Adoracja – medytacja. 6 maja 2018 r.

VI Niedziela Wielkanocna – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (J 15, 9-17): 9 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! 10 Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca […]

Adoracja – medytacja. 29 kwietnia 2018 r.

V Niedziela Wielkanocna – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (J 15, 1-8): 1 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. 2 Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby […]

Adoracja – medytacja. 22 kwietnia 2018 r.

IV Niedziela Wielkanocna – B Niedziela Dobrego Pasterza Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością…  Czytam tekst (J 10, 11- 18): Jezus powiedział: 11 «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 12 Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza […]

Adoracja – medytacja. 15 kwietnia 2018 r.

III Niedziela Wielkanocna – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Łk  24, 35-48): 35 Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba. 36 A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» 37 Zatrwożonym i wylękłym zdawało […]

Adoracja – medytacja. 8 kwietnia 2018 r.

Niedziela Bożego Miłosierdzia – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (J 20, 19-31): 19 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» 20 A to powiedziawszy, pokazał im ręce i […]

Adoracja – medytacja. 1 kwietnia 2018 r.

Zmartwychwstanie Pańskie – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością…  Czytam tekst (J 20, 1-9): 1 Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.2 Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus […]

Adoracja – medytacja. 25 marca 2018 r.

Niedziela Męki Pańskiej – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (Mk 11, 1-10): 1 Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów 2 i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie […]

Adoracja – medytacja. 18 marca 2018 r.

V Niedziela Wielkiego Postu – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (J 12, 20-33): 20 A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon [Bogu] w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. 21 Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». 22 Filip poszedł […]

Adoracja – medytacja. 11 marca 2018 r.

IV Niedziela Wielkiego Postu – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (J 3, 14-21): 14 Jezus powiedział do Nikodema: „A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, 15 aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. 16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, […]

Adoracja – medytacja. 4 marca 2018 r.

III Niedziela Wielkiego Postu – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (J 2, 13-25): 13 Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. 14 W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. 15 Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich […]