Dary hierarchiczne i dary charyzmatyczne w misji Kościoła – ks. Robert Kantor

Perspektywa Listu Kongregacji Nauki Wiary Iuvenescit Ecclesia Ostatnio bardzo dużo mówi się na temat zjawiska, które stanowi zagrożenie dla tożsamości i jedności Kościoła, a także dla tożsamości i rozwoju wiernych świeckich i duchownych. Chodzi o pentekostalizację. Ks. Andrzej Kobyliński, analizując wnikliwie to zagadnienie stwierdza: „Dynamiczny i ogólnoświatowy proces pentekostalizacji chrześcijaństwa jest nazywany często «ucharyzmatycznieniem» religii […]

Kapłan kustoszem Skarbu – bp Wacław Świerzawski

Tekst zamieszczony poniżej stanowi fragment nauk rekolekcyjnych wygłoszonych przez bpa Wacława Świerzawskiego do kleryków jednego z seminariów duchownych w Polsce. Z uwagi na aktualność poruszanych w niej problemów przytaczamy jej treść pragnąc –  zgodnie z życzeniem jej Autora –  pomóc Słuchaczowi (Czytelnikowi) „spotkać się z Tym, który go powołał i przy Nim pozostawić”.   Czyście kiedyś […]

Wielkość obdarowania. VI Niedziela Wielkanocna

VI Niedziela Wielkanocna – B Słowa dzisiejszej Ewangelii (J 15, 9-17), słowa Jezusa, mają w sobie ogromne bogactwo, właśnie dla nas, kapłanów. Jest to klasyczny tekst mówiący o tym, kim powinien „być” kapłan, czyli tekst określający jego tożsamość, z której wypływa kapłańskie „żyć” i „działać”. Najpierw Jezus uświadamia nam, jak bardzo zostaliśmy przez Niego obdarowani: […]

Adoracja – medytacja. 6 maja 2018 r.

VI Niedziela Wielkanocna – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (J 15, 9-17): 9 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! 10 Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca […]

Kapłan miłujący Boga i Ojczyznę. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Ewangelia dzisiejszej uroczystości każe nam ponownie stanąć wraz z Maryją pod krzyżem Jezusa i wsłuchać się w Jego ostatnią wolę: „[Jezus] rzekł do ucznia: «Oto Matka Twoja»”(J 19, 27). Słowa te odnoszą się oczywiście nie tylko do św. Jana, ale i do wszystkich uczniów Chrystusa. Jak mówi dzisiejsza prefacja […]

Święty Józef przedsiębiorca – o. Jacek Gniadek SVD

W brewiarzowym wprowadzeniu do wspomnienia czytamy, że św. Józef był z zawodu cieślą i opiekunem Najświętszej Rodziny z Nazaretu, a dzisiaj jest patronem ludzi pracy. W Kościele katolickim wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XII w 1955 r. jako alternatywa dla laickiego Święta Pracy. Św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi […]

Trwać w Jezusie. V Niedziela Wielkanocna

V Niedziela Wielkanocna – B Jezus ma bardzo barwny język. Wykorzystuje obrazy z codziennego życia po to, żeby każdy mógł zrozumieć Jego przesłanie, misję, którą ma do wypełnienia. To bardzo ważne, by umieć dostrzec, że Jezus ma głęboką świadomość misji do wypełnienia w świecie. Pragnieniem Ojca jest, aby „nikt nie zginął” (por. J 3,16; 7,12). […]

Adoracja – medytacja. 29 kwietnia 2018 r.

V Niedziela Wielkanocna – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (J 15, 1-8): 1 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. 2 Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby […]

Wyobraźnia duszpasterska – ks. Tomasz Rąpała

Rozpoczynamy 55. Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa. To ważne! Dlaczego?   Słusznie mówi się dzisiaj o kryzysie powołań. Dobrze, że w ogóle się mówi zauważając problem, i dobrze, że choć nieliczni zadają pytania co robić, żeby pomagać ludziom młodym w ich rozeznawaniu drogi życia. To świadczy o wyobraźni duszpasterskiej, bo całe duszpasterstwo ma sens […]

Najemnik czy pasterz? IV Niedziela Wielkanocna

Niedziela Dobrego Pasterza – B Dzisiejsza Ewangelia rysuje przed nami obraz Jezusa jako dobrego pasterza. Dobry pasterz to taki, który jest gotowy do poświęcenia i ofiary dla swoich owiec, jest gotowy oddać za nie życie. Od dobrego pasterza odróżnia się najemnik. Najemnik to ktoś, kto jest zatrudniony do opiekowania się owcami. Nie są one jego […]