Adoracja – medytacja. 18 listopada 2018 r.

XXXIII Niedziela Zwykła – B  Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością…  Czytam tekst  (Mk 13, 24-31): 24 Jezus powiedział do swoich uczniów: W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku.25 Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. 26 Wówczas ujrzą Syna Człowie-czego, […]

Adoracja – medytacja. 11 listopada 2018 r.

XXXII Niedziela Zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mk 12, 38-44): 38 Jezus nauczając w świątyni mówił do zgromadzonych: «Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, 39 pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. 40 Objadają domy wdów […]

Adoracja – medytacja. 4 listopada 2018 r.

XXXI Niedziela zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mk 12, 28b-34): 28 Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» 29 Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. 30 Będziesz miłował Pana, Boga swego, […]

Adoracja – medytacja. 1 listopada 2018 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych – B  Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością…  Czytam tekst  (Mt 5, 1-12): 1 Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 2 Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:  «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 4 Błogosławieni, […]

Adoracja – medytacja. 28 października 2018 r.

XXX Niedziela Zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mk 10, 46-52): 46 Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. 47 Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się […]

Adoracja – medytacja. 21 października 2018 r.

XXIX Niedziela Zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mk 10, 35-45): 35 Do Jezusa zbliżyli się synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: «Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». 36 On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» 37 Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w […]

Adoracja – medytacja. 14 października 2018 r.

XXVIII Niedziela Zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (Mk 10, 17-30): 17 Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 18 Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt […]

Adoracja – medytacja. 7 października 2018 r.

XXVII Niedziela Zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (Mk 10, 2-16): 2 Przystąpili do Jezusa faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. 3 odpowiadając zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?» 4 Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». 5 Wówczas […]

Adoracja – medytacja. 30 września 2018 r.

XXVI Niedziela Zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mk 9, 38-43;45.47-48): 38 Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami». 39 Lecz Jezus odrzekł: «Nie zabraniajcie mu, bo […]

Adoracja – medytacja. 23 września 2018 r.

XXV Niedziela Zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (Mk 9, 30-37): 30 Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. 31 Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz […]