Adoracja – medytacja. 14 stycznia 2018 r.

2 Niedziela Zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (J 1,35-42): 35 Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami 36 i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». 37 Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. 38 Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że […]

Adoracja – medytacja. 7 stycznia 2018 r.

Święto Chrztu Pańskiego Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mk 1, 7-11): 7 Jan Chrzciciel tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. 8 Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». 9 W owym […]

Adoracja – medytacja. 31 grudnia 2017 r.

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  ( Łk 2, 22-35): 22 Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. 23 Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone […]

Adoracja – medytacja. 25 grudnia 2017 r.

Uroczystość Bożego Narodzenia Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Łk 2, 1-14): 1 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. 2 Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. 3 Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego […]

Adoracja – medytacja. 24 grudnia 2017 r.

IV Niedziela Adwentu – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (Łk 1, 26-38): 26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida1; a Dziewicy było na imię Maryja. 28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona1, pełna […]

Adoracja – medytacja. 17 grudnia 2017 r.

III Niedziela Adwentu – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (J 1,6-8; 19-28): 6 Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. 7 Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. 8 Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości. 19 Takie jest świadectwo Jana. Gdy […]

Adoracja – medytacja. 10 grudnia 2017 r.

II Niedziela Adwentu – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  ( Mk 1, 1-8): 1 Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. 2 Jak jest napisane u proroka Izajasza: «Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. 3 Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki». 4 Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni […]

Adoracja – medytacja. 3 grudnia 2017 r.

I Niedziela Adwentu – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (Mk 13, 33-37): 33 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. 34 Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o […]

Adoracja – medytacja. 26 listopada 2017 r.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (Mt  25, 31-46): 31 Jezus powiedział: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. 32 I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych […]

Adoracja – medytacja. 19 listopada 2017 r.

33 Niedziela Zwykła – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (Mt 25, 14-30): 14 Jezus powiedział: Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. 15 Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego […]