Adoracja – medytacja. 30 grudnia 2018 r.

Święto Świętej Rodziny – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Łk 2, 41-52): 41 Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. 42 Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. 43 Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. 44 Przypuszczając, że jest […]

Na wzór Chrystusa. Uroczystość Bożego Narodzenia

Uroczystość Bożego Narodzenia Św. Brat Albert, jeszcze jako malarz Adam Chmielowski, namalował obraz przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Obraz jest niedokończony. Widać na nim Matkę Bożą, o pięknej, zamyślonej twarzy, pozostawionej na obrazie w czystym rysunku; patrzy Ona w dół, w kierunku Dzieciątka. Głowę Matki Bożej spowija jasna chusta kobieca, na którą nałożono powiewny welon. […]

Adoracja – medytacja. 25 grudnia 2018 r.

Uroczystość Bożego Narodzenia – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (J 1, 1-18): 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. 4 W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, 5 a […]

Opłatek w kapłańskiej wspólnocie. Wigilia uroczystości Narodzenia Pańskiego

Wigilia uroczystości Narodzenia Pańskiego Jeden  z kapłanów wypowiedział kiedyś gorzkie słowa: „W Wigilię, w naszej parafii, to chyba tylko na plebanii nie łamiemy się opłatkiem, nie odmawiamy wspólnie pacierza i nie wypowiadamy żadnego życzenia”. Trzeba mieć jednak nadzieję, że tak nie dzieje się w większości kapłańskich domów. W Wigilię Bożego Narodzenia, zanim zabrzmi kolęda na […]

On będzie pokojem. IV Niedziela Adwentu

IV Niedziela Adwentu – C Wiele jest w Starym i Nowym Testamencie określeń Zbawiciela. Wiele, bo przecież nie da się łatwo wyrazić tego, co zawiera się w tajemnicy odkupieńczego Wcielenia Syna Bożego. Słowo Boże przekazane dziś przez Micheasza mówi, że obiecany Mesjasz będzie pokojem. Syn Boży przynosi światu i ludziom to, czego im brakowało wskutek grzechu […]

Adoracja – medytacja. 23 grudnia 2018 r.

IV Niedziela Adwentu – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (Łk 1, 39-45): 39 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. 40 Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 41 Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, […]

„Gaudete” – „Radujcie się”. III Niedziela Adwentu

III Niedziela Adwentu – C „Cieszcie się i radujcie” (Mt 5, 12) mówi Jezus ludziom, którzy są prześladowani lub poniżani ze względu na Jego sprawę. Pan chce od nas wszystkiego, a to, co oferuje, to życie prawdziwe, szczęśliwe, dla którego zostaliśmy stworzeni. Chce, abyśmy byli świętymi i nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, […]

Adoracja – medytacja. 16 grudnia 2018 r.

III Niedziela Adwentu – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Łk 3, 10-18): 10 Gdy Jezus nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż więc mamy czynić?» 11 On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. 12 […]

Staje się Słowo. II Niedziela Adwentu

II Niedziela Adwentu – C W setnym roku od odzyskania niepodległości przez Polskę, kiedy Europą kierują ci, o których chyba lepiej nie mówić, a Polską ci, o których pewnie powiedzieć coś już można by… Za papieża Franciszka i biskupa Andrzeja, DZISIAJ, na pustyni świata w ogóle, pustyni wiary, wartości, dobra i pustyni świata mojej codzienności […]

Być szczęśliwym jak Maryja. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP W Ewangelii czytamy, że „Maryja wszystkie sprawy rozważała w swoim sercu”. Serce to  miejsce szczególne. Kiedy Bóg poprosił, by została Matką Syna Bożego, rozważała to w sercu, potem, gdy przeżywała radości i trudy też rozważała je w swoim sercu. Tym samym uczy każdego z nas rozważać w sercu swoją codzienność, swoje […]