracy w skwarze słońca, z kosą w rękach; dziś –pracują kombajny. Kiedyś – […]

Adoracja – medytacja. 19 sierpnia 2018 r.

XX Niedziela Zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (J 6, 51-58): 51 Jezus powiedział do tłumów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». 52 Sprzeczali się więc […]

Bóg wywyższa pokornych. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – B Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych… Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej jest dla nas bardzo ważnym i zarazem bardzo wymownym znakiem. Jest znakiem bardzo ważnym, bo Maryja – wzięta z Ciałem i Duszą do chwały niebieskiej – całą swoją Osobą wskazuje nam, gdzie jest cel naszej ziemskiej wędrówki. Jest […]

Jedność osiąga się krok po kroku. W dialogu z zielonoświątkowcami i chrześcijanami ewangelikalnymi – ks. Juan Fernando Usma Gómez

Tekst zamieszczony poniżej jest tłumaczeniem artykułu ks. Prałata Juana Fernando Usma Gómeza: L’unità si fa camminando. Nel dialogo con pentecostali ed evangelicali, który ukazał się w styczniu ubiegłego roku we włoskim wydaniu L’Osservatore Romano.   W roku, gdy wspólnie wspominamy 500-lecie reformy Lutra nie będzie mi zapewne łatwo skierować uwagę czytelnika na problem relacji między katolikami, zielonoświątkowcami i […]

Boski pokarm… XIX Niedziela Zwykła

XIX Niedziela Zwykła – B W XIX Niedzielę Zwykłą Pan Jezus mówi do nas w Ewangelii: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. Pielgrzymi, których tylu w tych dniach zmierza do Pani Jasnogórskiej są dobrym obrazem Kościoła. Dzięki pątnikom uświadamiamy sobie, że wszyscy jesteśmy ludem pielgrzymującym, […]

Adoracja – medytacja. 12 sierpnia 2018 r.

XIX Niedziela Zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością…  Czytam tekst (J 6,  41-51): 41 Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Jam jest chleb, który z nieba zstąpił». 42 I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz […]

Kapłan przemieniony a nie zniekształcony. Uroczystość Przemienienia Pańskiego

Uroczystość Przemienienia Pańskiego – B Wydarzenie opisane w Ewangelii św. Marka, które dziś staje się przedmiotem naszej refleksji, pewnie i w nas wywołałoby dziwne pomysły, tak jak to było w przypadku Piotra: „«Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.» Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, […]

Ja jestem chlebem życia. XVIII Niedziela Zwykła

XVIII Niedziela Zwykła – B Ewangelia dzisiejsza (por. J 6, 24-35) stanowi pierwszą część „Mowy eucharystycznej” Jezusa. Poprzedzona została opisem poszukiwania Jezusa przez tłum, który dzień wcześniej doświadczył cudownego rozmnożenia chleba. Pan Jezus doskonale znał ich serca i motyw poszukiwania Go. Wyraził to słowami: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, […]

Adoracja – medytacja. 5 sierpnia 2018 r.

XVIII Niedziela Zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (J 6, 24-35): 24 Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. 25 Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: […]