Adoracja – medytacja. 1 grudnia 2019 r.

I Niedziela Adwentu – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mt 24, 37-44): 37 Jezus powiedział do swoich uczniów: „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 38 Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż […]

Adoracja – medytacja. 24 listopada 2019 r.

  Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością…  Czytam tekst (Łk 23, 35-43): 35 Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym». 36 Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do […]

Adoracja – medytacja. 17 listopada 2019 r.

XXXIII Niedziela Zwykła – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (21, 5-19): 5 Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: 6 «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». 7 Zapytali Go: «Nauczycielu, […]

Adoracja – medytacja. 10 listopada 2019 r.

XXXII Niedziela Zwykła – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Łk 20, 27-38): 27 Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go 28 w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego […]

Adoracja – medytacja. 3 listopada 2019 r.

XXXI Niedziela Zwykła – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością…  Czytam tekst (Łk 19, 1-10): 1 Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. 2 A [był tam] pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. 3 Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu […]

Adoracja – medytacja. 27 października 2019 r.

XXX Niedziela Zwykła – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Łk 18, 9-14): 9 Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: 10 «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. 11 Faryzeusz stanął i tak w […]

Adoracja – medytacja. 20 października 2019 r.

XXIX Niedziela Zwykła – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Łk 18, 1-8): 1 Jezus opowiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: 2 «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. 3 W tym samym […]

Adoracja – medytacja. 13 października 2019 r.

XXVIII Niedziela Zwykła – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Łk 17, 11-19): 11 Zmierzając do Jerozolimy Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. 12 Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka 13 i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» 14 Na […]

Adoracja – medytacja. 6 października 2019 r.

XXVII Niedziela Zwykła – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Łk 17, 5-10): 5 Apostołowie prosili Jezusa: «Przymnóż nam wiary!» 6 On rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!”, a byłaby wam posłuszna. 7 Kto z was, mając sługę, który orze […]

Adoracja – medytacja. 29 września 2019 r.

XXVI Niedziela Zwykła – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Łk 16, 19-31): 19 Jezus powiedział do faryzeuszów: ”Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. 20 U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz.21 Pragnął on nasycić się […]