Adoracja – medytacja. 26 stycznia 2020 r.

 III Niedziela zwykła – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mt 4, 12-23): 12 Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. 13 Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. 14 Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: 15 Ziemia Zabulona i ziemia […]

Adoracja – medytacja. 19 stycznia 2020 r.

II Niedziela Zwykła – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (J 1, 29-34): 29 Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. 30 To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. 31 Ja […]

Adoracja – medytacja. 12 stycznia 2020 r.

Niedziela Chrztu Pańskiego – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością…  Czytam tekst (Mt 3, 13-17): 13 Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. 14 Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» 15 Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo […]

Adoracja – medytacja. 5 stycznia 2020 r.

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (J 1, 1-14): 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. 4 W Nim było życie3, a życie było […]

Adoracja – medytacja. 1 stycznia 2020 r.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością…  Czytam tekst (Łk 2, 16-21): 16 Pasterze udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. 17 Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. 18 A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się […]

Adoracja – medytacja. 29 grudnia 2019 r.

Święto świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa  – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mt 2, 13-15.19-23): 13 Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo […]

Adoracja – medytacja. 25 grudnia 2019 r.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Łk 2, 1-14): 1 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. 2 Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. 3 Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy […]

Adoracja – medytacja. 22 grudnia 2019 r.

IV Niedziela Adwentu – A  Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością…  Czytam tekst  (Mt 1, 18-24): 18 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. 19 Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał […]

Adoracja – medytacja. 15 grudnia 2019 r.

III Niedziela Adwentu – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością…  Czytam tekst (Mt 11, 2-11): 2 Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów 3 z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» 4 Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie […]

Adoracja – medytacja. 8 grudnia 2019 r.

II Niedziela Adwentu – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością…  Czytam tekst  (Mt 3, 1-12): 1 W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: 2 «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». 3 Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla […]