Adoracja – medytacja. 16 czerwca 2019 r.

Uroczystość Najświętszej Trójcy – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (J 16, 12-15): 12 Jezus powiedział swoim uczniom: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. 13 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie […]

Adoracja – medytacja. 9 czerwca 2019 r.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (J 20, 19-23): 19 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» 20 A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. […]

Adoracja – medytacja. 2 czerwca 2019 r.

Wniebowstąpienie Pańskie – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Łk 24, 46-53): 46 Jezus rzekł do swoich uczniów: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, 47 w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. 48 Wy jesteście świadkami tego. 49 Oto Ja ześlę na was […]

Adoracja – medytacja. 26 maja 2019 r.

VI Niedziela Wielkanocna – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (J 14, 23-29): 23 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. 24 Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów […]

Adoracja – medytacja. 19 maja 2019 r.

V Niedziela Wielkanocna – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu  i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (J 13, 31-35): 31 Po wyjściu Judasza z Wieczernika Jezus rzekł: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. 32 Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie […]

Adoracja – medytacja. 12 maja 2019 r.

IV Niedziela Wielkanocna – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (J 10, 27-30): 27 Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną 28 i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 29 Ojciec […]

Adoracja – medytacja. 5 maja 2019 r.

III Niedziela Wielkanocna – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (J 21, 1-14): 1 Jezus ukazał się  nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: 2 Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. 3 Szymon Piotr powiedział do nich: […]

Adoracja – medytacja. 28 kwietnia 2019 r.

II Niedziela Wielkanocna, Miłosierdzia Bożego – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (J 20, 19-31): 19 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» 20 A to powiedziawszy, pokazał im ręce […]

Adoracja – medytacja. 21 kwietnia 2019 r.

Niedziela Zmartwychwstania – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (J 20, 1-9): 1 Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.2 Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, […]

Adoracja – medytacja. 14 kwietnia 2019 r.

Niedziela Męki Pańskiej – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu  i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst Łk 19, 28-40): 28 Jezus ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy. Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, 30 mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę […]