Wytrwałość aż do natarczywości. XXX Niedziela Zwykła

XXX Niedziela Zwykła – B „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną” Człowiek, który prosi o litość, jest świadomy tego, że sam sobie nie radzi, że posiada braki, których sam nie może uzupełnić. Spróbujmy odnaleźć się w osobie Bartymeusza. Wszyscy jesteśmy skażeni grzechem pierworodnym i jego skutki towarzyszą nam przez całe życie. Nieustannie musimy prosić Jezusa – […]

Adoracja – medytacja. 28 października 2018 r.

XXX Niedziela Zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mk 10, 46-52): 46 Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. 47 Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się […]

Prawdziwa rywalizacja. XXIX Niedziela Zwykła

XXIX Niedziela Zwykła – B Synowie Zebedeusza z dzisiejszej Ewangelii (por. Mk 10, 35-45) przedstawili Jezusowi szczególną prośbę: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie (Mk 10, 37). Ta prośba wyraża wiarę w królewską godność Jezusa i pewność przyjścia Jego królestwa. Jakub i Jan pragną królować razem […]

Adoracja – medytacja. 21 października 2018 r.

XXIX Niedziela Zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mk 10, 35-45): 35 Do Jezusa zbliżyli się synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: «Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». 36 On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» 37 Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w […]

100 razy WSZYSTKO. XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła – B Trudne są słowa Jezusa o tym, że trudno jest wejść do Królestwa tym, którym trudno jest uwolnić się od żądzy posiadania… Ale Jezus zaraz oferuje nam bardzo korzystne warunki  UMOWY o życie: nie tylko dobrą emeryturę (życie wieczne kiedyś w niebie), ale już teraz, tu – na ziemi – stokroć […]

Adoracja – medytacja. 14 października 2018 r.

XXVIII Niedziela Zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (Mk 10, 17-30): 17 Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 18 Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt […]

Wierność. XXVII Niedziela Zwykła

XXVII Niedziela Zwykła – B „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” (Mk 10,9). Ta wypowiedź Jezusa dotyczy związku małżeńskiego; chodzi o wierność Bożemu prawu istniejącemu „od początku stworzenia”. Te słowa Jezusa można odnieść także do kapłaństwa. Przecież w chwili udzielania sakramentu święceń, Bóg przez Ducha Świętego „łączy” kapłana ze swoim Synem Jezusem […]

Adoracja – medytacja. 7 października 2018 r.

XXVII Niedziela Zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (Mk 10, 2-16): 2 Przystąpili do Jezusa faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. 3 odpowiadając zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?» 4 Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». 5 Wówczas […]

Liturgia jako modlitwa – Krzysztof Iwanicki

Oczywista oczywistość? Mówiąc o liturgii jako o modlitwie narażamy się na zarzut oczywistości. Przecież każdy z nas wie, że liturgia jest modlitwą. Zarzut ten szybko jednak ulega zachwianiu, gdy dyskretnie obserwujemy uczestników zgromadzeń liturgicznych. Często można odnieść wrażenie, że to, co obserwujemy, ma niestety niewiele wspólnego z modlitwą. Modlitwa jako spotkanie Jan Klimak w Drabinie […]

Realność rzeczywistości duchowej. XXVI Niedziela Zwykła

XXVI Niedziela Zwykła – B Kilka wersetów przed fragmentem dzisiejszej Ewangelii św. Marek opowiada o nieudanej próbie wyrzucenia przez uczniów demona z głuchoniemego chłopca. Apostołowie czują się bezsilni i zawstydzeni, wszak cudów dokonują nawet Ci, którzy nie chodzą z Jezusem. Jedną z przyczyn niemocy uczniów Chrystusa może być zazdrość. To ona paraliżuje człowieka i krępuje go […]